Pótfelvételi 2014 - alap, osztatlan képzések, felsőoktatási szakképzések

Műszaki Tudományi Kar

Alapképzési szakok

Építészmérnöki BSc
Építőmérnöki BSc
Gazdaságinformatikus BSc
Gépészmérnöki BSc
Járműmérnöki BSc
Környezetmérnöki BSc
Közlekedésmérnöki BSc
Logisztikai mérnöki BSc
Mechatronikai mérnöki BSc
Mérnökinformatikus BSc
Műszaki menedzser BSc
Villamosmérnöki BSc

Osztatlan képzések

Építész osztatlan egységes képzés
Tanári (mérnöktanár) osztatlan egységes képzés

 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Alapképzési szakok

Gazdálkodási és menedzsment BA
Kereskedelem és marketing BA
Nemzetközi tanulmányok BA

Felsőoktatási szakképzések

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés
Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Alapképzési szakok

Igazságügyi igazgatási BA
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA
Nemzetközi igazgatási BA

Osztatlan képzések
Jogász osztatlan egységes képzés
Felsőoktatási szakképzések
Jogi felsőoktatási szakképzés

 

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet

Alapképzési szakok

Ápolás és betegellátás BA
Egészségügyi szervező BA
Szociális munka BA

Felsőoktatási szakképzések

Szociális és ifjúsági munka (szociális munka)
felsőoktatási szakképzés

 

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet

Alapképzési szakok

Előadóművészet BA

Osztatlan képzések

Tanári (zenetanár) osztatlan egységes képzés

   

 

Műszaki Tudományi Kar

Alapképzési szakok

Építészmérnöki BSc

Érettségi követelmények: rajz alkalmassági és matematika és építészeti és építési alapismeretek vagy fizika (A felsoroltak közül legalább egyet EMELT szinten kell teljesíteni!)

Rajz alkalmassági vizsga időpontja: 2014.08.26.
A más intézményben tett rajz alkalmassági vizsga eredményét nem fogadjuk el. Az alkalmassági vizsga értékelése csak "megfelelt" vagy "nem felelt meg" lehet. A felvételi eljárásban való további részvétel feltétele a "megfelelt" alkalmassági vizsga.

Az alkalmassági vizsga részei:

- vetületeivel megadott mértani test ábrázolása axonometriában,
- látvány után szabadkézzel távlati képet kell rajzolni geometrikus formákból álló testcsoportról,
- a rajzot erőteljes tónusértékkel kell grafitceruzával elkészíteni.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Építészmérnöki

175 000 Ft

8

 A szakmáról

Épületekben és az épületek által létrehozott külső és belső terekben élünk. Életminőségünk szempontjából meghatározó, hogy ezek a terek szépek és jól használhatóak legyenek. Az építész ezeknek a tereknek, épületeknek létrehozásában, tervezésében, építésében, átalakításában és üzemeltetésében vállal aktív vezető szerepet. Az alapfokozatú Építészmérnöki BS képzésre elsősorban olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik az épített környezetünk gyakorlati megvalósításának, konstruálásának, kivitelezésének, fenntartásának szeretnének részesei lenni.

A képzésről

A szak célja olyan  gyakorlati tudással rendelkező építészmérnökök képzése, akik elsősorban a magasépítő tevékenység szerteágazó szakterületein (kivitelezés, gyártás, szolgáltatás, vállalkozás, szakhatósági munka, épület- és településfenntartás) találják meg helyüket. A szakon végzettek a természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén irányítás mellett alkalmassá válnak az említett műszaki feladatok megoldására. Szakunkon Győr és a régió elismert, vezető építészei oktatnak, az építészet technikai részét szolgáló szakterületek oktatói a hazai kutatás és szerkezetfejlesztés élvonalába tartoznak.

A hallgatók az Építész Műteremház nyújtotta ideális feltételek kihasználásával folytathatják tanulmányaikat. Hallgatói műterem és modellezőműhely biztosítja az egyénileg, vagy csoportokban végzett alkotómunkát, a közösségi életben való részvételt.

Specializációk:

Épületszerkezeti konstruktőr specializáció

A képzés célja, hogy a leendő építészmérnökök megismerkedjenek az épületszerkezeti részletek tervezésével, továbbá a kivitelei tervek készítésének alapvető folyamatával és módszereivel. A képzés keretében hallgatóink tapasztalatot szereznek az építészmérnöki szakma gyakorlásához szükséges komplex tervezési folyamatok megismerésében.

Településtervezés specializáció

A képzés során a leendő építészmérnökök átfogó ismereteket szereznek a települések működtetése és a kommunális feladatok megoldása területén. Megismerik a településtervezés alapvető szempontjait, módszereit és folyamatát. Jártasságot szereznek az urbanisztika ismeretkörében és alkalmazásában.

Továbbtanulás

A szakot sikeresen elvégzők a Szerkezettervező építészmérnök MSc, továbbá más hazai és külföldi egyetemek kapcsolódó MSc képzéseiben folytathatják tanulmányaikat. A mesterképzésben résztvevők egy konkrét szakmai terület feladatainak önálló megoldására készülnek fel és képessé válhatnak a szakra épülő PhD-képzésben való részvételre.

Átjárás lehetősége az Építészmérnöki Bsc szakról az Építész egységes osztatlan képzésre:

Az Építészmérnöki Bsc és az Építész osztatlan egységes képzés első négy félévének közel azonos tematikája lehetőséget teremt, hogy az épülettervezési tárgyakban tehetséget, kreativitást mutató hallgatók átjelentkezhessenek Építész osztatlan ötéves képzésre. Az átjelentkezés a második, illetve a negyedik sikeresen teljesített félév után lehetséges.
Az átvett, államilag finanszírozott Építészmérnöki BSc szakos hallgató az átvételt követően is államilag finanszírozott képzésben marad (a törvényileg előírt 12 félévnyi államilag finanszírozott félév keretén belül).

Az alkalmas hallgatókat az osztatlan képzésre jelentkezők közül az Épülettervezési Tanszék által összeállított bizottság választja ki
– az addig elvégzett félévek szakmai tárgyainak eredménye és az azokból összeállított portfólió,
– valamint a tavaszi vizsgaidőszak után kiírt egyhetes "kreatív-pályázat" súlyozott elbírálásával.

Elhelyezkedés

Az egyetem Diplomás Pályakövető Rendszerének adatai alapján végzett hallgatóink 42%-a a diploma átvételekor már rendelkezett állással, fél éven belül mindenki el tudott helyezkedni. Az elhelyezkedés jellemző területei: épület-kivitelezés, építőanyag gyártás és kereskedelem, építésigazgatás.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)


[vissza az oldal tetejére]

Építőmérnöki BSc

Érettségi követelmények: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Építőmérnöki

175 000 Ft

8

A

L

K

Építőmérnöki

175 000 Ft

8

A szakmáról

Erre a szakra precíz, jó műszaki, együttműködési és problémamegoldó készséggel rendelkező jelentkezőket várunk, akik arra vágynak, hogy maradandó építményeket alkossanak. Akiket érdekel, hogyan épülnek az új autópályák, vasútvonalak és hidak, miként születnek újjá a régi városnegyedek. Az építőmérnökök ezeken túl ipari parkokat létesítenek, egyaránt feladatuk a meglévő infrastruktúra korszerűsítése, fenntartása és üzemeltetése.

A mérnöki tudás, tapasztalat és találékonyság számára szép kihívást jelent a szerkezetek kialakítása, biztos alapozása vagy éppen föld alatti elhelyezése, gyakran látványos és mindig biztonságos létesítmények, műszaki rendszerek megvalósítása.

A képzésről

A képzés tartalmában és módszereiben főiskolai és egyetemi szintű tapasztalatok ötvöződnek, az elméleti igényesség és a gyakorlatias szemléletformálás összefonódása megalapozza a továbbtanulást és a munkába állást egyaránt.

A hallgatók félévente az egyéniek mellett egy-egy nagyobb átfogó feladatot is kapnak, amelyet négy-hat fős csoportokban kell megoldaniuk: a projektek mindig egy konkrét gyakorlati problémához kapcsolódnak. Így a leendő építőmérnökök megismerkednek szakmájuk kihívásaival, átérzik a csoportmunka előnyeit és nehézségeit, valamint kapcsolatba kerülnek az ezen a területen dolgozó szakemberekkel.

Specializációk

Közlekedésépítési specializáció

Ezen a specializáción az alábbi témakörökben sajátítanak el ismeretek a hallgatók: utak, vasutak, közúti forgalomtechnika, közlekedésépítési projekt, környezetelemzés, várostervezés, kommunális feladatok, akadálymentes közlekedés, közforgalmú közlekedés, számítógépes tervezés, építésigazgatás.

A közlekedésépítő mérnökök képesek a közlekedési létesítmények (különösen az utak és vasutak) területén

- a közlekedési létesítmények és hálózatok tervezésére;
- az építési folyamatok előkészítésére, szervezésére és irányítására;
- a közlekedési pályák üzemeltetésének és fenntartásának irányítására;
- a létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátására.

Szerkezetépítési specializáció

Ezen a specializáción az alábbi témakörökben sajátítanak el ismeretek a hallgatók: szerkezetépítés, szerkezetépítési projekt, épületszerkezetek, szerkezettörténet, tartók statikája, tartók tervezése, véges elemes szerkezettervezés, számítógéppel segített szerkezettervezés, környezetelemzés.

A szerkezetépítő mérnökök képesek a mérnöki szerkezetek (különösen a magasépítési és hídszerkezetek) területen

- a megfelelő szerkezetek kiválasztására, konstruálására, alternatívák műszaki szempontú mérlegelésére;
- a legfontosabb szerkezettípusok kialakítására, statikai ellenőrzésére;
- a szerkezetek célszerű építési technológiájának kiválasztására;
- a szerkezetekkel kapcsolatos létesítési, üzemeltetési, fenntartási problémák kezelésére.

Elhelyezkedés

A megszerzett ismeretek által számos területen lehet érvényesülni. A mai mérnökök tevékenységében ugyanis a hagyományos tervező, fejlesztő, kivitelező feladatok mellett egyre nagyobb szerepet kap a projektszervezés, az üzleti-gazdasági tevékenység, a létesítményekkel való gazdálkodás, a fenntartás-üzemeltetés, a közigazgatás szakmai támogatása, az emberekhez, a településekhez és a környezethez való viszony kezelése.

A végzett építőmérnökök alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, tervezési feladatok önálló megoldására. A jogszabályban meghatározott tervezői, szakértői jogosultság a Magyar Mérnök Kamara által előírt gyakorlati idő után szerezhető meg. A megszerzett oklevelet az Európai Unióban egyenértékűnek ismerik el.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol)

 

[vissza az oldal tetejére]

Gazdaságinformatikus BSc

Érettségi követelmények: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy történelem

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Gazdaságinformatikus

180 000 Ft

7

A

L

K

Gazdaságinformatkus

180 000 Ft

7

A szakmáról

A gazdaságinformatikus szakemberek képesek hatékony és biztonságos, a funkcionális igényeket kielégítő adattárolási és adatbázis-menedzselési fejlesztéseket végezni, új üzleti megoldásokat kialakítani, kész rendszereket adaptálni. Ehhez magasfokú elemző és problémamegoldó-készségre, rendszerszemléletre, jó kommunikációs és elvonatkoztatási készségre, valamint kreativitásra egyaránt szükség van!

A képzésről

Egyetemünk úttörő szerepet vállalt abban a tevékenységben, amelynek révén ma a gazdaságinformatika meghatározó eleme a gazdasági életnek. Országosan és nemzetközileg egyaránt elismert oktatóink révén jelentős feladatot látunk el a hazai gazdaságinformatikus képzés fejlesztésében, a témában érdekelt felek (oktatási intézmények, szakemberek, cégek) összefogásában.

