Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Tanulmányi út képei

Képek váltakozása

SPORTDIPLOMÁCIAI SZAKTANÁCSADÓ

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

sportdiplomácia

380 000 Ft

2

10 < 30

hetente

Budapest

TÁRS

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Sportdiplomácia

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Sportdiplomáciai szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalom-tudomány; Sporttudomány;

A felvétel feltételei: Bölcsészettudomány; társadalomtudomány; természettudomány; gazdaságtudományok; műszaki; pedagógusképzés; művészet; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek szakjainak valamelyikén legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség. 

A képzés időtartama: 2 félév. Munka mellett is végezhető, levelező munkarendű képzés, az oktatás a szombati napokon zajlik.

 

Képzés helyszíne: Budapesti Innovációs és Képzési Központ 1054 Budapest, Akadémia u. 1.

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Az egyetem célja olyan sportdiplomáciai szaktanácsadók képzése, akik a sportszektor különböző szervezeteit képviselik mind hazai, mind nemzetközi szinten. A végzettek ismerik a diplomácia és a protokoll alapfogalmait, a hazai és nemzetközi sporttal összefüggő politikai és diplomáciai kérdéseket. Széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkeznek a sport szervezeti (pl.: klubok, hazai sportági szövetségek, nemzetközi sportszervezetek, az olimpiai mozgalom) és üzleti területein (pl. versenyszervezés, a sportmarketing, a kommunikáció, szponzoráció, lobby). A végzettek megszerzett tudásukkal képesek részt venni a hazai és nemzetközi sportszervezetek munkájában, valamint hatékonyan képviselni azok érdekeit az sportélet minden szegmensében, legyen az az üzleti, civil vagy éppen a közszféra.

A sportdiplomácia területén végzett hallgatók tevékenységükkel hozzájárulnak ágazat modernizálásához, fejlesztéséhez, a magyar sport nemzetközi szervezetekben való érvényesüléséhez.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a sporttal kapcsolatos átfogó szakmai, gazdasági, jogi szabályozásban való tájékozódás;
 • problémahelyzetek menedzsment szemléletű megoldása;
 • a sportdiplomácia működésének magasabb szintű értelmezési keretében a sporthoz kapcsolódó államigazgatási és magángazdasági intézmények, valamint a sport civil szektora körében kialakult tapasztalatok és gyakorlati tudás átadása;
 • az sportszektor fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása a sport kormányzati szervezeteinek, a sportszervezetek - hazai és nemzetközi kapcsolatokkal és tevékenységekkel foglalkozó - szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül;
 • helyzetfelismerés és elemzés a sportdiplomáciai viszonyok globális, regionális és hazai jelenségeivel és a nemzetközi folyamatokkal kapcsolatosan;
 • döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges szakmai tudásanyag elsajátítása;
 • a sportdiplomáciai kapcsolatokban felmerülő feladatok és kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése;
 • sportdiplomáciai tárgyalások szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges módszertani, nemzetközi intézményi és eljárási gyakorlat megismerése; korszerű prezentációs technikák elsajátítása.

 

A sportdiplomácia szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

 • a diplomáciai alapfogalmak mellett a sportdiplomáciai területre vonatkozó legfontosabb szabályokat;
 • a diplomáciai jog időszerű kérdéseit;
 • az állami sportigazgatás, sportpolitika és a civil sportszektor területének stratégiai törekvéseit;
 • a sport hazai és nemzetközi szervezetrendszerének (olimpiai és nem olimpiai sportágak), a magyar sportigazgatás felépítését;
 • a magyar sport nemzetközi olimpiai mozgalomban betöltött szerepét;
 • a sporttal összefüggő alapvető üzleti-közgazdaságtudományi ismereteket;
 • a sportfinanszírozás forrásait - a sport iparágban megjelenő dinamikus motivációs tőke kiaknázásának lehetőségeit (állami és magángazdasági lehetőségek);
 • a sport területével összefüggő piacépítő, kereskedelmi együttműködési lehetőségek időszerű kérdéseit, pl. marketing, szponzorációs stratégia - szponzor motívumok, az invesztíció megtérülés szempontjai, kreatív aktivációs megoldások, sportoló, mint reklám- és márkaarc, arculat-átvitel;
 • a sportmédia alapvető ismereteit, a sport kommunikációs platformjainak megnyilvánulási formáit;
 • a hazai és nemzetközi sportesemény-szervezés folyamatát, módszertani hátterét;
 • az olimpiai sportágak versenyrendszerének alapvető ismereteit;    
 • Magyarország EU integrációjának sport szektorát meghatározó jellemzőit, a magyar sportágazat működését, hatékonyság-javulását elősegítő eszközök alkalmazhatóságának rendszerét.

