Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

F

N

A

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (élelmiszer-gépészeti)

támogatott

4

F

N

K

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (élelmiszer-gépészeti)

115 000 Ft

4

F

N

A

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (mezőgazdasági gépészeti)

támogatott

4

F

N

K

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök(mezőgazdasági gépészeti)

115 000 Ft

4

F

L

A

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (mezőgazdasági gépészeti)

támogatott

4

F

L

K

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (mezőgazdasági gépészeti)

115 000 Ft

4

A felsőoktatási szakképzés célja:

 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan mezőgazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak:

 

- a vezető mérnökök munkájához szükséges hardverek és szoftverek valamint egyéb programok prezentációs technikák alkalmazására;

 

- számítógépes rendszerek és hálózatok tervezésére, üzemeltetésére;

 

- kommunikációtechnikai és számítógépes vevőszolgálat és kereskedelmi feladatok ellátására;

 

- minőségbiztosítási rendszer kidolgozására és alkalmazására;

 

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenység végzésére;

 

- munkabiztonsági és munkaegészségügyi feladatok ellátására, környezettudatos magatartás formálására;

 

- a javítási, üzemfenntartási, karbantartási folyamatok irányítására;

 

- a tervezési feladatok előkészítésében, megvalósításában történő közreműködésre;

 

- anyagszükséglet tervezésére, számolására, anyagnyilvántartások vezetésére;

 

- eszközök működőképességének biztosítására;

 

- ellenőrzési folyamatokban történő közreműködésre;

 

- a menedzsment vállalatgazdasági és marketing előírásainak megvalósítására;

 

- a termelési feladatok pénzügyi, bér- és létszámgazdálkodás előkészítésére;

 

- a szakterülete jogszabályi és szabványosítási alapelőírásainak, iratkezelési szabályainak betartására;

 

mezőgazdasági gépészeti szakirányon a végzettek alkalmasak továbbá:

 

- mezőgazdasági géptervezési feladatok előkészítésében, megvalósításában történő közreműködésre;

 

- a gépjavítási feladatok szervezésére, irányítására;

 

- a karbantartási feladatok szervezésére, irányítására;

 

- hibalehetőségek feltárására és elhárítására;

 

- feladatok részfeladatokra bontására, felelősök állítására;

 

- szárító- és takarmánykészítő üzemek szervezésére és irányítására;

 

- gépészeti technológiák fejlesztésére, üzemeltetésére, karbantartására;

 

- gyártási technológiai folyamatok felügyelésére;

 

- az előállított termékek értékesítésének szervezésére, ellenőrzésére;

 

élelmiszer-gépészeti szakirányon a végzettek alkalmasak továbbá:

 

- élelmiszer-ipari géptervezési feladatok előkészítésében, megvalósításában történő közreműködésre;

 

- élelmiszer-ipari gyártó és csomagoló gépsorok telepítésének előkészítésében, megvalósításában beüzemelésében, beállításában történő közreműködésre;

 

- hibalehetőségek feltárására és elhárítására;

 

- élelmiszer-ipari gépek, berendezések, technológiai vonalak biztonságos, előírások szerinti üzemeltetésére, karbantartására, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásai betartásával;

 

- gyártási technológiai folyamatok felügyelésére;

 

- üzemzavar esetén a szükséges intézkedések megtételére, kisebb hibák esetén az elhárítás elvégzésére.

 

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

 

A gyakorlati képzés megszervezhető a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél.

 

A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei:

 

A felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.