Hallgatóinkat bevonjuk a képzésük témáihoz kapcsolódó projektekbe, és lehetőséget adunk számukra arra, hogy a kutatómunkát részben megismerjék részben pedig aktív részesei legyenek (konferenciáinkon, programjainkon, rendezvényeinken rendszeresen részt vesznek).

Továbbtanulás

A szakot sikeresen elvégzők számára intézményünk az alábbi lehetőségeket kínálja a mesterdiploma megszerzéséhez: gazdaságinformatikus MSc, mérnökinformatikus MSc, a gazdálkodási szakterület különböző MSc szakjai.

Elhelyezkedés

A szak elvégzését követően hallgatóink rendszerszervezési, rendszerelemzési munkakörök magasszintű betöltésére, fejlesztési projektek irányítására válnak alkalmassá mindazon területeken, ahol a gazdasági/üzleti feladatokat informatikai támogatással kívánják megoldani (ügyviteli feladatok, vállalatirányítási, döntéstámogatási rendszerek, üzleti intelligencia stb.).

Megfelelő gyakorlat megszerzése után menedzseri pozíciókra pályázhatnak, sőt esélyük van magasabb vezetői posztok betöltésére elsősorban az információmenedzsment területén, ahogy bármely további gazdasági/üzleti területen is.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzésének feltétele egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga letétele (angol, német , olasz, francia, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!).

 [vissza az oldal tetejére]


Gépészmérnöki BSc

Érettségi követelmények: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek,  környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Gépészmérnöki

175 000 Ft

7

A

L

K

Gépészmérnöki

175 000 Ft

7

A szakmáról

A gépészmérnökök képesek a szakterületük egy-egy átfogó csoportjával összefüggő természettudományok, műszaki tudományok, gazdasági és humán tudományok, valamint a szakmai idegen nyelv legfontosabb rendszerszemléletű alkalmazására. Miután megismerik a választott szakterület eredményeit és módszereit, kellő gyakorlat megszerzése után alkalmassá válnak számos gépészeti feladat megoldására.

A képzésről

A tananyag részét képezi a termelésben alkalmazott gépek és gépészeti berendezések üzemeltetése és fenntartása, járművek üzemeltetése, diagnosztikája, karbantartása, javítása, gépipari technológiák bevezetése és alkalmazása. Mindezek mellett részletes ismereteket szerezhetnek az alábbi területeken is: üzemi munka szervezése, irányítása, minőségirányítása, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú részfeladatainak elvégzése, szakmai kommunikációs készség elsajátítása magyar és idegen nyelven.

Specializációk:

Gépgyártástechnológia specializáció

Hallgatóink a klasszikus, valamint a legújabb gépészmérnöki és gyártástechnológiai tudományterületek ismereteit modern, korszerű eszközökkel és szoftverekkel felszerelt laboratóriumi- és műhelykörnyezetben sajátíthatják el. Kiváló motivációt és értékes gyakorlati lehetőségeket kínál az egyetem közelségében található ipari környezet. A jelentős hazai és nemzetközi szakmai, tudományos és ipari projektekben való aktív hallgató részvétel ma már hagyományokkal rendelkezik a specializáción.

Járműgépész specializáció

A járművekkel kapcsolatosan a szerkezeti (motorok, hajtások, járműelektronika, stb.), felépítési és működési ismeretek képezik a specializáción az elsajátítandó tanagyag alapját. Ezekre épülnek a járművek üzemeltetési és diagnosztikai módszereit, a márkakereskedések és szervizek működését valamint azok szervezési-irányítási feladatait tárgyaló ismeretanyagok. A specializáción végzett hallgatóink alkalmassá válnak a járműgyártó vállalatoknál és azok beszállítóinál végzett munkára, ugyanakkor a járművek üzemeltetésével, forgalmazásával, javításával foglalkozó vállalkozásoknál (pl. márkaszervizeknél) is sikeresen helyezkedhetnek el. A garázsipar és a biztosító társaságok is fontos felvevő piacot biztosítanak az általunk kibocsátott hallgatók számára.

Járműgyártási (Automobil Produktion) specializáció (részlegesen német nyelvű képzés)

Az egyetem fejlesztési programja keretében újonnan létrehozott specializáció e-learning alapú tananyaga a potenciális fő munkáltatói kör elvárásai alapján részben idegen nyelven adja át a szükséges tudást a hallgatóknak. Az ismeretek lefedik a járműgyártás teljes területét az üzemi logisztikától a járműkarosszériákon és -hajtásláncokon, valamint a gyártásautomatizáláson át egészen a virtuális gyár működési elvének bemutatásáig.

Minőségbiztosítási specializáció

Hallgatóink a gépipar területén átfogó minőségszemléletre tesznek szert, felkészítjük őket a minőségellenőrzési, minőségszabályozási és minőségbiztosítási feladatok alapvetően gyakorlati megoldására. Végzettségükkel alkalmassá válnak rá, hogy minőségirányítással kapcsolatos operatív feladatok lássanak el, minőségirányítási dokumentációs rendszer működtessenek.

Továbbtanulás

A diploma sikeres megszerzése után a Gépészmérnöki MSc, a Mechatronikai mérnök MSc vagy a Járműmérnöki MSc szakokon, ezt követően pedig a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában nyílik lehetőség a tanulmányok folytatására.

Elhelyezkedés

Felméréseink alapján hallgatóink 43%-a a diploma átvételekor már rendelkezett állással. A végzettek 95%-a hat hónapon belül el tud helyezkedni. A leendő gépészmérnökök jó eséllyel jelentkezhetnek a különböző járműgyártó cégekhez és azok beszállítóihoz, járműforgalmazással és -üzemeltetéssel foglalkozó vállalatokhoz, valamint járműfenntartó és -javító vállalkozásokhoz.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

 [vissza az oldal tetejére]

 

Járműmérnöki BSc

Érettségi követelmények: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek,  környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Járműmérnöki

175 000 Ft

7

A

L

K

Járműmérnöki

175 000 Ft

7

A szakmáról

A járműmérnöki szakterületen dolgozó szakemberek alapvető természettudományos, gazdasági, humán és szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Ezek konkrétan az alábbi területeket fedik le: matematika, fizika, műszaki kémia, mechanika, hő- és áramlástan, elektrotechnika, anyagismeret, közgazdaságtan, vállalat gazdaságtan, jog, munkavédelem, járműgéptan, járművek és mobilgépek, számítástechnika, műszaki ábrázolás, jármű- és hajtáselemek, járműtervezés és vizsgálat, járműszerkezeti anyagok és technológiák, járműgyártás és -javítás, járművek hő- és áramlástechnikai berendezései, járműdinamika. Ahhoz, hogy valakiből jó járműmérnök váljon, leginkább innovatív problémakezelési készségre és rendszerszemléletű gondolkodásmódra van szükség.
A képzésről

Hallgatóink a képzés során megismerkednek a járművek szakterületéhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus járműgépészeti, járműelektronikai, járműinformatikai, közlekedésbiztonsági, diagnosztikai, járműüzemeltetési, -fenntartási, -karbantartási, valamint gazdasági menedzsment ismeretekkel, valamint felkészülnek a járművek és főegységek fejlesztésére, tervezésére, gyártására és a bennük lezajló folyamatok elemzésére, a biztonságos üzemeltetésre. Speciális szakmai ismeretek elsajátítására adnak lehetőséget az autómérnöki, a belső égésű motor mérnöki és a vasúti jármű mérnöki szakmodulok.

Továbbtanulás

Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Járműmérnöki MSc, Mechatronikai MSc, Közlekedésmérnöki MSc, Logisztikai mérnöki MSc, Tanár – mérnöktanár MSc.

Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink jellemzően az alábbi szervezeteknél helyezkedhetnek el eredményesen: nagy- és középvállalatok (pl. Audi), járműveket üzemeltető és fenntartó vállalatok (Volán vállalatok, BKV, MÁV), közlekedési hatóságok, márkaszervizek, járműveket üzemeltető és karbantartó vállalkozások. Példák a betölthető pozíciókra: járműfenntartási és -üzemeltetési műszaki vezető, márkaszerviz műszaki vezető, járműműszaki szakértő.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemben SEM lehet!)

 [vissza az oldal tetejére]

 

Környezetmérnöki BSc

Érettségi követelmények: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek,  környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Környezetmérnöki

175 000 Ft

7

A szakmáról

A környezetmérnökök rendszerszemléletű látásmóddal, jó kommunikációs készséggel, innovatív gondolkodásmóddal, széleskörű természettudományos alapképzettséggel és társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Ismerik a helyi, regionális, országos és globális környezeti problémákat és azok kezelésének módszereit. Képesek a természeti és környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás lehetőségeinek elemzésére, a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására, a tervezett tevékenységek lehetséges hatásainak feltárására, a korszerű mérő- és informatikai eszközök használatára.


A képzésről

Egyetemünk környezetmérnöki szakán a képzés alapgondolata és célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a komplex és multidiszciplináris szemléletmódot, s képesek legyenek ennek alkalmazására a környezet-gazdaság-társadalom kapcsolatrendszer összefüggéseinek felismerése, feltárása, megértése, valamint elemzési módszereinek elsajátítása során. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink képesek legyenek bonyolult problémákat műszaki, környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi oldalról felismerni, elemezni, értékelni, megoldani. A rendszerszemléletű gondolkodásmód alkalmazásával képesek lesznek ágazati programok, regionális fejlesztési tervek komplex vizsgálatára. A környezetelemzés, környezetállapot-értékelés szemléletmódjának és módszereinek mélyebb elsajátítását külön specializáció is szolgálja, amely egyedülálló az országban.

Környezetelemzési specializáció

Képzésünk a környezetállapot-értékelés, az alkalmazott környezetinformatika, az emisszió- és immisszió-térképezés, valamint a települési ismeretek témakörében mélyíti el a hallgatók tudását. A képzés hangsúlyos elemei: a környezetet leíró adatbázisok, környezetvédelmi monitoring rendszerek; a Föld, Európa és hazánk környezeti állapota; a környezetállapot-értékelés modelljei és módszerei; a környezeti teljesítményértékelés módszerei; a régiók és települések kapcsolata a környezetvédelemmel; zajmérés, zajtérképezés.

Környezettechnikai specializáció

Hallgatóink részletesen megismerkednek az egyes technológiai folyamatokkal és rendszerekkel, valamint környezeti hatásaikkal. Ehhez kapcsolódóan a specializáció a következő témakörökben mélyíti el a hallgatók tudását: technológiák és környezeti technológiák alapvető jellemzői és környezeti hatásai; környezeti kémia; energia és környezet kapcsolata, különös tekintettel a megújuló energia hasznosítási lehetőségeire és környezeti hatásaira; környezetbiztonság-technika; környezeti teljesítményértékelés; energetikai auditálás.

Elhelyezkedés

Végzett környezetmérnök hallgatóink a környezetvédelmi részleget működtető nagy- és középvállalatoknál, az önkormányzatok, illetve az államigazgatás központi vagy decentralizált szervezeteiben, szakmai társadalmi szervezeteknél, tanácsadó és mérnöki irodákban (környezetgazdálkodási konzultáns cégeknél, környezetmérnöki szolgáltató irodákban) helyezkedhetnek el.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

 

[vissza az oldal tetejére]

 

Közlekedésmérnöki BSc

Érettségi követelmények: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek,  környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Közlekedésmérnöki

175 000 Ft

7

A

T

K

Közlekedésmérnöki

175 000 Ft

7

A szakmáról

A jó közlekedésmérnök széleskörű természettudományos, műszaki, gazdasági, jogi és szervezési ismeretekkel rendelkezik. Képes a problémák komplex szemléletére, az összefüggések felismerésére, rendszeresen változó feladatok megoldására, az intézkedések sokféle hatásának áttekintésére. Munkájához kezdeményező készség, dinamizmus, határozottság, csoportmunkára való képesség szükséges.

