SPORTDIPLOMÁCIAI SZAKTANÁCSADÓ

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

sportdiplomácia

320 000 Ft

2

10 < 30

hetente

Budapest

TÁRS

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Sportdiplomácia

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Sportdiplomáciai szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalom-tudomány; Sporttudomány;

A felvétel feltételei: Bölcsészettudomány; társadalomtudomány; természettudomány; gazdaságtudományok; műszaki; pedagógusképzés; művészet; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek szakjainak valamelyikén legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség. 

A képzés időtartama: 2 félév. Munka mellett is végezhető, levelező munkarendű képzés, az oktatás a szombati napokon zajlik.

 

Képzés helyszíne: Külügyi és Külgazdasági Intézet, Budapest, Bérc u. 13-15, 1016

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

Az egyetem célja olyan sportdiplomáciai szaktanácsadók képzése, akik a sportszektor különböző szervezeteit képviselik mind hazai, mind nemzetközi szinten. A végzettek ismerik a diplomácia és a protokoll alapfogalmait, a hazai és nemzetközi sporttal összefüggő politikai és diplomáciai kérdéseket. Széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkeznek a sport szervezeti (pl.: klubok, hazai sportági szövetségek, nemzetközi sportszervezetek, az olimpiai mozgalom) és üzleti területein (pl. versenyszervezés, a sportmarketing, a kommunikáció, szponzoráció, lobby). A végzettek megszerzett tudásukkal képesek részt venni a hazai és nemzetközi sportszervezetek munkájában, valamint hatékonyan képviselni azok érdekeit az sportélet minden szegmensében, legyen az az üzleti, civil vagy éppen a közszféra.

A sportdiplomácia területén végzett hallgatók tevékenységükkel hozzájárulnak ágazat modernizálásához, fejlesztéséhez, a magyar sport nemzetközi szervezetekben való érvényesüléséhez.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a sporttal kapcsolatos átfogó szakmai, gazdasági, jogi szabályozásban való tájékozódás;
 • problémahelyzetek menedzsment szemléletű megoldása;
 • a sportdiplomácia működésének magasabb szintű értelmezési keretében a sporthoz kapcsolódó államigazgatási és magángazdasági intézmények, valamint a sport civil szektora körében kialakult tapasztalatok és gyakorlati tudás átadása;
 • az sportszektor fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása a sport kormányzati szervezeteinek, a sportszervezetek - hazai és nemzetközi kapcsolatokkal és tevékenységekkel foglalkozó - szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül;
 • helyzetfelismerés és elemzés a sportdiplomáciai viszonyok globális, regionális és hazai jelenségeivel és a nemzetközi folyamatokkal kapcsolatosan;
 • döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges szakmai tudásanyag elsajátítása;
 • a sportdiplomáciai kapcsolatokban felmerülő feladatok és kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése;
 • sportdiplomáciai tárgyalások szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges módszertani, nemzetközi intézményi és eljárási gyakorlat megismerése; korszerű prezentációs technikák elsajátítása.

 

A sportdiplomácia szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

 • a diplomáciai alapfogalmak mellett a sportdiplomáciai területre vonatkozó legfontosabb szabályokat;
 • a diplomáciai jog időszerű kérdéseit;
 • az állami sportigazgatás, sportpolitika és a civil sportszektor területének stratégiai törekvéseit;
 • a sport hazai és nemzetközi szervezetrendszerének (olimpiai és nem olimpiai sportágak), a magyar sportigazgatás felépítését;
 • a magyar sport nemzetközi olimpiai mozgalomban betöltött szerepét;
 • a sporttal összefüggő alapvető üzleti-közgazdaságtudományi ismereteket;
 • a sportfinanszírozás forrásait - a sport iparágban megjelenő dinamikus motivációs tőke kiaknázásának lehetőségeit (állami és magángazdasági lehetőségek);
 • a sport területével összefüggő piacépítő, kereskedelmi együttműködési lehetőségek időszerű kérdéseit, pl. marketing, szponzorációs stratégia - szponzor motívumok, az invesztíció megtérülés szempontjai, kreatív aktivációs megoldások, sportoló, mint reklám- és márkaarc, arculat-átvitel;
 • a sportmédia alapvető ismereteit, a sport kommunikációs platformjainak megnyilvánulási formáit;
 • a hazai és nemzetközi sportesemény-szervezés folyamatát, módszertani hátterét;
 • az olimpiai sportágak versenyrendszerének alapvető ismereteit;    
 • Magyarország EU integrációjának sport szektorát meghatározó jellemzőit, a magyar sportágazat működését, hatékonyság-javulását elősegítő eszközök alkalmazhatóságának rendszerét.

