Műszaki menedzser BSc

Érettségi követelmények: 

matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy történelem vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gazdasági ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika))

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

T

K

Műszaki menedzser

210 000 Ft

7


A képzésről

A műszaki menedzser univerzálisan alkalmazható szakember, aki a legtöbb vállalati folyamatot megfelelő szinten átlátva, erős lényeglátással koordinálja és támogatja a műszaki, gazdasági és humán-erőforrás folyamatokat. A feladat hatékony ellátásához a műszaki és gazdasági szempontok szem előtt tartása és rendszerszemlélet szükséges. A jó gyakorlati szakember felkészültségét a szervezési, tervezési elméletek alapozzák meg. Kooperativitás, valamint jó kommunikációs és problémamegoldó készség szükséges ehhez a szakmához.

Az egyetem és a régió vállalatai között szoros, együttműködő kapcsolat van, ezáltal a hallgatók számára több lehetőség nyílik az elméletben tanultakat már az egyetemi tanulmányaik során gyakorlatba átültetniük. A kínált szakirányok és a „Practing” gyakorlatorientált képzés lehetősége csak egyetemünkön biztosítottak.

Győr városa nemcsak a tanulmányok idejére, hanem később is, mint munkahelyt kínáló és élhető város is vonzó lehet.

Mérnöki tervezési gyakorlatok, különböző szoftverek oktatása és modellezés, valamint Anyagvizsgáló és Csomagolási laboratóriumaink biztosítják a képzés gyakorlati jellegét.

Azon hallgatóinknak, akik tudományos, kutatási feladatokban is részt kívánnak venni tanulmányaik mellet, lehetőségük van belépni a „Szabó-Szoba” logisztikai diákkörbe, indulhatnak a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciákon, valamint aktív tagjai lehetnek a SZEngine motor és autófejlesztő csapatnak, az IAESTE és AIESEC csoportnak is. A céges gyakorlati lehetőségek mellett hallgatóink részt vehetnek ipari és EU-s kutatásokban is. A legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkezők sikerrel pályázhatják meg a „Waberer’s” és „Szemerey” ösztöndíjakat, akik pedig nemzetközi szinten is tapasztalatokat szeretnének gyűjteni, jelentkezhetnek az Erasmus hallgatói ösztöndíjra.


Elérhető specializáció: Ipari logisztika

A képzés a közlekedés két fő területére, a személyközlekedésbe és a logisztikába nyújt betekintést. A személyszállításon belül súlyponti kérdések: az utazási igények felmérése, közlekedési rendszerek elemzése és fejlesztése, a közlekedést lebonyolító vállalatok üzemének szervezése és irányítása. A logisztika témakörében az áruáramlatokhoz kapcsolódó technológiai, szervezési, gazdasági és kereskedelmi ismereteket nyújtjuk a hallgatóknak.

Végzett hallgatóink a legkülönbözőbb logisztikai és közlekedési területen el tudnak helyezkedni, ahol nemcsak a mérnöki tudásra, hanem gazdasági és menedzsment ismeretekre is szükség van. Mivel a szállítás és logisztika szinte minden szektorban jelen van, ezért a legváltozatosabb szakterületek között tudnak választani.

Speditőr és fuvarozó cégeknél (MÁVStart, Waberer’s, Rudolph Logistics, stb.), valamint a legkülönbözőbb iparágak termelő iparvállalatainál (Audi, Opel, Mercedes-Benz, Nokia, Rába, stb.) egyaránt lehetőség van a sikeres karrierépítésre.

Végzett hallgatóink leggyakrabban a következő – általában mérnöki – pozíciókban helyezkednek el: Szállítmányozó, fuvarszervező, menetirányító, közlekedési üzemirányító, logisztikai munkatárs, raktárvezető, kontroller, logisztikai mérnök, folyamatszervező.


Gyártási és minőségbiztosítási folyamatok specializáció (nappali tagozaton)

A szakirány képzési célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a nemzetközi méretekben szervezett komplex termelési rendszerek részrendszereinek (pl: termelés tervezés és gyártás irányítás, minőségbiztosítás, - szabályozás termelés-logisztika-, stb.) megszervezésére, az egységes minőségügyi tevékenység rendszerelemeinek alkalmazására, a minőség hatékonyság növelő technikáinak- és módszereinek-, valamint gazdasági vonatkozásainak nemzetközi szintű kielégítésére.

Végzett hallgatóink a különféle gyártóvállalatoknál (LEAR, BorgWarner, Fehrer, Mofém, SMR, stb.), illetve járműipari gyártóknál (Audi, Suzuki, Opel, Mercedes-Benz, stb.) minőségbiztosítási és folyamatszervezési területein kapnak álláslehetőséget, leggyakrabban a következő – általában mérnöki – pozíciókban: minőségbiztosítási mérnök, tesztmérnök, folyamatszervező, folyamatos fejlesztő mérnök, gyártástervező, LEAN munkatárs.


Továbbtanulás

Végzést követően mesterképzési szakon is lehetőség van egyetemünkön a tanulmányok folytatására: Műszaki Menedzser MSc.


Elhelyezkedés

A végzett hallgatók a termelő, közlekedési, informatikai és egyéb vállalatok fő termék előállítási, működési folyamatainak bármely fázisának tervezésére, támogatására alkalmas alapképzettséget szereznek.

A műszaki menedzser iparágtól és területtől függetlenül univerzálisan alkalmazható tudásra tesz szert. Ennek megfelelően a különböző szakirányokon végzett hallgatók gyártóvállalatoknál (autóipar, gépipar, elektronikai ipar, építőanyag ipar, stb.) közlekedési, logisztikai és kereskedelmi vállalatoknál helyezkednek el. A menedzseri szemlélet a közszférában is sikerrel kamatoztatható.

A végzett hallgatók szervezeten belüli pozicionálása is univerzális, azonban a menedzseri funkciókra elsősorban a vezetői szinteken van szükség (kis, közép és felső vezetők). A gyártó és kereskedő vállalatok termelési, logisztikai, minőségbiztosítási és fejlesztési területein sikerrel helyezkedhetnek el.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)