A képzésről

Már a hét féléves képzés kezdetén tanított közlekedési alaptárgyak is gyakorlatias felfogásúak, a specializációk pedig kifejezetten az adott területen való elhelyezkedést, a munkába való gyors beilleszkedést segítik elő. Képzésünk a közlekedés középszintű irányítási feladatainak ellátásához szükséges ismereteket tartalmazza. Hallgatóink BSc-szinten is teljes értékű, befejezett képzésben részesülnek, amivel jó eséllyel találhatnak megfelelő munkahelyet. A gyakorlatorientált oktatáshoz korszerű számítógépes és mérőlaborok biztosítják a hátteret.

Specializációk (nappali tagozat)

Kötöttpályás közlekedési specializáció

A képzés alapvetően a vasútüzemi irányítás feladatainak ellátására, valamint az ezen a területen folyó fejlesztési, kivitelezési munkákban való részvételre, a rendszerek bevezetésével kapcsolatos tevékenységek elvégzésére készít fel. A specializáción lehetőség van arra, hogy az 5. félév után egy évig a hallgató termelési gyakorlaton vegyen részt a MÁV területén.

Közlekedésüzemi specializáció

Ez a specializáció a Kötöttpályás közlekedési specializáció és a Személyszállítási rendszerek specializáció anyagának ötvözete, mindkét terület legfontosabb ismereteit foglalja össze, így egyaránt ismereteket ad a vasúti közlekedésről és a közúti személyszállításról. Az átfogóbb ismeretek révén nagyobb szabadságot biztosít az elhelyezkedésnél.

Személyszállítási rendszerek specializáció

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő technikai, üzemszervezési, közgazdasági és speciális személyközeledési ismeretekkel rendelkezve képesek az utazási igények elemzésére, a közlekedési rendszerek fejlesztésére, a közlekedést lebonyolító vállalatok üzemének szervezésére és irányítására, a személyközlekedéssel kapcsolatos hatósági és önkormányzati feladatok ellátására.

Specializáció (távoktatási tagozat)

Közlekedésszervezési és logisztikai specializáció

Egyaránt nyújt ismereteket a személyközlekedés és az áruszállítás, logisztika területéről. A személyszállításon belül súlyponti kérdések: az utazási igények felmérése, közlekedési rendszerek elemzése és fejlesztése, a közlekedést lebonyolító vállalatok üzemének szervezése és irányítása. A logisztika tekintetében a specializáció az áruáramlatokhoz kapcsolódó technológiai, szervezési, gazdasági és kereskedelmi ismereteket nyújtja. Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy a specializáció nemcsak a közlekedési vállalatok számára képez szakembereket, hanem olyan ismeretanyagot és felkészültséget kíván nyújtani, amely a szállítandó áruval, illetve szállítási feladattal rendelkező kereskedelmi és termelő vállalkozások körében is hasznosítható.

Továbbtanulás, elhelyezkedés

Intézményünkben a szak elvégzését követően az alábbi MSc képzéseken folytathatók a tanulmányok: közlekedésmérnök, logisztikai mérnök, logisztikai menedzsment, járműmérnök, mérnöktanár, míg a szakirányú továbbképzésben logisztikai és szállítmányozási rendszertervező szakra lehet jelentkezni.

Végzett hallgatóink munkahelyet találhatnak közlekedési vállalatoknál, szállítmányozási és logisztikai vállalkozásoknál, közlekedéssel, szállítással foglalkozó, azzal kapcsolatban álló egyéb területeken (közlekedési vállalatok, speditőr cégek, járműkereskedelmi szolgáltató egységek, szervizek, logisztikai központok, helyi közlekedési vállalatok, önkormányzatok, közlekedési hatóságok, Magyar Honvédség, belügyi és védelmi szervezetek stb.).

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

[vissza az oldal tetejére]

 

Logisztikai mérnöki BSc

Érettségi követelmények: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek,  környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Logisztikai mérnöki

175 000 Ft

7

A

L

K

Logisztikai mérnöki

175 000 Ft

7

A képzésről

Egyetemünk Magyarország legdinamikusabban fejlődő régiójában helyezkedik el, ez a pozitív adottság pedig kiváló lehetőséget biztosít hallgatóinknak, hogy már az alapszintű diploma megszerzése előtt bekapcsolódjanak egy vállalat munkájába. Rendkívül jó kapcsolatot ápolunk a környékbeli vállalatokkal, melyek – elsősorban az autóipar jelenléte révén – rendkívül nagy igényt támasztanak képzett logisztikai szakemberek iránt. A képzés során olyan ipari, termelési és gazdasági ismereteket sajátíthat el a hallgató, melyek segítségével képes lesz végigkövetni a közlekedési, szállítási és anyagmozgatási folyamatokat.

Mindezeknek a feladatoknak az ellátásához nélkülözhetetlen, hogy a hallgató jó kombinációs készséggel rendelkezzen, tudjon és szeressen csapatban dolgozni, képes legyen az egyéni érdekeket a csapat vagy a vállalat érdekei alá rendelni. Logisztikus szakemberektől elvárt tulajdonság a kiváló szervezőkészség és a szakmai elhivatottság.

Képzésünk gyakorlatorientált jellegét erősíti a magas színvonalú laboratóriumi eszközpark. A Csomagolásvizsgáló laboratórium és a Számítógépes laboratórium egyaránt helyszínei a gyakorlati képzésnek. A szak hallgatói ezen felül bekapcsolódhatnak kutatási programokba, a Logisztikai szakkollégium tagjaiként egy aktív, tudományos közösség tagjai lehetnek. Kutatói munkájukhoz, tanulmányaikhoz járattervezési szoftvereinket és a logisztikai szimulációs szoftvereket is használhatják. A legjobb tanulmányi eredményt elérők számára elérhető a Waberer’s Hallgatói Ösztöndíj is.

Specializáció

Csomagolási specializáció

A  hallgatók ismereteket szereznek, amellyel széles körben képesek lesznek az ipar által komoly érdeklődést kiváltó logisztikai-áruvédelmi és termék-csomagolási rendszerek követelmények operatív megoldására. A tudásanyag kiterjed a csomagolás logisztikai, tárolási és értékesítési feladatainak összefüggéseire, illetve ezen folyamatok tervezésére és irányítására is. A hallgatók megismerik és elsajátítják a veszélyes áruk csomagolásának hazai és nemzetközi gyakorlatát is, továbbá az egyre hangsúlyosabb szerepet kapó, környezetvédelmi követelmények szerint tervezett (minimális anyagszükségletet igénylő) csomagolástechnológiai megoldásokat is. A végzett hallgatók a termelési és kereskedelmi ágazat azon szegmenseiben tudnak elhelyezkedni, ahol a csomagolás a hozzá tartozó logisztikai feladatok megjelennek. Ilyenek például a termelő és kereskedelmi vállalatok (Audi, Grundfos, Reményi és Társai, Green Packaging, Reckitt Benkiser, Mylan, DSSmith, stb.). A szakirány elvégzésével jellemző kezdő állásnak számít a csomagolási mérnöki pozíció betöltése, amelyhez tervezési, minőségbiztosítási, fejlesztési feladatok egyaránt tartozhatnak.

 Továbbtanulás

Végzett hallgatóinknak lehetőségük van egyetemünk Logisztikai mérnök mesterszakán folytatni tanulmányaikat.

 Elhelyezkedés

Multinacionális nagyvállalatoknál vagy hazai kis- és középvállalkozásoknál a beszerzés, termelés, gyártás, elosztás és értékesítés területén egyaránt elhelyezkedhet az itt végzett hallgató. Bármilyen termeléssel foglakozó cégnél (autóipar, elektronikai ipar stb.) valamint többféle szolgáltató cégnél (szállítmányozás, stb.) keresettek a logisztikus szakemberek. Ilyen például az Audi Hungaria Kft., a Nemak, a Waberer’s, az Erbsloeh, a Knorr-Bremse, a Borg Warner, a Rail Cargo Hungaria vagy a Gysev Cargo. Végzettjeink logisztikai mérnöki, termeléstervezői, diszponensi vagy például beszerzői munkakörben helyezkedhetnek el sikeresen.

Nyelvvizsga

Az alapfokozat megszerzéséhez angol, francia, német, olasz, orosz vagy spanyol nyelvek közül legalább egyből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. (2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

 [vissza az oldal tetejére]

 

Mechatronikai mérnöki BSc

Érettségi követelmények: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek,  környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Mechatronikai mérnöki

175 000 Ft

7

A

L

K

Mechatronikai mérnöki

175 000 Ft

7

A szakmáról

A jó mechatronikai szakember igazi ezermester: e jelző alatt nem csak a gyakorlati képességeket, hanem a széles és alapos elméleti hátteret is értjük. Az ideális jelölt ifjú kora óta fúr, farag, forraszt, számítógépes programokat ír, szereti és érti a matematikát és a fizikát és nem tudja eldönteni, hogy gépész vagy informatikus, vagy villamosmérnök legyen.

A 21. század műszaki szakembere a mechatronikai mérnök.

A mindennapi éltünkben olyan gépek, berendezések vesznek körül, amelyekben a mechatronika egyre fontosabbá válik. A háztartási gépek: a hűtőgép, az automata mosógép, mikrohullámú sütő, a robot porszívó stb., a közlekedési eszközeink: a jól felszerelt kerékpár, az autó, a repülő stb., a termelő berendezések: az ipari robot, az intelligens gyártósorok, a humanoid robotok stb., mind-mind egyben mechatronikai szerkezetek is.

A képzésről

Hazánkban a Széchenyi István Egyetemen kezdődött meg leghamarabb a mechatronikai képzés, ez ennek alapját képező angol nyelvű „Integrált mérnök” képzésben is úttörőnek számít az intézmény.

A szakon projekt-alapú, gyakorlatorientált, kiscsoportos oktatás folyik. A szakdolgozatok témái zömmel valós ipari problémák megoldására irányulnak. Ezek megírását segítendő a Practing projekt keretében lehetőség nyílik gyakorlati félévet tölteni különböző iparvállalatoknál.

Egyetemünkön a szakma három alappillére, a gépész, a villamos és az informatikai képzés a megfelelő laboratóriumokkal együtt megtalálható.

Specializációk:

Járműrendszerek mechatronikája specializáció

A specializáció célja a járművekben található összetett rendszerek felépítésének és működésének a megismertetése az adott szerkezetek üzemeltetésének, fenntartásának és karbantartásának biztosítása érdekében.

Gyártási rendszerek mechatronikája specializáció

Ezen a specializáción az alábbi részterületek kerülnek tárgyalásra: szerszámgépek és ipari robotok szerkezeti és kinematikai felépítésének megismerése, a CNC-programozás és a robotprogramozás készségszintű elsajátítása, gyártócellák és gyártórendszerek felépítésének megismerése, számítógépes tervezés és gyártás (CAD/CAM).

Továbbtanulás

A szakot sikeresen elvégzők számára intézményünk az alábbi lehetőségeket kínálja a mesterdiploma megszerzéséhez: mechatronikai mérnök MSc, közlekedésmérnök MSc, járműmérnök MSc.

Elhelyezkedés

A szak elvégzése után a következő területeken helyezkedhetnek el a hallgatók: mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyelete és irányítása, mechatronikai rendszerek üzemeltetése és karbantartása, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezése, robot és CNC programozás, szervizmérnöki feladatok.

A potenciális munkaadók köre az összes modern technológiával termelő, fejlesztő hazai és multinacionális nagy, közepes és kisvállalkozás, szolgáltató cégek és a modern technikát felhasználó összes intézmény.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévből felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

 [vissza az oldal tetejére]

 

Mérnökinformatikus BSc

Érettségi követelmények: matematika és fizika vagy informatika

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Mérnök informatikus

180 000 Ft

7

A

L

K

Mérnök informatikus

180 000 Ft

7

 A szakmáról

Ahhoz, hogy valakiből jó mérnök informatikus váljon, a minőségi munkavégzés melletti elkötelezettségre, nagyfokú kreativitásra és információ-feldolgozó készségre, valamint jó memóriára van szükség.

