Növénytermesztő mérnöki BSc

Érettségi követelmények: biológia vagy kémia és biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy szakmai előkészítő tárgyelektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek. 
Egy vizsgatárgy csak egyszer választható.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Növénytermesztő mérnöki

támogatott

6+1

A

N

K

Növénytermesztő mérnöki

190 000 Ft

6+1

A

L

A

Növénytermesztő mérnöki

támogatott

6+1

A

L

K

Növénytermesztő mérnöki

190 000 Ft

6+1

A szakmáról

Amennyiben a fenti szakon a hallgató megszerezte a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, abban az esetben Magyarországon olyan termelő egységeknél helyezkedhet el, ahol a szántóföldi növények termesztésével illetve azok értékesítésével kapcsolatos teendőket látja el. Mindez széles körű ismeretet követel és részben azonnali gyakorlati szakértelmet és oktatásunk ehhez úgy járul hozzá, hogy a növénytermesztő mérnöki szakon az elméleti tudás mellett lehetőleg minél több gyakorlati ismeretet sajátítsanak el a hallgatók. Ennek különböző módjai vannak: egyrészt az elméleti órákhoz kapcsolódó gyakorlatok biztosítják a lehetőséget, amelyek keretén belül üzemlátogatásokat biztosítunk, valamint az egyetem gyakorlóterületein közvetlenül tekinthetőek meg az egyes agrotechnikai műveletek, másrészt a diploma megszerzése előtt a hallgatók 12 hét üzemi gyakorlaton vesznek részt, amelyet főként a növénytermesztés területén töltenek el.

A képzésről

Olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik a növénytermesztés techno- lógiai és vállalkozási ismeretének birtokában termelési, gazdálkodási, vezetői, szervezői, feldolgozási és forgalmazási folyamatok előkészítésére, elvégzésére, elemzésére és fejlesztésére alkalmasak, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Továbbtanulás

Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Agrármérnöki MSc, Növényorvosi MSc

Elhelyezkedés

Az alapfokozat birtokában a növénytermesztő mérnökök – a várható szakirá- nyokat is figyelembe véve – alkalmasak: szántóföldi növénnyel kapcsolatos szakterületi feladatok ellátására, a növényi termék-előállításban, kereskede- lemben, forgalmazásban önálló mérnöki vagy vezetői feladatok ellátására, egy–egy növényfaj termesztésére specializálódott vállalkozás termelési, termeltetési feladatainak operatív koordinálására, talaj- és tájvédelmi feladatok ellátására, különböző élelmiszert vagy élelmiszer–alapanyagot előállító üzemek termeltetési, felvásárlói, termelésszervezési feladatainak ellátására; szaktanácsadói és ellenőrzési feladatok elvégzésére.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemben SEM lehet!)