Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki BSc

Érettségi követelmények

kettőt kell választani:

biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek)

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

támogatott

7

A

N

K

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

300 000 Ft

7

A

L

A

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

támogatott

7

A

L

K

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

300 000 Ft

7


A szakmáról

A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki, alkalmazott biológiai, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a mezőgazdaságban- és az élelmiszeriparban alkalmazott gépészeti, műszaki berendezések üzemeltetésére, a gépészeti technológiák bevezetésére, a kutatás és műszaki fejlesztés feladatainak rendszerszemléletű megoldására. Külön ki kell emelni, hogy képesek a térinformatikára (pl. műholdakra) alapozott precíziós technológiák fejlesztésére és üzemeltetésére. A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar a képzés során szorosan együttműködik a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karral.


A képzésről

Olyan gépészmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki, gazda- sági és humán ismereteik birtokában képesek a gépészeti, műszaki és technológiai berendezések fejlesztési részfeladatainak megoldására, a termelés és gépüzemeltetés irányítási feladatainak végrehajtására, továbbá kellő mély- ségű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (MSc) történő folytatásához.


Elhelyezkedés

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki végzettséggel rendelke- zők elsősorban a mezőgazdasági termelést, feldolgozást, szolgáltatást, keres- kedelmet folytató vállalatoknál, vállalkozásoknál tudnak elhelyezkedni, illetve önállóan tudnak vállakozni. Elhelyezkedési lehetőséget jelentenek továbbá a költségvetési, önkormányzati intézményeknél, szakhatóságoknál, szaktanács- adó cégeknél a műszaki jellegű munkakörök. Fontos részét képezik a lehető- ségeknek a mezőgazdasági gépeket forgalmazó cégek. Ugyanakkor számos olyan lehetőség is kínálkozik, amely nem feltétlenül agrárműszaki végzettséget, de műszaki végzettséget feltétlenül igénylő álláshely. Jelenleg ez a szak (műszaki végzettség) az egyik legkeresettebb a munkaerő piacon.


Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2019/20/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.