Akik sikeresen elvégzik a képzést, professzionális informatikai ismereteik alapján készséget szereznek az informatika módszereit igénylő műszaki alkotások, különösen a műszaki informatikai és infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások, valamint azok adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátására. Elsajátítják továbbá az informatikai rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszereket.

A képzésről

A szak általánosan elvárt ismeretein kívül olyan területeken (elsősorban hálózati szoftverek fejlesztésében és web-technológiában) tudunk szaktudást adni, amelyeken egyszerre mutatkozik hiány és komoly kereslet a munkaerőpiacon. A hazai felsőoktatási képzés kínálatában bizonyos elemek oktatása egyetemünk specialitásának számít. Ilyen téma például a szoftver-minőségbiztosítás, biztonságkritikus számítógéprendszerek, vezetői információs rendszerek, vállalati folyamatok újjászervezése informatikai alapokon. E területek oktatását ipari kutatási-fejlesztési és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakemberek végzik a Széchenyi István Egyetemen.

A szak tananyaga a szoftverrendszerek fejlesztése területére helyezi a hangsúlyt. Képzésünk UML-es, objektumorientált megközelítésben, elosztott rendszerekben, osztott adatbázissal, az Internet-re és a Web-re építve zajlik, a Java és a C++ nyelvet kitüntetve. A mérnöki szakma alapjait adó egyes tárgyak választéka folyamatosan bővül az oktatás során – e tárgyak a diplomatervezéshez és az államvizsgához is közvetlenül kapcsolódnak. Az így kijelölt oktatási-képzési terület teljes összhangban áll a jelenlegi és a jövőben várható munkaerő-piaci igényekkel.

Elhelyezkedés

Az egyetemünkön végzett mérnök informatikus hallgatók elhelyezkedési esélyei lényegesen megnövekedtek a vállalati igényeket figyelembe vevő képzési rendszerünknek köszönhetően. Bizonyossá vált, hogy a hálózat-orientált, webes szoftverfejlesztésben szerzett képzettség igen keresett szaktudást jelent a jelenlegi munkaerő-piacon – ez a tendencia vonatkozik a külföldi elhelyezkedésre is. Olyan cégekkel alakult ki és mélyül folyamatosan a hallgatók bevonásával járó együttműködésünk, mint az ORACLE, Nokia, IBM, Tata Consultancy, SAP Hungary, SAS Hungary, E-ON stb... E cégek részéről rendszeres visszajelzéseket kapunk képzésünk minőségét és tartalmát illetően, amely hasznos támogatást jelent a folyamatos fejlődés terén.

Győr város és a hozzá kapcsolódó régió egyaránt jelentős igénnyel lép fel a végzős informatikusok alkalmazását illetően. Említést érdemel például az Audi Hungaria Motor Kft, illetve a Szintézis Zrt.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

[vissza az oldal tetejére]

 

Műszaki menedzser BSc

Érettségi követelmények: matematika és biológia vagy fizika vagy gazdasági ismeretek vagy informatika vagy kémia vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika))

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Műszaki menedzser

175 000 Ft

7

A

T

K

Műszaki menedzser

175 000 Ft

7

A képzésről

A műszaki menedzser univerzálisan alkalmazható szakember, aki a legtöbb vállalati folyamatot megfelelő szinten átlátva, erős lényeglátással koordinálja és támogatja a műszaki, gazdasági és humán-erőforrás folyamatokat. A feladat hatékony ellátásához a műszaki és gazdasági szempontok szem előtt tartása és rendszerszemlélet szükséges. A jó gyakorlati szakember felkészültségét a szervezési, tervezési elméletek alapozzák meg. Kooperativitás, valamint jó kommunikációs és problémamegoldó készség szükséges ehhez a szakmához.

Az egyetem és a régió vállalatai között szoros, együttműködő kapcsolat van, ezáltal a hallgatók számára több lehetőség nyílik az elméletben tanultakat már az egyetemi tanulmányaik során gyakorlatba átültetniük. A kínált szakirányok és a „Practing” gyakorlatorientált képzés lehetősége csak egyetemünkön biztosítottak.

Győr városa nemcsak a tanulmányok idejére, hanem később is, mint munkahelyt kínáló és élhető város is vonzó lehet.

Mérnöki tervezési gyakorlatok, különböző szoftverek oktatása és modellezés, valamint Anyagvizsgáló és Csomagolási laboratóriumaink biztosítják a képzés gyakorlati jellegét.

Azon hallgatóinknak, akik tudományos, kutatási feladatokban is részt kívánnak venni tanulmányaik mellet, lehetőségük van belépni a „Szabó-Szoba” logisztikai diákkörbe, indulhatnak a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciákon, valamint aktív tagjai lehetnek a SZEngine motor és autófejlesztő csapatnak, az IAESTE és AIESEC csoportnak is. A céges gyakorlati lehetőségek mellett hallgatóink részt vehetnek ipari és EU-s kutatásokban is. A legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkezők sikerrel pályázhatják meg a „Waberer’s” és „Szemerey” ösztöndíjakat, akik pedig nemzetközi szinten is tapasztalatokat szeretnének gyűjteni, jelentkezhetnek az Erasmus hallgatói ösztöndíjra.

Specializációk

Logisztikai és közlekedési specializáció

A képzés a közlekedés két fő területére, a személyközlekedésbe és a logisztikába nyújt betekintést. A személyszállításon belül súlyponti kérdések: az utazási igények felmérése, közlekedési rendszerek elemzése és fejlesztése, a közlekedést lebonyolító vállalatok üzemének szervezése és irányítása. A logisztika témakörében az áruáramlatokhoz kapcsolódó technológiai, szervezési, gazdasági és kereskedelmi ismereteket nyújtjuk a hallgatóknak.

Végzett hallgatóink a legkülönbözőbb logisztikai és közlekedési területen el tudnak helyezkedni, ahol nemcsak a mérnöki tudásra, hanem gazdasági és menedzsment ismeretekre is szükség van. Mivel a szállítás és logisztika szinte minden szektorban jelen van, ezért a legváltozatosabb szakterületek között tudnak választani.

Speditőr és fuvarozó cégeknél (MÁVStart, Waberer’s, Rudolph Logistics, stb.), valamint a legkülönbözőbb iparágak termelő iparvállalatainál (Audi, Opel, Mercedes-Benz, Nokia, Rába, stb.) egyaránt lehetőség van a sikeres karrierépítésre.

Végzett hallgatóink leggyakrabban a következő – általában mérnöki – pozíciókban helyezkednek el: Szállítmányozó, fuvarszervező, menetirányító, közlekedési üzemirányító, logisztikai munkatárs, raktárvezető, kontroller, logisztikai mérnök, folyamatszervező.

 Gyártási és minőségbiztosítási folyamatok specializáció

A szakirány képzési célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a nemzetközi méretekben szervezett komplex termelési rendszerek részrendszereinek (pl: termelés tervezés és gyártás irányítás, minőségbiztosítás, - szabályozás termelés-logisztika-, stb.) megszervezésére, az egységes minőségügyi tevékenység rendszerelemeinek alkalmazására, a minőség hatékonyság növelő technikáinak- és módszereinek-, valamint gazdasági vonatkozásainak nemzetközi szintű kielégítésére.

Végzett hallgatóink a különféle gyártóvállalatoknál (LEAR, BorgWarner, Fehrer, Mofém, SMR, stb.), illetve járműipari gyártóknál (Audi, Suzuki, Opel, Mercedes-Benz, stb.) minőségbiztosítási és folyamatszervezési területein kapnak álláslehetőséget, leggyakrabban a következő – általában mérnöki – pozíciókban: minőségbiztosítási mérnök, tesztmérnök, folyamatszervező, folyamatos fejlesztő mérnök, gyártástervező, LEAN munkatárs.

Továbbtanulás

Végzést követően több mesterképzési szakon is lehetőség van egyetemünkön a tanulmányok folytatására: Műszaki Menedzser MSc, Logisztikai Mérnök MSc, Közlekedésmérnök MSc és Járműmérnök MSc.

Elhelyezkedés

A végzett hallgatók a termelő, közlekedési, informatikai és egyéb vállalatok fő termék előállítási, működési folyamatainak bármely fázisának tervezésére, támogatására alkalmas alapképzettséget szereznek.

A műszaki menedzser iparágtól és területtől függetlenül univerzálisan alkalmazható tudásra tesz szert. Ennek megfelelően a különböző szakirányokon végzett hallgatók gyártóvállalatoknál (autóipar, gépipar, elektronikai ipar, építőanyag ipar, stb.) közlekedési, logisztikai és kereskedelmi vállalatoknál helyezkednek el. A menedzseri szemlélet a közszférában is sikerrel kamatoztatható.

A végzett hallgatók szervezeten belüli pozicionálása is univerzális, azonban a menedzseri funkciókra elsősorban a vezetői szinteken van szükség (kis, közép és felső vezetők). A gyártó és kereskedő vállalatok termelési, logisztikai, minőségbiztosítási és fejlesztési területein sikerrel helyezkedhetnek el.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

 

[vissza az oldal tetejére]

 

Villamosmérnöki BSc

Érettségi követelmények: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek,  környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika))

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Villamosmérnöki

175 000 Ft

7

A

L

K

Villamosmérnöki

175 000 Ft

7

A szakmáról

Ahhoz, hogy valakiből jó villamosmérnök legyen, elsősorban kellő tehetségre és felkészültségre van szükség a matematika és a fizika területén. Szükséges továbbá a szakmai alap-diszciplínák készség szintű ismerete, jó angol nyelvtudás és műszaki érzék, valamint jártasság a szakma fejlődésének fő irányaiban, azok megítélésében.

A képzésről

A Széchenyi István Egyetem a gyakorlat-orientált mérnökképzést tekinti fő feladatának, így valóban alkalmazható tudással vértezzük fel hallgatóinkat. Ezzel együtt a megfelelő természettudományos és gazdasági ismeretek elsajátítására is kellő hangsúlyt helyezünk.

Specializációk:

Automatizálási specializáció

Az automatizálási rendszerek specializáción az automatizálásban kitüntetett szerepet játszó programozható vezérlő egységekkel kapcsolatos ismeretek kerülnek a középpontba. Ezek a PLC-s, illetve mikrovezérlős rendszerek. A képzés további fontos területei a kötöttpályás közlekedés automatizálása, az elektromos energia hatékony hasznosítása járművekben, illetve a biztonságkritikus vezérlések.

Infokommunikációs specializáció

Az itt folyó képzés fókuszában a távközlés és az informatika összefonódásából adódó új szakmai ismeretek állnak. Az infokommunikációs specializációhoz kötődő tárgyak között megtalálható a rádiófrekvenciás, mobil és számítógépes kommunikáció számtalan területe, az internet alapját adó számítógép-hálózatoktól a digitális műsorszórásig. Kitűnően felszerelt laboratóriumok állnak az ide jelentkezett hallgatók rendelkezésére.     

Elhelyezkedés

A távközlés-informatikai szakterületére fókuszáló specializáción végzett hallgatók hazánk számos távközlési, műsorszolgáltatási és távközlés-informatikai vállalatánál, illetve az ezekkel a témákkal foglalkozó fejlesztő- és kutatóhelyeken helyezkedhetnek el sikeresen. Az automatizálással foglakozó specializáción végzett hallgatók elsősorban a régió gép-, jármű- és elektrotechnikai iparában érvényesülhetnek.