 

Személyes képességek fejlesztése:

 • problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati megoldást kereső megközelítés;
 • kommunikációs és együttműködési készség;
 • stratégiai gondolkodásmód;
 • szervezési készség;
 • csoportmunkában való részvételhez szükséges alkalmasság;
 • lényeglátás és kreativitás;
 • értéktudatosság és érdeksemlegesség;
 • etikus magatartás;
 • társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;
 • önálló szakmai vélemény kialakításának képessége;
 • szakmai elkötelezettség és igény a sportdiplomáciai szakterület továbbfejlesztésében;

 

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont

 

Oktatói kar

S.sz.

Név

Foglalkozás

Oktatott tárgy

1

Ádámfi Attila

Nemzetközi Súlyemelő Szövetség főigazgató

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

2. Ambrus Jenő nagykövet, miniszteri főtanácsadó, korábbi állami miniszterelnöki protokollfőnök Protokoll ismeretek
3. Balogh Balázs Puskás Akadémia, kommunikációs igazgató Sport és média
4. Balogh Csaba Dr. Külgazdasági és Külügyminisztérium, közigazgatási államtitkár, nagykövet Diplomáciai alapismeretek
5. Balogh Gábor sportügyekért felelős miniszterelnöki tanácsadó, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, kétszeres világbajnok öttusázó Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)
6. Bánhegyi Zsófia Szerencsejáték Zrt., igazgató Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)
7. Bóné Zoltán Magyar Korfball Szövetség, elnök Hazai és nemzetközi szövetségek
8. Csampa Zsolt Magyar Vívó Szövetség, elnök Versenyszervezés
9. Császári Attila ADIDAS marketing- igazgató, világbajnoki ezüstérmes öttusázó Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)
10. Csisztu Zsuzsa Magyar Sportújságírók Szövetsége, alelnök Sport és média
11. Csörgits Lajos Dr. Győr Megyei Jogú Város, volt aljegyző Sportjog; Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek
12. Dancs Ferenc Dr. Külgazdasági és Külügyminisztérium, helyettes államtitkár Nemzetközi (diplomáciai) jog
13. Deregán Gábor Fair Play Bizottság, főtitkár Hazai és nemzetközi sportszövetségek
14. Deutsch Tamás korábbi sportminiszter, Európai Parlament képviselő Sportdiplomácia
15. Elisa Álvarez LaLiga magyarországi képviselő Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban
16. Fábián László olimpiai bajnok, Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere
17. Felegyi Gábor Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség (ITTF) versenyigazgatója Sportdiplomácia
18. Fürjes Balázs Dr. Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár Versenyszervezés
19. Gerard Figueras Katalán sportállamtitkár Sportdiplomácia
20. Grúber Károly ph.D. főosztályvezető Külgazdasági és Külügyminisztérium, nagykövet, habil. egyetemi docens  Diplomáciai alapismeretek
21. Gyömörei Tamás Dr. ph.D. Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpont vezetője, egyetemi docens Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)
22. Hegyi Péter Dr. Egyetemi tanár, MTA doktor, FIFA bíró; UEFA bizottsági tag Sportdiplomácia
23. Horváth Gabriella Nemzetközi Kézilabda Szövetség vezető testületének tagja, a MKSZ főtitkár-helyettese Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek
24. Iglói-Nagy István KKM Sportdiplomácia Főosztály, főosztályvezető Sportdiplomácia
25. Jesus Pizarro Bravo LaLiga magyarországi képviselő Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban
26. Jordi Bosch Conangla UEFA, Digitális Média Szakértő Sport és nemzetközi média
27. Josep Pujante Dr.ph.D. Katalán tartományi egészségügyi tárca nemzetközi igazgatója, agysebész, University of Antwerpen és az Universitat de Barcelona díszdoktora Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban
28. Kamuti Jenő Dr. Fairplay bizottság elnöke, a Nemzetközi Vivószövetség volt alelnöke, kétszeres oilimpiai ezüstérmes Sportdiplomácia
29. Karger Kocsis László Sportszaktanácsadó Nem olimpiai sportágak
30. Kemény Dénes Dr. magyar vízilabda válogatott háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya, a Magyar Vizilabda Szövetség elnöke, Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek
31. Kovács Barnabás Dr. nagykövet, korábbi barcelonai főkonzul Diplomáciai (nemzetközi) jog, Sport diplomácia
32. Kovács Magdolna vezető tréner (Newcode Felnőttoktatási Intézet- partner) Nemzetközi tárgyalástechnika
33. Kováts Endre Spanyol Öttusa Szövetség elnöke Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek
34. Máté Pál Sport TV igazgatója Sport és a nemzetközi média
35. Mizsér Attila Budapest 2024 Nonprofit Zrt. sportigazgató Sportdiplomácia
36. Munkácsi Lilla Dr. Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi (diplomáciai) jog
37. Nagy Zsigmond Dr. Nemzeti Sportügynökség, sportszakmai igazgató Sportdiplomácia
38. Pákozdi Csaba Dr. ph.D. KKM főtanácsos, egyetemi docens Nemzetközi (diplomáciai) jog
39. Palanovics Norbert dr. Magyarország tokiói nagykövete Versenyszervezés
40. Papp Nikolett Dr. Széchenyi István Egyetem Nemzetközi (diplomáciai) jog
41. Robák Ferenc nagykövet Nemzetközi tárgyalástechnika; Protokoll ismeretek
42. Sárfalvi Péter Sportért felelős államtitkár Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)
43. Schmidt Gábor Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke Hazai és nemzetközi szövetségek
44. Schmitt Pál volt NOB alelnök, volt köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok Nemzetközi Olimpiai Mozgalom története
45. Schneller Domonkos Dr. Kiemelt Kormányzati Beruházások Központ, stratégiai igazgató Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere
46. Simor Miklós Dr. Sportjogász, ügyvéd Sportjog
47. Stelbaczky Tibor  Dr. ph. D. nagykövet, Brüsszel (COREPER) Diplomáciai alapismeretek; Sportdiplomácia; Diplomáciai (nemzetközi) jog
48. Szabó László Dr. Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke Sportdiplomácia
49. Szabó Tünde Dr. Sportért felelős államtitkár, olimpiai ezüstérmes Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)
50. Szántó Dávid Magyar Úszószövetség, nemzetközi igazgató Versenyszervezés
51. Szántó Éva A 2017-es budapesti vizes világbajnokságot szervező Budapest2017 vállalat vezérigazgatója Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere;
52. Szöllősi György Nemzeti Sport főszerkesztő, Magyar Sportújságírók Szövetsége, elnök Sport és média
53. Szűcs Ernő Dr. az MLSZ Fellebviteli Bizottságának tajga, Pick Szeged elnöke, címzetes egyetemi tanár, ügyvéd Sportjog; Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek
54. Takács Bence sportújságíró, a M5 Sport munkatársa Sport és nemzetközi média
55. Tari András Ritmikus Gimnasztika Szövetség Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek
56. Tiszeker Ágnes Dr. Magyar Antidopping Csoport ügyvezető igazgató Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban
57. Tóth László Dr.  Magyar Judo Szövetség, elnök Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezeteik
58. Vajda László vezérigazgató-helyettes BP2024-es olimpiai pályázat Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere
59. Vári Attila Magyar Vízilabda Szövetség elnök Hazai és nemzetközi sportszövetségek
60. Vérten Sándor Dr. Porsche Hungária marketing-igazgató (emeritus főkonzul) Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)
61. Volly György Fradi kommunikációs igazgató Sport és nemzetközi média

 

 


A képzés mintatanterve:
 

 

Tantárgy megnevezése

Félév

Félévi óraszám (előadás / szeminárium)

Félévi óraszám össz.

