Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási MA

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

M

N

A

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

4

M

N

K

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

280 000 Ft

4

M

L

A

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

4

M L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 260 000 Ft 4

 

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: 

a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási alapképzési szak

Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • társadalomtudományi ismeretek
  • állam- és jogtudományi alapismeretek
  • általános igazgatási ismeretek
  • szakigazgatási ismeretek
  • pénzügyi-közgazdasági ismeretek
  • közszolgálati és munkajogi ismeretek
  • menedzsment ismeretek
  • európai uniós ismeretek
  • munkaügyi kapcsolatok ismeretek
  • társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek

„Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.

 

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.