A multinacionális vállalatoktól a hazai kis- és középvállalatokig számos pozíció (pl. tesztmérnök, üzemeltető mérnök, fejlesztő mérnök, technológus stb.) vár a nálunk végzett villamosmérnökökre.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

 [vissza az oldal tetejére]

Osztatlan képzések

 

Építész osztatlan egységes képzés

Érettségi követelmények:  rajz alkalmassági és matematika és építészeti és építési alapismeretek vagy fizika. A felsoroltak közül legalább egyet EMELT szinten kell teljesíteni!

Rajz alkalmassági vizsga időpontja: 2014.08.26.

Az alkalmassági vizsga részei:

- vetületeivel megadott mértani test ábrázolása axonometriában,
- látvány után szabadkézzel távlati képet kell rajzolni geometrikus formákból álló testcsoportról,
- a rajzot erőteljes tónusértékkel kell grafitceruzával elkészíteni,
- vizuális memória feladat, vetített kép után épülethomlokzat megrajzolása emlékezetből,
- építészeti, művészeti műveltség és alkalmasság felmérése.

A más intézményben tett rajz alkalmassági vizsga eredményét nem fogadjuk el. Az alkalmassági vizsga értékelése csak „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet, a felvételi eljárásban való további részvétel feltétele „megfelelt” alkalmassági vizsga.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

O

N

K

Építész

325 000 Ft

10

A szakmáról

Épületekben és az épületek által létrehozott külső és belső terekben élünk. Életminőségünk szempontjából meghatározó, hogy ezek a terek szépek és jól használhatóak legyenek. Az építész ezeknek a tereknek, épületeknek létrehozásában, tervezésében, építésében, átalakításában és üzemeltetésében vállal aktív vezető szerepet. A tervezéscentrikus, mesterfokozatú képzést adó öt éves osztatlan építész képzésre olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik kreatív energiákkal rendelkeznek és egyaránt fogékonyak a műszaki és művészeti dolgokra.

A képzésről

A műterem jellegű tervezésoktatás az Építész Műteremház nyújtotta ideális feltételek között folyik. Hallgatói műterem és modellezőműhely biztosítja az egyénileg, vagy csoportokban végzett alkotómunkát, a közösségi életben való részvételt.

Kiemelt irányok az oktatásban a vidék építészete, a környezettudatos építés, valamint az építészet és művészet határterületei. Az oktatási célok megvalósítását a hallgatók számára szervezett alkotóhetek, nyári alkotótáborok és hallgatói tervpályázatok is szolgálják.

Szakunkon Győr és a régió elismert, vezető építészei oktatnak, az építészet technikai részét szolgáló szakterületek oktatói a hazai kutatás és szerkezetfejlesztés élvonalába tartoznak. Intézményünkben egyetemi szintű építőmérnök és településmérnök képzés is folyik, ami lehetővé teszi, hogy a rokon szakterületekről számos minősített oktató tantárgyát felvehessék hallgatóink. Ez a komplexitás fontos pillére a minőségi oktatásnak.

A Széchenyi István Egyetem Építész Szakja 2010-től teljes körű Európai Uniós akkreditációval rendelkezik, tehát az ötéves osztatlan képzésünkben szerzett építészmérnöki oklevelet az EU valamennyi országában honosítás nélkül elfogadják és azzal tervezési jogosultság szerezhető.

Továbbtanulás

Intézményünkben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola PhD képzése várja végzett hallgatóinkat, továbbá más egyetemek DLA képzéseiben ill. az Építész Mesteriskolában is folytathatják tanulmányaikat. Ezen túlmenően számos szakmérnöki képzésben vehetnek rész itthon és külföldön egyaránt.

Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink mind Magyarországon, mind az EU-n belül teljes körű tervezési jogosultságot szerezhetnek. Tervező irodák, kivitelező és építőanyag-gyártó vállalatok, önkormányzatok várják a jól képzett építészmérnök szakembereket, jellemzően az alábbi területeken: épülettervezés, építés-kivitelezés, építésigazgatás, építőanyagipar és kereskedelem.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

 [vissza az oldal tetejére]

 

Tanári (mérnöktanár) osztatlan egységes képzés

Érettségi követelmények: pályaalkalmassági vizsga és matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) és közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika))

A pályaalkalmassági vizsga időpontja: 2014.08.26.

Felvétel feltétele: általános háziorvosi igazolás

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]]

300 000 Ft

10

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [informatika]]]

300 000 Ft

10

 Szívesen tanítanál szakközépiskolákban, vállalati képzőközpontokban, vagy önálló oktatási cégeknél? Megszerzett tudásod másoknak is szeretnéd átadni és szívesen foglalkoznál emberekkel? Mérnöktanárként mindezt megteheted!

A képzési idő első 8 félévében a pedagógiai, pszichológiai tantárgyak mellett magas óraszámban mérnöki tantárgyakat is tanulni fogsz, majd az utolsó 2 félévben összefüggő iskolai gyakorlaton veszel részt. Átfogó ismereteket szerezhetsz a gépészeti, közlekedési vagy informatikai tudományterület korszerű technológiáiról, módszereiről. A záróvizsga után lehetőséged lesz arra, hogy további 1-2 félévi tanulás után mérnöki BSc diplomát is szerezz. Ne habozz tehát, válaszd képzésünket!

Specializációk:gépészet, közlekedés, informatika

 [vissza az oldal tetejére]


 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Alapképzési szakok

Gazdálkodási és menedzsment BA

Érettségi követelmények: kettőt választani az alábbiak közül: gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Gazdálkodási és menedzsment

150 000 Ft

7

A

T

K

Gazdálkodási és menedzsment

150 000 Ft

7

A szakmáról

Az általunk képzett szakember jól ismeri a nemzetgazdaságok és a vállalatok működését, összetett tudással rendelkezik a vállalkozások gazdálkodásáról és irányításáról. Átlátja a vállalatok termelés-szolgáltatási rendszereit, vezetési-irányítási elveit, a vállalatok működésének sajátosságait, tisztában van a vállalati működés pénzügyi vonatkozásaival, ismeri a számviteli rendszer alapjait és képes adott helyzetben önálló elemzések elvégzésére. Az elsajátított ismeretek révén, saját hatáskörében alkalmassá válik, hogy önállóan reagáljon a vállalati gazdálkodásban felmerülő problémákra.

Mindehhez jó problémamegoldó és kapcsolatteremtő készségre, rugalmasságra, megbízhatóságra és nem utolsósorban komoly felelősségtudatra van szükség a jelentkező részéről.

A képzésről

Intézményünkben, ahol 2006 óta folyik az erősen gyakorlatorientált gazdálkodási és menedzsment alapképzés, nagyszerű szakemberek alkotják az oktatói kart. A Széchenyi István Egyetem egy sikeres városban található, ahol a gazdasági élet képviselői folyamatosan részt vesznek az oktatásban előadásokkal, jó gyakorlatok bemutatásával, ami garancia arra, hogy az itt végzettek képesek jól elhelyezkedni, versenyképesek lehetnek a munkaerőpiacon.

Specializációk

Kontrolling specializáció (nappali tagozaton)

Hallgatóink megismerkednek a pénzügyi és költségkontrolling alapjaival, egyes speciális kontrolling részterületek sajátosságaival, a vállalatok pénz- és tőkepiaci kapcsolataival, a vállalat-értékelés, a piacelemzés és a vállalati tervezés módszereivel. Megtanulják a kis- és középvállalati kontrolling alapvető számítástechnikai hátterét jelentő, széles körben elterjedt irodai programcsomagok professzionális üzleti célú alkalmazását, megismerik a nagyvállalati kontrolling BI eszközeit.

Nemzetközi menedzsment specializáció (nappali tagozaton)

Olyan szakembereket képzünk ezen a specializáción, akik nemzetközi nagyvállalatok döntés-előkészítési folyamatában önálló munkára lesznek képesek. Ennek érdekében a hallgatók megismerik a legfontosabb külgazdasági összefüggéseket, a nemzetközi nagyvállalatok sajátos vezetési-irányítási elveit, a vállalatok működésének sajátosságait az EU gazdasági rendszerében, és betekintést kapnak a nagyvállalatok sajátos feladataiba.

Pénzügyi menedzsment specializáció (nappali és távoktatási tagozaton)

Specializációnkon a hallgatók elsajátíthatják a vállalkozások pénzügyi irányításához szükséges ismereteket. Részletesen megismerkedhetnek a pénzügyi szolgáltatások típusaival, fő jellemzőikkel, képessé válnak a vállalkozások pénzügyi terveinek összeállítására. A gazdálkodási bizonytalanságok kezeléséhez ad segítséget a kockázatkezelés és biztosítás témaköreinek megismerése. A specializáció sajátossága, hogy a kisvállalkozások pénzügyeibe esetpéldákon keresztül vezeti be a hallgatókat. A specializáción elsajátítható ismeretek közül az üzleti tervezés segítséget nyújt saját vállalkozás elindításához.

Elhelyezkedés

Alapszakunk elvégzése után a vállalati gazdálkodás számos területén helyezkedhetnek el a hallgatók hazai és külföldi termelő és szolgáltató vállalatoknál. Az előadásokon és szakmai gyakorlatokon megszerzett ismeretek alkalmassá teszik a hallgatókat a pénzügy, a számvitel, a kontrolling, a nemzetközi menedzsment, a projekt- és termelésmenedzsment területén végzendő színvonalas munkára. Eredményesen dolgozhatnak hazai vagy külföldi tulajdonú kis-, közép- és nagyvállalatoknál. Az elsajátított ismeretek révén és egy jó üzleti ötlet birtokában önálló vállalkozást is indíthatnak a végzett hallgatók.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzésének feltétele egy idegen nyelvből legalább középfokú B2 típusú szakmai nyelvvizsga vagy egy felsőfokú C1 típusú típusú nyelvvizsga letétele (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezi a TAB).

[vissza az oldal tetejére]

 

Kereskedelem és marketing BA

Érettségi követelmények: kettőt választani az alábbiak közül: gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Kereskedelem és marketing

150 000 Ft

7

A

L

K

Kereskedelem és marketing

150 000 Ft

7

A szakmáról

Ezen a szakon alapos gazdasági, üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással rendelkező gazdasági szakembereket képzünk, akik alkalmasak lesznek a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. A végzett hallgatók képesek lesznek elemezni a különböző eladási technikák hatásait, vizsgálni a vállalatok piaci kapcsolatait, a termékek, illetve szolgáltatások keresletét. A megszerzett módszertani ismeretek lehetővé teszik, hogy javaslatokat dolgozzanak ki a kis-, közép- és nagyvállalatok piaci tevékenységének javítására. Mindehhez rugalmasságra, megbízhatóságra, jó problémamegoldó képességre és komoly felelősségtudatra van szükség a jelentkező részéről.

A képzésről

A képzés jellege erősen gyakorlatorientált, a szakterület kiemelkedő képviselői oktatják a különböző tárgyakat, a kisalföldi megyeszékhely pedig rendkívül alkalmas terepet kínál mind a tapasztalatszerzésre, mind a későbbi elhelyezkedésre. Az elméleti ismeretek megszerzésén túl hallgatóink rendszeresen közreműködnek gazdasági elemzések, értékelések elkészítésében, emellett folyamatosan lehetőséget biztosítunk szakmai konferenciákon való részvételre.

Kereskedelem-szervező specializáció

Ezen a specializáción a kereskedelmi vállalkozások szervezésével, elemzésével, a külkereskedelem technikai problémáival, a vám- és szállítmányozás, kockázatkezelés és biztosítás kérdéseinek tárgyalásával felkészítjük a hallgatókat az aktív elemző-végrehajtó szerepre, elsősorban a kereskedelem területén.

Marketingelemző specializáció

A képzés célja a hallgatók marketingkommunikációs és média ismereteinek bővítése, a B2B, a non-profit és kkv marketing, valamint a PR elméleti és gyakorlati problémáinak bemutatása.

