Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc

Érettségi követelmények: biológia vagy kémia és biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy szakmai előkészítő tárgyelektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek. 
Egy vizsgatárgy csak egyszer választható.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

A

Környezetgazdálkodási agármérnöki

támogatott

6+1

A

N

K

Környezetgazdálkodási agármérnöki

190 000 Ft

6+1

A

L

A

Környezetgazdálkodási agármérnöki

támogatott

6+1

A

L

K

Környezetgazdálkodási agármérnöki

190 000 Ft

6+1

A szakmáról

A szakon végzettek elhelyezkedhetnek mezőgazdasági és ipari üzemekben, önkormányzatoknál, környezet és természetvédelmi szervezeteknél, szaktanácsadó intézeteknél és további minden olyan területen, ahol a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák jelentkeznek. A szakon végzettek nagy előnye, hogy általános ismeretekkel rendelkeznek az ökoszisztémák, - talaj, levegő, víz, élőlények – egymásra gyakorolt hatásairól, a környezetünket befolyásoló legfontosabb paraméterek változásairól.

A képzésről

A képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik a mezőgazdasági mérnöki ismereteken túl képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosításával, hatékony védelmével és tervszerű fejlesztésével kapcsolatos irányítási és végrehajtási feladatok elvégzésére. Alkalmasak Európai Uniós, országos és regionális pályázatok készítésére. Hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit a fenntartható mezőgazdaság, a környezet- és tájvédelem gyakorlatában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy a képzés második (MSc képzés) ciklusába léphessenek.

Továbbtanulás

Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc, Agrármérnöki MSc.

Elhelyezkedés

A környezetgazdálkodási agrármérnök szakképzettsége széleskörűen hasz- nosítható valamennyi mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos szakterületen, a gazdasági méretektől függetlenül, kihasználható a nemzeti talaj- és tájvédelmi, az agrár –környzetgazdálkodási feladatok ellátásában, a kistérségi és helyi szaktanácsadási- és ellenőrzési hálózatokban, szolgálatoknál. A végzett mérnök alkalmas a mezőgazdasági termelésre specializálódott vállalkozások termelési, termeltetési feladatainak operatív koordinálására, s vállalkozóként akár kisebb gazdaságok különböző bérmunkaigényének (talaj előkészítés, vetés, növényvédelem, betakarítás) kielégítésére, továbbá vállalatok környe- zetirányítási, hulladékgazdálkodási rendszerének kezelésére is.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemben SEM lehet!)