Nyelvvizsga-adatok az E-felvételiben

Jelentkezéskor nem kellett feltölteni az E-felvételibe egyes nyelvvizsga-bizonyítványok, illetve érettségi bizonyítványok vagy tanúsítványok másolatait, hanem a megadott adatok hitelességét a megfelelő nyilvántartásból ellenőrzik, vagy onnan kerülnek be a felvételi adatbázisba. Összegyűjtöttük, hogy mit kell tudni a közhiteles nyilvántartásból származó adatokról, először a nyelvvizsgákról.

A felvételi eljárásban nem kell feltölteni az E-felvételibe

  • a 2003. január 1. után szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok, valamint
  • a 2006. január 1. után kibocsátott érettségi bizonyítványok, tanúsítványok másolatait.


nyelvvizsga-bizonyítványok adatainak hitelességét a feldolgozás során a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából ellenőrzik, az érettségi eredményeket pedig köznevelés információs rendszeréből veszik át a felvételi adatbázisba. (Utóbbival külön cikkben foglalkozunk majd.)

Az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon lehet követni az átvett adatokat, a Közhiteles nyilvántartásokból származó információk menüpontban. Amennyiben a jelentkező eltérést tapasztal, azt a dokumentum feltöltésével tudja jelezni.

Az E-felvételi Közhiteles nyilvántartásból származó információk menüpontjában azok a nyelvvizsga-bizonyítványokkal kapcsolatos információk jelennek meg, amelyek hitelességét (a jelentkező által megadott adatok alapján, a feldolgozás során) ellenőrzik a megfelelő nyilvántartásból.

Nyelvtudás alapján többletpont azonban nemcsak nyelvvizsga-bizonyítványért adható, hanem azzal egyenértékű okiratokért is (pl. idegen nyelvi érettségi eredménye, érettségi bizonyítvány, felsőfokú oklevél, külföldön szerzett végzettség stb.). Az ezekkel kapcsolatos nyelvvizsga-információk nem itt jelennek meg, hanem a feltöltött dokumentum a Dokumentumok menüpontban, az érte adható többletpontok pedig a Pontszámítás menüpont alatt.

Nyelvvizsga-bizonyítványok

2003. január 1. után szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok (vagy a külföldön szerzett, de már honosított nyelvvizsgák) esetében a jelentkezéskor meg kellett adni a bizonyítvány (vagy honosító határozat) adatait, úgymint: nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma.

 

A rögzített nyelvvizsgák adatai külön táblázatban jelennek meg, ennek utolsó, Hitelesítés státusza nevű oszlopában látható az ellenőrzés eredménye. Amely a következő lehet:

 

  • hitelesített: minden rendben, a nyelvvizsga adatai egyeznek a nyilvántartással, járhat érte pont az eljárásban. A jelentkezőnek nincs további teendője.
  • nem hiteles: minden adatot megadott a jelentkező, az ellenőrzés azonban mégsem sikerült – pl. időközben megváltozott a jelentkező neve. Ilyenkor a jelentkezőnek fel kell töltenie a bizonyítványát (a Dokumentumok menüpontban a Jelentkezésekhez csatolt dokumentumok táblázat alatti „Új dokumentum csatolása" gombbal), így a nyelvvizsga eredményét a benyújtott dokumentum alapján újra megvizsgálják.
  • hiányos vagy hibás adat: a megadott adatok hiányosak vagy olyan hibát tartalmaznak, ami miatt nem lehetséges az elektronikus ellenőrzés. Ebben az esetben is fel kell töltenie a bizonyítványát a jelentkezőnek, hogy figyelembe tudják venni az eredményét a pontszámításkor.
  • hitelesítésre vár: az adatok ellenőrzése még nem fejeződött be, amint megtörténik, a fenti három eredmény valamelyik jelenik meg az oszlopban.

 


2003. január 1. előtt megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványokat fel kellett tölteni (a Dokumentumok menüpontban), az elbírálásuk eredménye is itt nézhető meg.

 

2018. február 15. után megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványok adatait (vagy a külföldön szerzett, azóta honosított nyelvvizsgáról szóló honosító határozat adatait) (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállításának dátuma) az e-ügyintézés során kell megadniuk a jelentkezőknek: a Közhiteles nyilvántartásokból származó információk menüpontban a táblázat alatti „Új hozzáadása" gombra kattintva – tehát nekik nem kell dokumentumot feltölteniük.

 

Az ügyintézési, dokumentumpótlási határidő: 2018. július 11.