Elhelyezkedés

A multinacionális vállalatok mellett tanácsadó, piackutató, marketingkommunikációs cégek is várják a fiatalokat. Végzett hallgatóink jellemzően középvezetői szinten, elemzői pozícióban helyezkednek el, egykori diákjaink közül néhányan felsővezetői munkakörben dolgoznak. Akinek erre indíttatása van, önálló vállalkozásba is kezdhet.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzésének feltétele egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú szakmai nyelvvizsga vagy egy felsőfokú C1 típusú komplex általános nyelvvizsga letétele. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB.)

 

[vissza az oldal tetejére]

 

Nemzetközi tanulmányok BA

Érettségi követelmények: kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) A felsoroltak közül legalább egyet EMELT szinten kell teljesíteni!

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Nemzetközi tanulmányok

150 000 Ft

6

A szakmáról

Ezen a szakon olyan szakembereket képzünk, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, emellett magas szintű nyelvtudásukra, illetve közgazdasági és jogi ismereteikre alapozva képesek új típusú nemzetközi kapcsolatok kialakítására és kiszélesítésére, továbbá jól ismerik a nemzetközi intézmények működését, ezáltal felkészültségüknek megfelelően keresettek a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézmények körében.

A képzésről

Hallgatóink ismereteket szereznek a nemzetközi politika, a gazdaság, a jog területén. A képzés során elsajátított tudásanyag és gyakorlati tapasztalat lehetőséget nyújt a végzett hallgatók számára számos munkakör betöltésére az állami és non-profit szektorban, helyi önkormányzatoknál, illetve minden olyan intézménynél, amely nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Az alkalmas jelentkező ismérve az alaposság, a kreativitás, a magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség.

Elhelyezkedés

A nemzetközi tanulmányok szakon végzettek iránti igény több területről is érkezik. Figyelemre méltó, hogy nemcsak a multinacionális vállalatok várják hallgatóinkat, hanem nagy-, kis- és középvállalkozások sora, amelyek sikeres nemzetközi tevékenységében nélkülözhetetlen a megfelelő tudású, a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit ismerő szakemberek megléte.

A szak elvégzésével a leendő munkahely profiljától függően számos munkakör betölthető a menedzser-asszisztenstől a középvezetői szintig. Álláskeresés tekintetében azok lehetnek sikeresebbek, akiknek a nyelvismerete magasabb szintű a kimeneti követelményben előírtnál (B2 szintű általános nyelvvizsga 2 nyelvből), nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, a tárgyalási és prezentációs technikákat jól alkalmazzák, kreatívak és nyitottak.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzésének előfeltétele legalább két középfokú B2 típusú államilag elismert komplex nyelvvizsga (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB.)

 

[vissza az oldal tetejére]

 

Felsőoktatási szakképzések

 

Gazdálkodási és menedzsment FOKSZ

Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi tárgy

A jelentkezés szakra és specializációra történik.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

F

N

K

Gazdálkodási és menedzsment - kis-és középvállalkozási

150 000 Ft

4

F

L

K

Gazdálkodási és menedzsment - projektmenedzsment

150 000 Ft

4

A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

Specializációk

Kis-és középvállalkozási specializáció

Végzett hallgatóink ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.

Projektmenedzsment specializáció

Hallgatóink ismerik a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntés-előkészítés módszertani alapjait.

[vissza az oldal tetejére]

 

Kereskedelem és marketing FOKSZ

Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi tárgy

A jelentkezés szakra és specializációra történik.

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Költségtérítés (félév) Képzési idő
F N K Kereskedelem és marketing - kereskedelmi logisztika 150 000 Ft 4
F L K Kereskedelem és marketing - kereskedelmi logisztika 150 000 Ft 4
F N K Kereskedelem és marketing - marketingkommunikáció 150 000 Ft 4

A képzésről

Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

Kereskedelmi logisztika specializáció

Az alapozó tantárgyak után sor kerül a kompetenciák specializált ismeretekkel való bővítésére, illetve új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretek és kompetenciák (például: a vállalati reálfolyamatok, a logisztikai alrendszerek, kiemelten a kereskedelmi vállalati, azaz a kapun belüli, valamint a kapun kívüli logisztikai folyamatok működése, az áruáramláshoz kapcsolódó tevékenységek, fuvarozás/szállítmányozás, raktárlogisztika, telephelyválasztás, beszerzési és értékesítési csatornák, rendelésfeldolgozás, vevőkiszolgálás, működési kör, logisztikai szemléletmód, a termelőhelyektől a fogyasztási pontokig tartó anyag-, áru- és információáramlás szervezési lehetőségei) elsajátítására.

Specializációk

Marketingkommunikáció specializáció (csak nappali tagozaton)

Az alapozó tantárgyak után sor kerül a kompetenciák specializált ismeretekkel való bővítésére, illetve új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretek és kompetenciák (pl.: marketing szakterületei, üzleti kommunikációs módszerek, a reklám- és médiakutatás területei, az integrált marketingkommunikációs tervek kidolgozása, a reklám jogi, etikai, és esztétikai követelményei) elsajátítására.

Kereskedelmi specializáció (csak levelező tagozaton)

Az alapozó tantárgyak után sor kerül a kompetenciák specializált ismeretekkel való bővítésére, illetve új, a szakirány területén megkívánt különleges ismeretek és kompetenciák (pl.: a kereskedelem rendszere, a kereskedelmi vállalkozások makro és piaci környezete, a kereskedelmi vállalkozások áruforgalmi folyamatai, ezen belül az értékesítés, beszerzés és készletgazdálkodás területei, gazdasági és pénzügyi tevékenységek) elsajátítására.

 [vissza az oldal tetejére]


Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar


Alapképzési szakok

Igazságügyi igazgatási BA

Érettségi követelmények: kettőt kell választani: gazdasági ismeretek, vagy informatika, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy szakmai előkészítő tárgy (informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Igazságügyi igazgatási

150 000 Ft

6

A

L

K

Igazságügyi igazgatási

140 000 Ft

6

Új képzésünk egyedisége egyfelől az egyetem, másfelől Győr városának, mint kiemelkedő – gazdasági, igazgatási, igazságszolgáltatási és társadalmi – jelentőségű regionális központnak a széles hatókörű szerepében jelenik meg.

A szak létrejöttének célja az volt, hogy segítséget nyújtson az igazságszolgáltatás területén dolgozó szakembereknek, tekintettel arra, hogy jelenleg az egyes szervek belső munkaszervezése nem kellően hatékony. Ennek nem kis mértékben az oka az, hogy a döntési kompetenciával rendelkező, érdemi ügyintéző (bíró, ügyész, közjegyző, stb.) munkájának jelentős részét adminisztratív tevékenység teszi ki. Nyilvánvalóvá vált, hogy az érdemi szakmai munka támogatásához szükség van olyan segítő, előkészítő munkatársakra, akik az alapvetően adminisztratív, de szakmai elemeket is hordozó munkatehertől mentesítik.

A képzés területein a jó szakember az irányadó jogszabályi környezetben magabiztosan eligazodik, ismeri a vonatkozó jogszabályok összefüggéseit és rugalmas alkalmazkodással segíti a hatékony döntéshozatalt és a döntésvégrehajtást. Mindehhez magas szintű elhivatottság, nyitottság és precizitás szükséges.

Az alacsony képzési létszámkeret, valamint az, hogy oktatóink maguk is gyakorló szakemberek, jelentősen segítik a gyakorlatorientált képzési struktúra megvalósítását. Minden főtárgy mellett szemináriumi órák, valamint a kötelező szakmai gyakorlat szerves részét képezik a tanrendnek. Szakmai gyakorlatukat hallgatóink a régió meghatározó jogalkalmazói szerveinél tölthetik.

Jogi szakterületű képzéseinkre alapvetően jellemző az intenzív tehetséggondozás, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket széles körű ösztöndíjakkal ismerjük el. Jogi szakkönyvtárunk erős tudásbázist nyújt a hallgatók tudományos munkáihoz és tanulmányuk végzéshez. A Batthyány Lajos Szakkollégiumban hallgatóink magas színvonalú, pezsgő tudományos élet tagjaivá válhatnak.

Továbbtanulás

Végzett hallgatóink számára egyetemünk a továbbtanulásra is lehetőséget kínál. Európai és nemzetközi igazgatási mesterszakunk és a Jogász osztatlan egységes képzésünk egyaránt elérhetőek.

Elhelyezkedés

A szak elvégzése után az igazságszolgáltatás és a jogszolgáltató hatósági jogalkalmazás széles körében nyer elhelyezkedési lehetőséget a hallgató (bíróságoknál és ügyészségeknél, ügyvédi irodákban, közjegyzői irodákban, a végrehajtói apparátusban, rendvédelmi szerveknél, valamint a közigazgatási szerveknél is). A bűnmegelőzés és mediáció témakör hangsúlyos eleme képzésünknek, így ennek köszönhetően az előzetes vitarendezési fórumoknál is lehetőség van elhelyezkedni.

Friss diplomásként az igazságszolgáltatást alkotó szerveknél bírósági ügyintézőként, valamint a közigazgatási szervezetrendszerben irányadó előmeneteli rendszernek megfelelően foglalkoztatott szakemberként van lehetőség a sikeres álláspályázatra.

Nyelvvizsga

Az alapfokozat megszerzéséhez az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből legalább egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. (Kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB.)

 [vissza az oldal tetejére]

 

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA

Érettségi követelmények: kettőt kell választani: gazdasági ismeretek, vagy informatika, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy szakmai előkészítő tárgy (informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

150 000 Ft

6

A

L

K

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

140 000 Ft

6

 A képzés mindkét részterületén a jó szakember alapos és precíz, képes követni a változó jogszabályi környezet – olykor hektikus – mozgásait, ugyanakkor empatikus és méltányos is. Ismeri a rá vonatkozó szabályokat, de ez nem vezet szűklátókörűséghez, hanem képes a saját feladatát szélesebb perspektívában elhelyezve kezelni.

Új képzésünk egyediségét egyrészt az egyetem és Győr városának meghatározó tulajdonságai, különleges adottságai biztosítják. Másrészt a képzésben a vonatkozó szakterületek legjobbjait vonultatjuk fel az oktatói gárdában, akik nemcsak elméleti, hanem jelentős gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek. Ebből kifolyólag a képzésünk kifejezetten pragmatikus, amely a hallgatót jobban hozzásegíti a munkaerőpiacon való helytállásra. A hallgatók olyan környezetben és feltételek között tanulhatnak, amelyre méltán vagyunk büszkék, akár a campust, akár a várost nézzük.

Oktatóink gyakorló szakemberek is, akik közvetlen kapcsolatot ápolnak hallgatóinkkal. A gyakorlati képzés elemei közé tartozik, hogy minden főtárgy mellett szemináriumi foglalkozásokat is tartunk.  A kötelező szakmai gyakorlat és a kis képzési létszámkeret elősegítik a hallgatók megfelelő felkészítését a későbbi munkavállalásra.

A kar informatikai ellátottsága kiváló, jogi szakkönyvtárunk segíti a tanulmányokat, a tudományos munkát. A Batthyány Lajos Szakkollégium tagjaként magas színvonalú tudományos élet részeseivé válhatnak hallgatóink, akik közül a jó tanulmányi eredményt elérők széles körű ösztöndíjakban részesülhetnek.

Specializációk

Munkaügyi kapcsolatok specializáció

Hallgatóink jártasságot kapnak a foglalkoztatás jogi környezetéről és hátteréről. A képzés célja, hogy olyan ismeretekhez juttassa a hallgatót, amely birtokában az individuális és kollektív munkajogi/munkaügyi kérdésekben döntés-előkészítő, illetve döntéshozó, továbbá vitarendező készségeket szerezzen a gyakorlat igényeihez igazodva. A specializációt választók potenciális munkáltatója azon vállalatok köre lesz, ahol méretgazdaságossági okokból, a munkavállalók viszonylagos nagy számára tekintettel, megfelelő szaktudással rendelkező munkatárs szükséges a felmerülő olyan munkaügyi kérdések kezelésére, amely nem jogászi feladat. Végzősként munkaügyi előadói vagy például munkaügyi referensi álláshirdetések sikerrel pályázhatóak meg.

