Növénytermesztő mérnök

Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

F

N

A

Növénytermesztő mérnök

támogatott

4

F

N

K

Növénytermesztő mérnök

115 000 Ft

4

A felsőoktatási szakképzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan növénytermesztő szakemberek képzése, akik alkalmasak a szántóföldi növénytermesztés technológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére.

 

Az elsajátított ismeretek birtokában képesek a mezőgazdasági igazgatás, termelés és szállítás, árufeldolgozás és forgalmazás, valamint a vidékfejlesztés területén dolgozó mérnökök, menedzserek munkáját segíteni úgy, hogy tisztában vannak a termelési folyamattal, annak irányításával, jártas a piackutatás, marketing és projektmenedzselés tudásanyagában.

 

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

 

A gyakorlati képzés megszervezhető a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél.

 

A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei:

 

A felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.