Mesterképzésnél

A mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról a felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételeknek megfelelően, a felsőoktatási intézmény meghirdetett képzésenként saját hatáskörben dönt, a jelentkezők által elért felvételi eredmények alapján.

A felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételek a következők:

 • A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni.
 • A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a saját szabályzatában határozza meg azzal a megkötéssel, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát eléri.
 • Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét.
 • A mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét és ezek megállapításának rendjét a felsőoktatási intézményeknek külön-külön kell meghatározniuk.
 • Kötelező többletpontot adni az esélyegyenlőség alapján, azaz hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért (jogcímenként külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat). Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

 

Fentiek alapján felsőoktatási intézményenként és meghirdetett képzésenként külön-külön kell utánanéznie a jelentkezőknek, hogy az adott felsőoktatási intézmény milyen pontszámítási módszert alkalmaz.

A következőkben felsorolunk néhány jogcímet, illetve felvételi követelményt, pontszámítási módot, amelyeket a felsőoktatási intézmények szabályzatukban meghatároztak.

Figyelem! Az alábbi felsorolás csupán tájékoztató jellegű, a pontos felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmények az Egyetemek, főiskolák menüpont intézményi oldalain teszik közzé.

A felsőoktatási intézmények által leggyakrabban alkalmazott rangsorolási, pontszámítási módok:

 • oklevél minősítése,
 • oklevél átlaga (egy vagy két tizedesjegy pontossággal),
 • záróvizsga eredménye,
 • felsőoktatásban megszerzett félévi (tanulmányi) eredmények átlaga,
 • szóbeli felvételi elbeszélgetés,
 • szóbeli felvételi vizsga,
 • írásbeli felvételi vizsga,
 • írásbeli felvételi vizsgának minősülő felvételi portfólió (tudományos munkák, szakmai önéletrajz stb.),
 • oklevél minősítésének szorzata (szorzószámmal),
 • tantárgyi teljesítmény és oklevél minősítése,
 • gyakorlati vizsga,
 • szakmai alkalmassági vizsga,
 • megszerzett szakmai gyakorlat,
 • motivációs beszélgetés.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!