Sörfőző mester szaktanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Sörfőző mester szaktanácsadó

280.000.-Ft

4

10

Mosonmagyaróvár

agrár

Megnevezés (engedélyszám: Sörfőző mester szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak, FNYF/722-3/2022

Tudományterület:agrár képzési terület

Felvételi követelmények: Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi oklevél.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Sörfőző mester szaktanácsadó

 

 

Szakmai kompetenciák:

 

Tudás:

A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek:

 • a sörfőzés kisüzemi és nagyüzemi technológiája,
 • a sörfőzéssel összefüggő gazdasági, szervezési és marketing ismeretek,
 • a szakterülettel összefüggő biokémiai, biotechnológiai, élelmiszeripari mikrobiológiai, művelettani, gépészeti, gazdálkodás- és marketingtudományi ismeretanyag,
 • a résztvevők elsajátítják a nyersanyag optimális kiválasztását és kezelését, a különböző sörök készítésének technológiai folyamatait, gazdasági jellegű feladatok optimalizálását és a hatékony piackutatási és marketing technikák felhasználását a termékértékesítésben.

 

Képességek:

 • a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására,
 • a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
 • szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat,
 • önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére,
 • integrált ismeretek alkalmazására az értékelés területén,
 • állapotfelmérések elvégzésére, feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására,
 • a képzés eredményes befejezését követően a hallgatók komplex módon képesek áttekintetni és irányítani a sörfőző vállalkozások tevékenységét, és képessé válnak a sörfőzéshez kapcsolódó különböző termelésvezetési, szervezési, vállalkozásirányítási, szakigazgatási és gazdasági munkakörök betöltésére.

 

Attitűd:

 • kreativitás, rugalmasság,
 • probléma felismerő és megoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • tanulási készség és jó memória,
 • széles műveltség,
 • információ feldolgozási képesség,
 • környezettel szembeni érzékenység,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

 

Autonómia és felelősség:

A végzett hallgatók alkalmassá válnak a megszerzett tudásuk révén

 • a sörgyártó vállalkozások technológiai tervezésében, üzemeltetésében, az egyes funkcionális részterületek (termelésirányítás, logisztika, marketing) vezetése során felvetődő gyakorlati problémák elméletileg megalapozott megoldására;
 • a folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • az összetett, többféle vizsgálati módszer összekapcsolásával megvalósuló elemzési folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására, figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is;
 • a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozására és munkájukba való adaptálásra.

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Sörtechnológia ismeretkör/ismeretek: 66 kredit

 • A sörfőzés műveletei 7 kredit
 • A sörfőzés technológiája I. 7 kredit
 • A sörfőzés technológiája II. 7 kredit
 • A sörfőzés technológiája III. 6 kredit
 • Kisüzemi sörfőzés 4 kredit
 • Kémiai sörminőség-vizsgálat 4 kredit
 • Sörfőzés mikrobiológiai minősége 4 kredit
 • Üzemtelepítés és környezetvédelem 4 kredit
 • Sörtörténet 4 kredit
 • Sörkultúra 4 kredit
 • Érzékszervi minősítés 6 kredit
 • Különleges és innovatív sörtermékek 5 kredit
 • Válaszható tantárgy (Kollektív marketing, vagy Fogyasztóvédelem, vagy Piackutatás, vagy Erjesztési biotechnológia, vagy Sör és gasztronómia) 4 kredit

 

Sörgazdasági ismeretkör/ismeretek: 23 kredit

 • Sörkereskedelem 4 kredit
 • Sörmarketing I. 5 kredit
 • Sörmarketing II. 5 kredit
 • Vállalkozás-menedzsment 4 kredit
 • Jogi és adózási alapismeretek 5 kredit

 

Tanulmányi szemlék és beszámolók: 21 kredit

 • Tanulmányi szemle és beszámoló I. 7 kredit
 • Tanulmányi szemle és beszámoló II. 7 kredit
 • Tanulmányi szemle és beszámoló III. 7 kredit
 •  

A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit

 

 

A SÖRFŐZŐ MESTER SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

Levelező tagozat

 

A kötelező tantárgyak listája

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

Kar/tanszék

 

1. félév

 

 

 

 

1.

A sörfőzés műveletei

7

21

f

MÉK Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék

2.

A sörfőzés technológiája I.

7

21

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

3.

Sörfőzés mikrobiológiai minősége

4

12

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

4.

Sörtörténet

4

12

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

5.

Tanulmányi szemle és beszámoló I.

7

21

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

Összesen

29

87

 

 

 

2. félév

 

 

 

 

6.

A sörfőzés technológiája II.

7

21

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

7.

Sörkultúra

4

12

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

8.

Sörmarketing I.

5

15

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

9.

Kémiai sörminőség-vizsgálat

4

12

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

10.

Üzemtelepítés és környezetvédelem

4

12

f

AHJK - Környezetmérnök Tanszék (MÉK - Alkalmazott Fenntarthatósági Tanszék 2022. augusztus 1-től)

11.

Tanulmányi szemle és beszámoló II.

7

21

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

Összesen

31

93

 

 

 

3. félév

 

 

 

 

12.

A sörfőzés technológiája III.

6

18

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

13.

Érzékszervi minősítés

6

18

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

14.

Kisüzemi sörfőzés

4

12

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

15.

Különleges és innovatív sörtermékek

5

15

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

16.

Sörmarketing II.

5

15

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

17.

Tanulmányi szemle és beszámoló III.

7

21

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

Összesen

33

99

 

 

 

4. félév

 

 

 

 

18.

Választható tárgy

4

12

f

 

19.

Sörkereskedelem

4

12

f

MÉK Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

20.

Vállalkozás-menedzsment

4

12

f

MÉK Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

21.

Jogi és adózási alapismeretek

5

15

f

DFK-Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszék

22.

Szakdolgozat

10

30

f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

Összesen

27

81

 

 

 

Szak kreditek összesen

120

360

 

 

 

 

 

 

 

 

Választható tantárgyak

 

 

Kollektív marketing

4

12

 f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

 

Fogyasztóvédelem

4

12

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

 

Piackutatás

4

12

 f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

 

Erjesztési biotechnológia

4

12

 f

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

 

Sör és gasztronómia

4

12

MÉK Élelmiszertudományi Tanszék

munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A diploma kiadásának feltétele:

A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)

A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

Kapcsolattartó:Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email:sulyne.mate.anita@sze.hu

 

Szakfelelős: Hanczné Dr. Lakatos Erika

 

Képzés kezdete:2022. szeptember 01.

 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT

 

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

 

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. 

Kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

 

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre is: sulyne.mate.anita@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz, utalási bizonylat

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.(10 fő)

 

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!