Mesterképzésre jelentkezőknek (VTI NEM!)

Tisztelt mesterképzési szakra Jelentkező!

Az alábbiakban fontos információkat foglaltunk össze a felvételi eljárásban való részvételről, kérem olvassa el figyelmesen!

A Széchenyi István Egyetem (továbbiakban SZE) mesterképzési szakjain a felvételi eljárásban való részvételhez feltétlen szükséges, hogy az alábbi bizonylatok a felvételi rendszerben rendelkezésre álljanak, hogy a jelentkezésekhez pontot tudjunk számolni.

A felvételi eljárásban való részvételhez, és a pontszámításhoz szükséges dokumentumok:

1. Az oklevél másolata, vagy úgynevezett oklevél igazolás, mely azt igazolja, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van. A jelzett dokumentumot az a Főiskola vagy Egyetem adja ki ahol tanulmányokat folytattak.

Felvételi pontot csak olyan jelentkezőnek lehet számolni, aki záróvizsgázott és az oklevél kiadásához minden feltételt teljesített. Amennyiben a diplomaátadó ünnepség még nem zajlott le a beadási határidőig, akkor kell igazolást kérni arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban van.

2. Az oklevél átlagáról szóló igazolás. Az a Főiskola vagy Egyetem adja ki ahol tanulmányokat folytattak.

Van olyan intézmény, ahol a leckekönyv végén a záróvizsga, vagy oklevél adatoknál is bejegyezik az oklevél átlagát. Amennyiben a leckekönyvében megtalálja ezt az adatot, annak másolatát is elfogadjuk.

A pontszámításhoz az oklevél átlagára van szükség, két tizedes pontosságig.

Magában az oklevélben az úgynevezett oklevél minősítés szerepel (elégséges, közepes, jó, jeles). Ez az adat nem elegendő, Intézményünk nem a minősítésből számítja ki a felvételi pontszámot. Felvételi pontszámot az úgynevezett oklevél átlagból számolunk, amely két tizedes jegy pontossággal került kiszámításra és ami alapját képezte az oklevél minősítés megállapításának.

Például ha az oklevél minősítése közepes, ahhoz tartozhat 2,51-től 3,50 bármilyen oklevél átlag.

A pontszámítás a következő: 19*az oklevél átlag.

Fenti példához: az oklevél minősítése közepes

ehhez tartozhat egy 2,85-ös oklevél átlag, melyből számítva a pontszám: 19*2,85= 54 pont,

de tartozhat egy 3,25-ös oklevél átlag is, melyből számítva a pontszám: 19*3,25=62 pont.

Ha nem küldi be az oklevél átlagról szóló igazolást, akkor Intézményünk nem tud felvételi pontot számolni a jelentkezés(ek)hez.

3. Kreditelismerési határozat, ha azt az előképzettség szükségessé teszi. A kreditelismerési határozatot a Széchenyi István Egyetem adja ki. Más intézmény által kiadott kreditelismerési határozatot nem fogadunk el.

Amennyiben a bolognai folyamat előtti főiskolai szintű képzésben szerzik, vagy szerezték meg az oklevelet (tanulmányaikat 2005 előtt kezdték meg), mindenképpen a SZE részéről kiadott kreditelismerési határozattal kell rendelkezni, amelyben a SZE meghatározza a korábbi tanulmányaikból elfogadható kreditek számát, és dönt arról, hogy a mesterképzési szak bemeneti követelménye teljesül-e, esetleg előírnak-e bizonyos tantárgyakat, melyek pótlásával a bemeneti feltétel teljesül. A SZE részéről korábbi jelentkezéshez (korábbi felvételi eljárásban) kiadott határozatot akkor tudjuk elfogadni, ha a határozat feltöltésre kerül a www.felvi.hu-ra.

Amennyiben olyan BSc/BA képzésben szerzik, vagy szerezték az oklevelet, amely nem teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a jelentkezett mester szakra, akkor szintén a SZE részéről kiadott kreditelismerési határozattal kell rendelkezni.

A fentiekről az SZE honlapján a http://felveteli.sze.hu/kreditelismeres oldalon is tájékozódhatnak.

A kreditelismerési eljárás a következőképpen történik:

Kitöltendő nyomtatvány: Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés). Letölthető: http://neptun.sze.hu/kerelmek-nyomtatvanyok-hallgatok-szamara/ Kreditelismerés Msc-re oldalról.

Mellékletek: a leckekönyv minden oldaláról másolat, aki a 2015/16  tanév őszi félévében fog záróvizsgázni, annak is be kell adnia az eddigi tanulmányairól szóló igazolást.

Figyelem! A Zenetanár, Mérnöktanár MSc szakok jelentkezőire ez az eljárás nem vonatkozik.

Egy nyomtatványon legfeljebb két mesterképzési szakot jelölhetnek meg, több mint 2 szak esetén több nyomtatványt kell kitölteni, de elég egy példány a mellékletekből. Amennyiben több mesterképzési szakra jelentkezetek, és szükséges kreditelismerés, akkor egy borítékban küldjék az összes kérelmet.

A kreditelismerési eljárásra a kérelem beadásának határideje: 2015. december 11. A kérelmet az alábbi címre kell küldeni:

Széchenyi István Egyetem Tanulmányi Osztály 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A borítékra írják rá: Mesterképzésre kredit elismerési kérelem.

E-mailban, fax-on nem fogadunk el kérelmet!

A határidőig beadott kreditelismerési kérelemre született határozat kiadásának az Egyetem részéről meg kell történnie 2015. december 18-ig.

FONTOS!! Az Egyetem által kiadott kreditelismerési határozatot feltétlenül fel kell tölteni a www.felvi.hu-ra.

Azt a jelentkezőt akinek a jelentkezéséhez szükséges az előző tanulmányai alapján a kreditelismerési eljárás lefolytatása, ki kell zárnunk a felvételi eljárásból, ha:

  • a mesterképzési szak megkezdéséhez szükséges minimális kredit értékkel nem rendelkezik (elutasított kreditelismerési határozat), vagy
  • nem adott be a jelzett határidőig kreditelismerési kérelmet.

A felvételi rendszert és az abban lévő adatokat az Oktatási Hivatal bocsátja rendelkezésünkre. Ebből következik, hogy a SZE korábbi vagy jelenlegi hallgatójának is minden bizonylatot vagy szükséges határozatot meg kell kérnie és fel kell töltenie, mert a felvételi pontszámítás, és a szükséges bizonylatok ellenőrzése az Oktatási Hivatal adatbázisban történik, nem a tanulmányi ügyintézőjénél keressük az adatokat.

Kérem, hogy mindenképpen ellenőrizzék, hogy a felvételi eljárásban való részvételhez, a fent felsorolt bizonylatokat beszerezeték-e, és időben töltsék fel a  www.felvi.hu-ra, vagy postázzák az OH részére.

A korábbi évek tapasztalata, hogy sok jelentkezőt azért kellett kizárnunk, mert nem kért kredit-elismerést, vagy nem kért oklevél átlagról igazolást a korábbi intézményétől.

A http://to.sze.hu oldalon a Tanulmányi Osztály hírei rovatban megtalálhatók az egyes mesterképzési szakok ügyintézői, és az ő elérhetőségeik. A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzájuk bizalommal.