Társadalombiztosítási igazgatási specializáció

Hallgatóink jártasságot kapnak a társadalombiztosítás alrendszereit illetően és a nyugdíjbiztosítási valamint az egészségbiztosítási rendszer vonatkozásában egyaránt. A képzés célja, hogy olyan ismeretekhez juttassa a hallgatót, amely birtokában a vonatkozó terület gyakorlati feladatait is képesek legyenek kezelni a mindennapi munkájuk során.

A fő potenciális munkáltató az itt végzett hallgatóknak a közigazgatás, a TB- és nyugdíjszervek, illetve minden olyan szervezet, amely méreteinél fogva igényli, hogy társadalombiztosítási szakembert alkalmazzon. Ilyenek lehetnek az önkormányzatok, illetve a nagyobb vállalatok egyaránt. Friss diplomásként jellemzően betölthető feladatkörök a TB-ügyintéző vagy a TB-előadó.

Továbbtanulás

Végzett hallgatóink számára lehetőséget kínálunk a továbbtanulásra is. Jogász osztatlan képzésünk, valamint az Európai és nemzetközi igazgatás mesterszakunk egyaránt elérhetőek.

Elhelyezkedés

A szak elvégzése után egyrészt a közigazgatásban kínálkoznak stabilnak mondható lehetőségek (TB- és nyugdíjszervek, önkormányzatok, stb.), másrészt a reálszféra is jelentős felvevőpiac lehet (munkaügyi ügyintéző, HR-referens, stb.) friss diplomásaink számára.

Hallgatóink cégeknél is és a közigazgatásban is elhelyezkedhetnek. A cégeket illetően elsősorban a környéken működő kis- és közepes méretű vállalkozásoknál számíthatnak elhelyezkedésre, illetve a régióban működő nagyvállalatok szintén potenciális munkaadók lehetnek.

[vissza az oldal tetejére]

 

Nemzetközi igazgatási BA

Érettségi követelmények: kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgyból (informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Nemzetközi igazgatási

150 000 Ft

6

 A szakmáról

Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik mind a nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén, mind a szervezetirányítási, illetve az igazgatási folyamatok terén felkészülten, magas szinten tudják megoldani feladataikat. Mindehhez szükséges természetesen az idegen nyelvek alapos, gyakorlatias ismerete.

A képzésről

A képzés során a hallgatók megismerkednek a köz- és magánintézmények igazgatási (menedzsment)
feladataihoz kapcsolódó legfontosabb ismeretekkel. A hallgatók a jogi kar nagy elméleti tudású, és a jogi-igazgatási gyakorlatban is tapasztalt oktatóitól sajátíthatják el az igazgatástudományi, polgári jogi és munkajogi, valamint nemzetközi- és EUjogi ismereteket. A gazdaságtudományi kar oktatóinak közreműködésével pedig betekinthetnek a közgazdaságtan, a menedzsment és a marketing világába.
A képzés nemzetközi jellegét a magas óraszámú, szaknyelvre is kiterjedő idegennyelvi oktatás, valamint a nemzetközi politikával, diplomáciai ismeretekkel, gazdasági- és politikai földrajzzal fogalakozó tárgyak adják meg.

Nemzetközi intézményi igazgatási specializáció

A nemzetközi kapcsolatrendszernek az EU intézményeiben, illetve az ahhoz kapcsolódó belföldi (önkormányzatok, állami szervek, intézmények) szervezeteiben való feladatvállalásra teszi alkalmassá a hallgatókat.

Nemzetközi vállalatok igazgatása specializáció

A széleskörű gazdasági kapcsolatokkal rendelkező közepes- és nagyvállalatok keretén belüli szervezési és irányítási feladatok elvégzésére készíti fel a hallgatót.

Továbbtanulás

Az alapszakot eredményesen elvégző hallgatók az Európai és nemzetközi igazgatási MA szakon intézményünkben is tovább folytathatják tanulmányaikat, sőt Államés Jogtudományi Doktori Iskolánk révén az igazgatási szakterületen PhD (doktori) képzés várja - a mesterszakot is teljesítő - hallgatóinkat.

Elhelyezkedés

Végzett hallgatóinkat az elmúlt években szívesen fogadták a hazai igazgatási szervezetrendszeren és a gazdálkodó szervezeteken kívül a külföldi munkaerőpiac szereplői is. A pályakövetési rendszer adatai szerint a szak végzett hallgatói a tanult szakterületükön tudtak elhelyezkedni.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzésének a követelménye egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga, és egy másik idegen nyelvből jogi és közigazgatási vagy közgazdasági középfokú B2 komplex szaknyelvi vizsga. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB.)

[vissza az oldal tetejére]

Osztatlan képzések

Jogász osztatlan egységes képzés

Érettségi követelmények: történelem és latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz). A felsoroltak közül legalább egyet EMELT szinten kell teljesíteni!

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

O

N

K

Jogász

165 000 Ft

10

O

L

K

Jogász

150 000 Ft

10

 A képzésről

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy 2010-es felmérés alapján karunkon folyik a legszínvonalasabb jogászképzés az országban. Ez minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy évfolyamaink optimális létszáma lehetővé teszi a gyakorlatias, hallgatóközpontú képzést. Valamennyi jogi főtárgy oktatása során gyakorlatok, szemináriumok, csoport-projektek egészítik ki az előadások ismeretanyagát, ezáltal hallgatóink megismerhetik az élő joggyakorlatot, s alkalmazni is képesek lesznek azt a jövőben.

Magyarországon egyedülálló módon a nálunk tanuló, jó tanulmányi eredményeket és kiemelkedő gyakorlati érdeklődést mutató felsőbb évfolyamos joghallgatók a Kar szervezésében - akár félévnyi időtartamban - évközi szakmai gyakorlaton vehetnek részt a térség gazdasági, igazgatási és igazságszolgáltatási intézményeinél (duális képzés). Karunk oktatói között számos, nemzetközileg is elismert szaktekintély, és felelősségteles posztokat betöltő gyakorlati szakember tevékenykedik. Így többek között dr. Bihari Mihály, az Alkotmánybíróság előző elnöke, dr. Kukorelli István korábbi alkotmánybíró, dr. Lenkovics Barnabás korábbi ombudsman, jelenlegi alkotmánybíró, dr. Lamm Vanda, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, dr. Patyi András, legfelsőbb bírósági bíró - és a sor tovább folytatható.

Hallgatóink számára a szabadon választható tantárgyakat szakterületek szerint négy csoportban kínáljuk: közjogi (közszolgálati), gazdasági jogi és pénzügyi, nemzetközi jogi, valamint bűnügyi témakörben. Ezáltal lehetőséget adunk arra, hogy érdeklődésük szerint, specializált módon, kifejezetten egy-egy szakterületre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekkel mélyítsék el tudásukat.

Továbbtanulás

Kiemelkedő eredménnyel végzett hallgatóink, akik elhivatottságot éreznek a tudományos kutatómunka és az oktatás iránt, karunk doktori iskolájában folytathatják tanulmányaikat, ahol a képzés sikeres befejezésekor PhD fokozatot szerezhetnek.

Elhelyezkedés

A jogászi szakma egyike a legmagasabb presztízzsel bíró hivatásoknak. A jogászi végzettség a leginkább konvertálható szakterület, hiszen a klasszikus igazságszolgáltatási (bírói, ügyészi, ügyvédi) munka mellett a közigazgatás, a közélet, a sajtó, sőt, a gazdasági vállalkozások is elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a jogászok számára. Tapasztalataink szerint a karunkon diplomát szerzett hallgatókat a közel kétmilliós lakosú Felső-dunántúli nagyrégió munkaerőpiaca nehézség nélkül befogadja. A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai alapján hallgatóink 28%-a már a diploma átvételekor rendelkezik állással, a végzettek pedig átlagosan két hónapon belül el tudnak helyezkedni. Ezzel az első munkahely megtalálásáig eltelt idő tekintetében elsők vagyunk a jogi karok között.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB.)

[vissza az oldal tetejére]

Felsőoktatási szakképzések

Jogi FOKSZ

Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi tárgy

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

F

N

K

Jogi

120 000 Ft

4

F

L

K

Jogi

120 000 Ft

4

 A szakmáról

 A felsőoktatási szakképzés alkalmassá teszi a hallgatót a bíróságok, ügyészségek, földhivatalok és más államigazgatási szervek adminisztrációjában speciális ügyviteli (ügykezelő, jegyzőkönyvvezető, ügyintézési) feladatok ellátására. Az ügyvédi, illetve közjegyzői irodákban feladatköre nem csupán adminisztratív tevékenységet, hanem precíz jogi előkészítői munkát is jelent.

 A képzésről

 A jogi asszisztens szak hallgatói a jogi kar oktatóitól szerezhetik meg az elméleti és gyakorlati ismereteket – ez megfelelő biztosítékot nyújt az ismeretek elsajátítására. Az oktatói munkában részt vesznek a győri székhelyű bíróságok, ügyészségek és közigazgatási szervek szakemberei, akik jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek saját szakterületükön.

Továbbtanulás

 A jogi asszisztens képzésben szerzett oklevél – megfelelő eredmény esetén – lehetővé teszi a végzett hallgatónak, hogy tanulmányait intézményünk Nemzetközi igazgatási alapszakán vagy az egységes, osztatlan Jogász szakon folytassa.

Jogász szakon, meghatározott tantárgyakból, összesen 90 kreditpont beszámítása lehetséges!

Elhelyezkedés

 Végzett hallgatóink a térség igazgatási–igazságszolgáltatási szerveinél, ügyvédi és közjegyzői irodáknál, illetve a gazdaság szereplőinél is sikeresen tudnak elhelyezkedni. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a nálunk végzett jogi asszisztensekre reális igény van a Felső-dunántúli nagyrégió munkaerőpiacán.

[vissza az oldal tetejére]

 

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet

Alapképzési szakok

Ápolás és betegellátás BA

Érettségi követelmények: alkalmassági vizsga és kettőt kell választani: biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek)

Alkalmassági vizsga időpontja: 2014. 08.25.
A szakmai alkalmassági vizsgán a pályaorientációhoz kapcsolódó szociális és mentális alkalmasság, valamint az empatikus képesség felmérése történik. A szakmai alkalmassági vizsga értékelése csak „megfelelt” vagy „nem felet meg” lehet. A felvételi eljárásban való további részvétel feltétele a „megfelelt” alkalmassági vizsga.

A jelentkezés szakra és specializációra történik.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

250 000 Ft

8

A

N

K

Ápolás és betegellátás – szülésznő specializáció

250 000 Ft

8

A

L

K

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

250 000 Ft

8

A szakmáról

A képzés célja olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Az alapszak elvégzésével teljes körű ismeretekre tehetnek szert az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmével, az egészség helyreállításával, valamint az egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatban.

Mindehhez a jelentkező részéről leginkább megbízhatóság, jó kapcsolatteremtő képesség és empátiás készség szükséges.

A képzésről

A szak alapmoduljaként megjelenő orvos- és egészségtudományi alapképzés háttérintézménye a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – a Régió póluskórháza –, amely az egészségügyi szakellátás valamennyi területét reprezentálja. A Nyugat-magyarországi régió egészségügyi és szociális területi ellátó intézményei kiváló gyakorlati lehetőséget biztosítanak. A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet minősített oktatói háttere és modern infrastrukturális lehetőségei, valamint az intézet közösségi szelleme megfelelő hátteret biztosít a tanuláshoz.