Kredit

Számonkérés módja

ea.

szem.

 

 

 

1.

Diplomáciai alapismeretek

1. félév

10

0

10

4

kollokvium

2.

Nemzetközi tárgyalástechnika

1. félév

0

8

8

3

gyakorlati jegy

3.

Protokoll ismeretek

1. félév

0

10

10

3

gyakorlati jegy

4.

Diplomáciai (nemzetközi) jog

1. félév

10

0

10

3

kollokvium

5.

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

1. félév

10

0

10

3

kollokvium

6.

Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)

1. félév

8

0

8

3

kollokvium

7

Sportjog

1. félév

10

0

10

4

kollokvium

 

I. félév összesen

 

48

18

66

23

 

8

Sport és a nemzetközi média

2. félév

0

10

10

3

beszámoló

9

Nemzetközi Olimpiai Mozgalom története

2. félév

8

0

8

3

kollokvium

10

Sportdiplomácia

2. félév

10

0

10

4

kollokvium

11

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

2. félév

0

18

18

7

beszámoló

12

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

2. félév

0

18

18

7

beszámoló

13

Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban

2. félév

10

0

10

3

kollokvium

 

II. félév összesen

 

28

46

74

27

 

 

Összes tantárgyi követelmény

-

76

64

140

50

-

 

Oklevél megszerzésének kritériuma: Szakdolgozat

-

-

-

-

10

-

 

Összesen

-

76

64

140

60

-

 

Kapcsolattartó: Wandraschekné Jakab Erzsébet

Telefonszám: (96) 503-408

Email: jakab.erzsebet@sze.husportdiplomacia@sze.hu

Szakfelelős: dr. Grúber Károly

 

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

 

Jelentkezés: intézmény honlapján

Jelentkezésének befogadására a regisztrációs díj befizetését követően van lehetőségünk, melynek díja 9. 000 Ft. 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el a sportdiplomacia@sze.hu e-mail címre.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, esszé jövőbeli tervekről.

 

Egyéb: A  képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul.

A diplomaátadós sajtóanyagok:

https://youtu.be/vLXdNB98lFU

http://tv.gyorplusz.hu/cikk/nepszeru-a-sportdiplomacia.html

http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/kep-szalay-es-vincze-otto-is-megvedte-diplomamunkajat-2707187

https://felveteli.sze.hu/gorbicz-anita-a-gyori-audi-eto-jatekosa-sikeres-zarovizsgat-tett

https://felveteli.sze.hu/sportdiplomaciai-hallgatok-latogatasa-a-sport-tv-szerkesztosegeben

2017.07.10. Az első sportdiplomata évfolyam sajtótájékoztatója: https://www.youtube.com/watch?v=jc-6tVeNKHI

 

Interjú:

Vári Attila a Széchenyi Egyetemen tanultakat kamatoztatja vízilabda-szövetségi elnökként

Interjú Szász Emese olimpiai bajnokkal (Az olimpiákról írta szakdolgozatát az olimpiai bajnok párbajtőröző a Széchenyi István Egyetemen)

 

Tanulmányút Barcelonába:

https://www.uni.sze.hu/post/a-barcelona-bajnokavatásán-is-részt-vettek-a-széchenyi-istván-egyetem-sportdiplomáciai-képzésének-ha

https://www.kisalfold.hu/helyi-sport/2023/06/nem-akarmilyen-elmeny-a-barca-bajnokavatasan-reszt-vehetett-a-gyori-egyetem-tobb-hallgatoja-fotok

https://www.gyorplusz.hu/belfold/a-barcelona-bajnokavatasan-is-reszt-vettek-a-sze-sportdiplomaciai-kepzesenek-hallgatoi/

https://admissions.sze.hu/sport-diplomacy-students-from-sze-could-also-attend-the-event-of-barcelona-becoming-the-champion

https://www.kisalfold.hu/helyi-sport/2024/05/barcelonai-tanulmanyuton-jartak-a-gyori-szechenyi-egyetem-hallgatoi#google_vignette

 

Díjak: