Mezőgazdasági mérnöki BSc

Érettségi követelmények – kettőt kell választani:


biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol, német ) v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Mezőgazdasági mérnöki

210 000 Ft

7

A

L

K

Mezőgazdasági mérnöki

210 000 Ft

7


A szakmáról

A mezőgazdasági mérnöki képzés széleskörű természettudományi ismereteken alapszik, a képzés során a hallgatók a választott szakirányoknak megfelelően mélyedhetnek ell az állattenyésztés vagy a növénytermesztés irányába. A képzés során lehetőségük nyílik az ökológiai gazdálkodás, valamint a gyógy-fűszernövény termesztés alapjainak megismerésére. A hatféléves elméleti oktatást, egyféléves szakmai gyakorlat követi.


A képzésről

Olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik a megszerzett természettudo- mányi, műszaki, mezőgazdasági és gazdasági ismereteik birtokában a mező- gazdasági termelés, feldolgozás területén általános jártassággal rendelkeznek. Képesek önálló gazdálkodásra, mezőgazdasági termékek előállítására és forgalmazására, a korszerű technológiák alkalmazására, továbbá alkalmasak különböző méretű és jellegű mezőgazdasági vállalkozások termelői, veze- tői, irányítói és szervezési feladatainak ellátására. Alkalmasak Európai Uniós, országos és regionális pályázatok készítésére, valamint képesek idegen nyelvi kommunikációra. Szilárd, megalapozott ismeretekkel rendelkeznek a képzés folytatásához az MSc képzés szintjén.


Továbbtanulás

Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Agrármérnöki MSc, Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki MSc, Növényorvosi MSc


Elhelyezkedés

A végzett mérnök elhelyezkedési lehetőségei - figyelembe véve a képzés során tanult szerteágazó ismereteket – nagyon sokszínűek lehetnek. A hagyomá- nyosnak nevezhető, akár kis-, vagy nagyüzemben, állattenyésztési, növényter- mesztési, vagy üzemgazdasági feladatok ellátása mellett képesek az egyre gyakoribb saját mezőgazdasági vállalkozások létrehozására is. A mezőgazdasági szolgáltató szférában történő elhelyezkedésnél, a bankokban, a mezőgazdasági hiteligénylés elbírálásánál, vagy biztosító társaságok mezőgazdasági kárfelmérésénél, becslésénél is elengedhetetlenek a szakmai ismereteik. Az elsajátított ismeretek konvertálhatósága jó alapot jelent a gazdasági élet számos területén a sikeres vállalkozásra, vagy munkavállalásra.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemben SEM lehet!)