Specializációk

Ápoló specializáció

Hallgatóink megismerik az egészségügyi és szociális intézményrendszert, az egészségkárosodások kóroki tényezőit, azok megelőzésének lehetőségeit, fontosabb anatómiai és funkcionális jellemzőit, a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló és kezelési módszereket, a prevenció, a rehabilitáció lehetőségeit.

A végzett ápolók alkalmasak a kliensek sajátos szükségleteinek feltárására, az ápolási diagnózis felállítására és a prioritások alapján történő szakszerű feladatellátásra, együttműködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában, az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erőforrások feltárására, felhasználására.

Szülésznő specializáció

Az ápolás és betegellátás alapozó ismereteinek (anatómia, élettan, biológia, biokémia, klinikai ismeretek, gyógyszertan) elsajátítása után a speciális szakmai ismeretek felölelik a szüléssel és a nőgyógyászati betegségekkel kapcsolatos tudnivalókat. Hallgatóink részletesen megismerik és elsajátítják a terhességgel kapcsolatos edukációs feladatokat, továbbá készségszintű szülésvezetési és újszülött-ellátási tapasztalatokat is szereznek. A tananyag részét képezi a nőgyógyászati betegekkel kapcsolatos speciális szakápolástani és perioperatív szülésznői teendők elsajátítása, megismerése.

Elhelyezkedés

Az orvosi alapellátási és fekvőbeteg-ellátó intézmények, a háziorvosi szolgálatok, orvosi és szakápolási magánvállalkozások, gyógyszergyárak és gyógyszer-promócióval foglalkozó cégek szívesen foglalkoztatják végzett hallgatóinkat. A megszerzett diploma az Európai Unió valamennyi országában elismert végzettséget jelent – az elmúlt évek során végzett hallgatóink nagy számban helyezkedtek el európai klinikákon és szociális intézményekben.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy, az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből (lovári nyelvből) középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges.

 [vissza az oldal tetejére]

 

Egészségügyi szervező BA

Érettségi követelmények: alkalmassági vizsga és kettőt kell választani: biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy egy idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy (egészségbiztosítás, egészségturizmus)

Alkalmassági vizsga időpontja: 2014.08.25.
A szakmai alkalmassági vizsgán a pályaorientációhoz kapcsolódó szociális és mentális alkalmasság, valamint az empatikus képesség felmérése történik. A szakmai alkalmassági vizsga értékelése csak „megfelelt” vagy „nem felet meg” lehet. A felvételi eljárásban való további részvétel feltétele a „megfelelt” alkalmassági vizsga.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Egészségügyi szervező

250 000 Ft

7

A

L

K

Egészségügyi szervező

250 000 Ft

7

A szakmáról

A képzés célja olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben, a humánbiztosításban és az egészségturizmus területén zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek informatikai, gazdasági, szervezési és adatszolgáltatási tevékenységeit. Végzett hallgatóink képesek az egészségügy működéséhez szükséges információk rögzítésére, tárolására és kiértékelésére, egészségtudományi ismereteik birtokában specifikus egészségturisztikai és rekreációs programtervek összeállítására. Ehhez elsősorban magas szintű szakmai és általános műveltségre, rendszerező képességre és nagyfokú felelősségtudatra van szükség.

A képzésről

A szak alapmoduljaként megjelenő közgazdasági képzés nagy hagyományokkal rendelkezik a Széchenyi István Egyetemen. A nyugat-magyarországi régió egészségügyi, biztosítási és turisztikai intézményei kiváló gyakorlati lehetőséget biztosítanak. A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet minősített oktatói háttere és modern infrastrukturális lehetőségei, továbbá az intézet közösségi szelleme megfelelő hátteret biztosít a tanuláshoz.

Specializációk

Egészségbiztosítás specializáció

Hallgatóink széleskörű elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek az egészségbiztosítás, az üzleti biztosítás és a társadalombiztosítás területein az ügyrendi, üzleti és menedzsment feladatok ellátásához. Gazdasági, üzleti információk elemzéséhez szükséges matematikai, informatikai, közgazdasági, statisztikai, biztosítási és jogi képzésből áll össze a komplex tananyag. A hallgatók elsajátítják a magas szintű üzleti kommunikáció, a biztosítási rendszerek, az adatszolgáltatási kötelezettségek tananyagát, egészségügyi ismereteik révén egészségnevelő, környezet-egészségügyi oktatói feladatok ellátására is alkalmasak lesznek.

Egészségturizmus specializáció

Az egészségtudományi, pszichológiai, menedzsment és közgazdaságtudományi alapismeretek elsajátítására épülve a turizmus elméletének és különböző területeinek megismerése képezi a tananyag gerincét. A képzés kiemelt területe az egészségturizmus szegmenseinek ismerete (falusi, öko- és sportturizmus), az egészségturisztikai programok, rendezvények, rendezvényszervezési feladatok, az életmóddal és rekreációval kapcsolatos tananyagtartalmak.

Elhelyezkedés

A végzett hallgatók az alábbi intézményekben helyezkedhetnek el sikeresen: az egészségügy és a humánbiztosítás intézményei, az államháztartás részét képező szervek, üzleti biztosítók, wellness és rekreációs központok, gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők. A falusi, öko- és sportturizmus intézményei. Néhány példa a lehetséges betölthető pozíciók sorából: gazdasági elemző, üzletkötő, programtervező, finanszírozási szakember, biztosítási elemző, rendezvényszervező, turisztikai menedzser.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy, az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges.

[vissza az oldal tetejére]

 

Felsőoktatási szakképzések

Szociális és ifjúsági munka (szociális munka) FOKSZ

Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi tárgy

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

F

N

K

Szociális és ifjúsági munka (szociális munka)

150 000 Ft

4

A képzésről

Egyetemünkön nagy hagyománya van a szociális képzéseknek, amikhez nem csak komoly könyvtári háttér, de a gyakorlati helyek széles köre is rendelkezésre áll. Az elméleti képzésben az egyetem magas szinten minősített oktatói mellett kiváló gyakorlati szakemberek tanítanak. Szociális képzéseinken hagyományosan kis létszámú csoportokkal dolgozunk, ezáltal is támogatjuk hallgatóink személyes fejlődési céljainak megvalósítását. Lehetőség van arra is, hogy a hallgatók az egyéni és csoportos gyakorlataik során saját kezdeményezéseket próbáljanak ki.

A végzett szakemberek a diplomás szociális munkások közvetlen irányítása mellett dolgoznak. Munkájuk során elengedhetetlen a jó együttműködő készség, a nyitottság, rugalmasság. A feladataik végzése során nehéz sorsú, valamely szempontból hátrányos helyzetben lévő emberekkel dolgoznak, amely munkához az empátia nélkülözhetetlen, a legjobb megoldások megtalálásához pedig határozottság, széles körű látásmód is szükséges.

 A gyakorlati képzés elemei közé tartoznak a kiscsoportos tantárgy, melyek a szakmai képességeket fejlesztik, az 1-3. félév gyakorlatai, melyeket különböző szakmai intézményekben kell teljesíteni, valamint a 4. félév tisztán gyakorlati időszaka. Ez utóbbi igény esetén a hallgató lakóhelyének közelében is megszervezhető. Minden gyakorlaton tereptanár közvetlen irányításával dolgoznak a hallgatók, melyek során saját kezdeményezésekkel élhetnek, kipróbálhatják saját elképzeléseiket. Rendszeres tanulmányi kirándulásokkal is bővítjük hallgatóink ismereteit, hazai és külföldi intézményekbe egyaránt ellátogatunk.

Mindezeket felül, hallgatóink részt vehetnek a tanszék és partnerei pályázati támogatással megvalósuló programjaiban, valamint alapítványi támogatást kaphatnak konferenciákon, tanulmányi kirándulásokon való részvételhez.

Specializáció

Szociális munka specializáció: A specializáció kiválasztása már a jelentkezéskor megtörténik.

 Továbbtanulási lehetőség

A végzett hallgatóknak lehetőségük van tanulmányaikat egyetemünk Szociális munka alapszakán, majd az erre épülő Közösségi és civil tanulmányok mesterszakon folytatni.

Elhelyezkedés

A végzettséggel a szociális szolgáltatások teljes területén munkát lehet vállalni, például: gyermekjóléti, családsegítő szolgálatoknál, napközbeni vagy bentlakásos intézményekben, melyek gyerekeket, időst, fogyatékossággal élő, hajléktalan vagy szenvedélybeteg embereket látnak el.

A szociális ellátások szaktörvényei meghatározzák, hogy milyen intézményekben milyen munkakörök láthatóak el a végzettséggel, diplomás szakember irányítása alatt. A munkakörökhöz általában egyaránt tartoznak közvetlenül emberekkel végzett és adminisztratív feladatok is.

 

[vissza az oldal tetejére]

 

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet


Alapképzési szakok

Előadóművészet BA

Érettségi követelmények: szolfézs - zeneelmélet - zongora alkalmassági vizsga és főtárgy gyakorlati vizsga

Saját vizsga: 2014.08.19.

A gyakorlati vizsgák részletes követelményeiről és a felvételi pontozás sajátosságairól a jelentkezők a képzés tanulmányi előadójától kaphatnak felvilágosítást: 9025 Győr, Kossuth u. 5., Tel.: 96/329-735, e-mail: struhar@sze.hu

A klasszikus ének szakirányra jelentkezők számára a felvétel feltétele a fül-orr-gégészeti igazolás másolatának elküldése a jelentkezéssel.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Előadóművészet- klasszikus gordon specializáció

300 000 Ft

6

A

N

K

Előadóművészet- klasszikus harsona specializáció

300 000 Ft

6

A

N

K

Előadóművészet- klasszikus hegedű specializáció

300 000 Ft

6

A képzésről

Az előadóművész alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadóművészi teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kiművelt zenei ízléssel, technikával, formálókészséggel művészi szolgálat ellátására képesek zene- és énekkarokban, kamarazenei együttesekben. A zenei élet intézményeiben aktív kulturális szerep betöltésére alkalmasak.

A végzettek kidolgozott zenei készségekkel, kellő mélységű vokális és hangszeres, valamint megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához. Akik nem akarnak továbbtanulni, azoknak a képzés kellő alapot ad ahhoz, hogy a hangversenyéletben kamarazenészként vagy zenekari muzsikusként részt vegyenek, és saját környezetükben szólistaként, kísérőként, vagy akár szólamvezetőként tevékenykedhessenek.

Azok, akik nem aktív hangszeres tevékenységet szeretnénk folytatni, képesek lesznek zenei együtteseket, művelődési intézményeket a specializációnak megfelelő szolgálattal alkotó módon segíteni és alsóbb fokon irányítani.

A képzésünk eredményességét bizonyítják az elmúlt években elért sikereink a felsőoktatási zenei versenyeken. 2009-ben, a valamennyi zenei felsőoktatási intézményt vizsgáló, Dobszay László professzor úr vezette Látogató Bizottság az alábbiakban összegezte véleményét: „A győri Széchenyi Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Egyetem a legkisebb növendéklétszámú zeneművészeti intézmény. Kihasználva ennek előnyeit, családias légkörű, áttekinthető és jól ellenőrizhető oktatást tud megvalósítani. Az intézményt jól jellemzi, hogy a hallgatók a zártkörű (az intézmény tanárai és vezetői nélkül tartott) beszélgetésen elégedetten nyilatkoztak, és sokan közülük azt vallották, hogy bár mehettek volna más (akár a budapesti) egyetemre is, a tanárok jó híre alapján választották ezt az iskolát."

Intézetünk hallgatói példa nélkül álló ösztöndíj támogatásban és szakmai munkalehetőségekben részesülhetnek. A zenekarokban szereplő hallgatók legjobbjai közül évente tizenöten az Egyetemi Zenei Alapítvány zenekari ösztöndíját nyerhetik el. Átlagosan minden negyedi