Nemzetközi tanulmányok BA

Érettségi követelmények: 

kettőt kell választani: 

Magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).

A felsoroltak közül legalább egyet EMELT szinten kell teljesíteni!

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven)

195 000 Ft

6

A

N

K

Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)

300 000 Ft

6


A szakmáról

Ezen a szakon olyan szakembereket képzünk, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, emellett magas szintű nyelvtudásukra, illetve közgazdasági és jogi ismereteikre alapozva képesek új típusú nemzetközi kapcsolatok kialakítására és kiszélesítésére, továbbá jól ismerik a nemzetközi intézmények működését, ezáltal felkészültségüknek megfelelően keresettek a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézmények körében.

A képzésről

Hallgatóink ismereteket szereznek a nemzetközi politika, a gazdaság, a jog területén. A képzés során elsajátított tudásanyag és gyakorlati tapasztalat lehetőséget nyújt a végzett hallgatók számára számos munkakör betöltésére az állami és non-profit szektorban, helyi önkormányzatoknál, illetve minden olyan intézménynél, amely nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Az alkalmas jelentkező ismérve az alaposság, a kreativitás, a magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség.

Elhelyezkedés

A nemzetközi tanulmányok szakon végzettek iránti igény több területről is érkezik. Figyelemre méltó, hogy nemcsak a multinacionális vállalatok várják hallgatóinkat, hanem nagy-, kis- és középvállalkozások sora, amelyek sikeres nemzetközi tevékenységében nélkülözhetetlen a megfelelő tudású, a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit ismerő szakemberek megléte.

A szak elvégzésével a leendő munkahely profiljától függően számos munkakör betölthető a menedzser-asszisztenstől a középvezetői szintig. Álláskeresés tekintetében azok lehetnek sikeresebbek, akiknek a nyelvismerete magasabb szintű a kimeneti követelményben előírtnál (B2 szintű általános nyelvvizsga 2 nyelvből), nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, a tárgyalási és prezentációs technikákat jól alkalmazzák, kreatívak és nyitottak.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzésének előfeltétele kettő középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, melyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy a közigazgatási, katonai és rendészeti képzési területnek megfelelő szaknyelvi vizsga, a másik általános nyelvvizsga. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB.)