Műszaki szakoktató BSc

Érettségi követelmények: 

matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, pedagógiai ismeretek) vagy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), oktatási alapismeretek)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

A

Műszaki szakoktató

támogatott

7

A

N

K

Műszaki Szakoktató

220 000 Ft

7


A szakra csak az jelentkezhet, aki megfelelő, a szakmacsoportba tartozó OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik.  A felvétel feltétele: motivációs levél.


A képzésről

Egyetemünkön már négy évtizede folyik műszaki pedagógusképzés, így igen gazdag tapasztalatokkal rendelkezünk. Tantárgyainkat és oktatási módszereinket folyamatosan korszerűsítjük annak érdekében, hogy megfeleljünk a gyakorlatorientált szakképzés egyre magasabb igényeinek.

A műszaki szakoktató képzés a pedagógiai képzéssel párhuzamosan magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai felkészítést ad. Ezért ezt a szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akiket egyaránt érdekelnek a humán és a műszaki tudományok, érdeklődnek a korszerű pedagógiai ismeretek és módszerek, valamint a gépész, közlekedés és informatika újdonságai iránt, s szívesen tanítanának iskolában vagy egyéb, iskolarendszeren kívüli szakképzésben.


A szakmáról

Mivel az oktatás-nevelés sikerének döntő tényezője a pedagógus személyisége, annak fejlesztő hatása, a pedagógusi hivatáshoz az alábbi személyiségjegyek szükségesek: hivatásszeretet és a tanítványok iránt érzett felelősségtudat, jó előadó és kommunikációs készség, empátia, jó kapcsolatteremtő- és konfliktuskezelő képesség, tolerancia, mások véleménye iránti türelmesség és pedagógiai tapintat, lelkiismeretesség, következetesség és igazságosság.

Felméréseink szerint az eddig végzett műszaki pedagógus hallgatók 80%-a már a diploma átvételekor rendelkezett állással, és a többiek is néhány hónapon belül munkát találtak.


Elhelyezkedés

Műszaki szakoktatók lehetséges feladatköre iskolarendszerű képzésben a szakmai tárgyak oktatása, a kapcsolódó laboratóriumi és tanműhelyi gyakorlatok vezetése, iskolarendszeren kívüli szakképzésben, felnőttképzésben (át- és továbbképzésben) oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátása, üzemi gyakorlatok vezetése, továbbá vállalatoknál, intézményeknél a specializációnak megfelelő mérnökasszisztensi feladatok végzése.

A szakmai ismeretek magas szintű elsajátítása érdekében a műszaki szakoktató szakos hallgatók 80%-ban ugyanazokat a szakmai tárgyakat tanulják, mint az azonos specializációjú mérnökhallgatók. Ez teszi lehetővé, hogy kiegészítő képzés keretében, a végzés után mérnöki (BSc) diplomát is szerezhetnek.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)