Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási MA

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

M

N

A

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

4

M

N

K

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

225 000 Ft

4

M

L

A

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

4

M L K  munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási  225 000 Ft  4

 

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: 

a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási alapképzési szak.

Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • társadalomtudományi ismeretek
  • állam- és jogtudományi alapismeretek
  • általános igazgatási ismeretek
  • szakigazgatási ismeretek
  • pénzügyi-közgazdasági ismeretek
  • közszolgálati és munkajogi ismeretek
  • menedzsment ismeretek
  • európai uniós ismeretek
  • munkaügyi kapcsolatok ismeretek
  • társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek

„Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.