Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA

Érettségi követelmények: 

gazdasági ismeretek v. informatika v. magyar nyelv és irodalom v. társadalomismeret v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek, informatikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, szociális ismeretek, ügyvitel ismeretek) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (idegennyelvű ügyviteli ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), rendészeti alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek)

A jelentkezés feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

6

A

N

K

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

180 000 Ft

6

A

L

A

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

6

A

L

K

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

140 000 Ft

6

 

A képzésről

A képzés mindkét részterületén a jó szakember alapos és precíz, képes követni a változó jogszabályi környezet – olykor hektikus – mozgásait, ugyanakkor empatikus és méltányos is. Ismeri a rá vonatkozó szabályokat, de ez nem vezet szűklátókörűséghez, hanem képes a saját feladatát szélesebb perspektívában elhelyezve kezelni.

Egyediségét egyrészt az egyetem és Győr városának meghatározó tulajdonságai, különleges adottságai biztosítják. Másrészt a képzésben a vonatkozó szakterületek legjobbjait vonultatjuk fel az oktatói gárdában, akik nemcsak elméleti, hanem jelentős gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek. Ebből kifolyólag a képzésünk kifejezetten pragmatikus, amely a hallgatót jobban hozzásegíti a munkaerőpiacon való helytállásra. A hallgatók olyan környezetben és feltételek között tanulhatnak, amelyre méltán vagyunk büszkék, akár a campust, akár a várost nézzük.

Oktatóink gyakorló szakemberek is, akik közvetlen kapcsolatot ápolnak hallgatóinkkal. A gyakorlati képzés elemei közé tartozik, hogy minden főtárgy mellett szemináriumi foglalkozásokat is tartunk.  A kötelező szakmai gyakorlat és a kis képzési létszámkeret elősegítik a hallgatók megfelelő felkészítését a későbbi munkavállalásra.

A kar informatikai ellátottsága kiváló, jogi szakkönyvtárunk segíti a tanulmányokat, a tudományos munkát. A Batthyány Lajos Szakkollégium tagjaként magas színvonalú tudományos élet részeseivé válhatnak hallgatóink, akik közül a jó tanulmányi eredményt elérők széles körű ösztöndíjakban részesülhetnek.

Továbbtanulás

Végzett hallgatóink számára lehetőséget kínálunk a továbbtanulásra is. Jogász osztatlan képzésünk, valamint az Európai és nemzetközi igazgatás mesterszakunk egyaránt elérhetőek.

Elhelyezkedés

A szak elvégzése után egyrészt a közigazgatásban kínálkoznak stabilnak mondható lehetőségek (TB- és nyugdíjszervek, önkormányzatok, stb.), másrészt a reálszféra is jelentős felvevőpiac lehet (munkaügyi ügyintéző, HR-referens, stb.) friss diplomásaink számára.

Hallgatóink cégeknél is és a közigazgatásban is elhelyezkedhetnek. A cégeket illetően elsősorban a környéken működő kis- és közepes méretű vállalkozásoknál számíthatnak elhelyezkedésre, illetve a régióban működő nagyvállalatok szintén potenciális munkaadók lehetnek.

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.