MOTORFŰRÉSZ KEZELŐ KÉPZÉS (OKJ 21 623 02)

Munkarend

Fin. forma

OKJ képzés

Önköltség

Képzési idő (óra)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

időszakos

önköltséges

Motorfűrész -kezelő

150 000 Ft

240 óra(elmélet: 96 óra, gyakorlat 144 óra)

min. 20 fő, max. 40 fő

évente 1 alkalom

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u.2.

mezőgazdaság

 

Megnevezés (engedélyszám): Motorfűrész - kezelő OKJ (21 623 02); E-000896/2014/A003

Felvételi követelmények: befejezett iskolai végzettséget nem igényel, 18. életév, egészségügyi alkalmasság

Képzési idő: 240 óra

Kompetenciák: személyes, társas- és módszerkompetenciák

Ismeretkörök:

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a gallyazási, darabolási munkák elvégzésére, a motorfűrészek, motoros adapterek kezelésére és karbantartására, a felkészítési és készletezési műveletek elvégzésére. Képesek az erdőben előforduló leggyakoribb fa-és cserjefajokat elkülöníteni.

Vállalkozói alapismeretekkel rendelkeznek.

Tanterv:

  1. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek 50 óra (elmélet: 20 óra; gyakorlat 30 óra)

Célja: A növénytani és vállalkozási alapismeretek elsajátítása. Fa felépítése, a fenyők általános jellemzése, az állományalkotó kemény és lágy lombos fák, a legfontosabb cserjefajok, a legfontosabb lágyszárúak és egyéb növények, a legfontosabb ehető és mérgező gombák, a leggyakoribb védett növények, a vállalkozásra vonatkozó alapvető törvények, rendeletek, vállalkozási formák, az üzleti terv tartalma, felépítése, a vállalkozás létrehozásának lépései, a belső és külső források biztosításának feltételei, a telephely kiválasztásának szempontjai, a feladat elvégzéséhez szükséges létszám és munkakörök meghatározása, a tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása, a vagyonvédelem biztosításának módjai, finanszírozási pályázati lehetőségek

A szerződések megkötésére és felbontására vonatkozó szabályok, a piaci folyamatok követése, a vállalkozással kapcsolatos adminisztratív feladatok, a munkatársak, alkalmazottak, alvállalkozók kiválasztása, szakmai továbbképzéseken való részvétel, információhoz jutás, a vállalkozás átszervezésének lehetőségei

A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői, a munkavédelemre vonatkozó általános előírások

 

  1. 10980-12 Gallyazás, darabolás 190 óra (elmélet 76 óra, gyakorlat 114 óra)

Célja: A gallyazás és darabolás alapismereteinek elsajátítása . A gallyazás, darabolás munkarendje, módjai, a motorfűrészek és motoros adapterek működése, felkészítési módok, készletezési módok, belső anyagmozgatással kapcsolatos teendők

 

 

Az OKJ bizonyítvány megszerzésének  feltételei:

 

- elméleti és gyakorlati foglalkozásokon való min. 80 %-os részvétel,

- a vizsgára bocsájtás feltétele a sikeres modulzáró vizsgák teljesítése

- szóbeli és gyakorlati, írásbeli záróvizsga

 

 

Kapcsolattartó: Réder Krisztina, 0696/566-781, reder.krisztina@sze.hu

                          Jankó-Knapp Gabriella, 0696/566-782, janko-knapp.gabriella@sze.hu

 

Szakfelelős: Dr. Vér András

Képzés kezdete: 2018. 03. 02

Jelentkezési határidő: 2018.02. 27.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!