 

Személyes képességek fejlesztése:

 • problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati megoldást kereső megközelítés;
 • kommunikációs és együttműködési készség;
 • stratégiai gondolkodásmód;
 • szervezési készség;
 • csoportmunkában való részvételhez szükséges alkalmasság;
 • lényeglátás és kreativitás;
 • értéktudatosság és érdeksemlegesség;
 • etikus magatartás;
 • társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;
 • önálló szakmai vélemény kialakításának képessége;
 • szakmai elkötelezettség és igény a sportdiplomáciai szakterület továbbfejlesztésében;

 

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont

 

Oktatói kar

S.sz.

Név

Foglalkozás

Oktatott tárgy

1

Ádámfi Attila

Nemzetközi Súlyemelő Szövetség főigazgató

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

2

Ambrus Jenő

nagykövet, miniszteri főtanácsadó, korábbi állami miniszterelnöki protokollfőnök

Protokoll ismeretek

3

Balogh Balázs

Puskás Akadémia kommunikációs igazgató

Sport és média

4

Balogh Csaba Dr.

Külgazdasági és Külügyminisztérium, közigazgatási államtitkár, Nagykövet

Diplomáciai alapismeretek

5

Balogh Gábor

sportügyekért felelős miniszterelnöki tanácsadó, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, kétszeres világbajnok öttusázó

Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)

6

Bánhegyi Zsófia

Szerencsejáték Zrt. igazgató

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

7

Bóné Zoltán

Magyar Korfball Szövetség elnök

Hazai és nemzetközi szövetségek

8

Csampa Zsolt

Magyar Vívó Szövetség elnöke

Versenyszervezés

9

Császári Attila

ADIDAS marketing- igazgató, világbajnoki ezüstérmes öttusázó

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

10

Csisztu Zsuzsa

Magyar Sportújságírók Szövetsége, alelnök

Sport és média

11

Dancs Ferenc Dr.

Külgazdasági és Külügyminisztérium
helyettes államtitkár

Nemzetközi (diplomáciai) jog

12

Fábián László

olimpiai bajnok, Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

13

Dr. Fürjes Balázs

Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár

Versenyszervezés

14

Grúber Károly ph.D.

főosztályvezető Külgazdasági és Külügyminisztérium, nagykövet, habil. egyetemi docens 

Diplomáciai alapismeretek

15

Gyömörei Tamás Dr. ph.D.

Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpont vezetője, egyetemi docens

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

16

Hegyi Péter Dr.

Egyetemi tanár, MTA doktor, FIFA bíró; UEFA bizottsági tag

Sportdiplomácia

17

Iglói-Nagy István

KKM Sportdiplomácia Főosztály főosztályvezető

Sportdiplomácia

18

Josep Pujante Dr.ph.D.

Katalán tartományi egészségügyi tárca nemzetközi igazgatója, agysebész, University of Antwerpen és az Universitat de Barcelona díszdoktora, 

Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban

19

Kamuti Jenő Dr.

Fairplay bizottság elnöke, a Nemzetközi Vivószövetség volt alelnöke, kétszeres oilimpiai ezüstérmes

Sportdiplomácia

20

Karger Kocsis László

Sportszaktanácsadó

Nem olimpiai sportágak

21

Kemény Dénes Dr.

magyar vízilabda válogatott háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya, a Magyar Vizilabda Szövetség elnöke,

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

22

Kovács Barnabás Dr.

nagykövet, korábbi barcelonai főkonzul

Diplomáciai (nemzetközi) jog, Sport diplomácia

23

Kovács Magdolna

vezető tréner (Newcode Felnőttoktatási Intézet- partner)

Nemzetközi tárgyalástechnika

24

Kováts Endre

Spanyol Öttusa Szövetség elnöke

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

25

Máté Pál

Sport TV igazgatója

Sport és a nemzetközi média

26

Mizsér Attila

Budapest 2024 Nonprofit Zrt. sportigazgató

Sportdiplomácia

27

Pákozdi Csaba Dr. ph.D.

KKM főtanácsos, egyetemi docens

Nemzetközi (diplomáciai) jog

28

Robák Ferenc

nagykövet

Nemzetközi tárgyalástechnika; Protokoll ismeretek

29

Schmitt Pál

volt NOB alelnök, volt köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok

Nemzetközi Olimpiai Mozgalom története

30

Schmidt Gábor

Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke

Hazai és nemzetközi szövetségek

31

Schneller Domonkos Dr.

Kiemelt Kormányzati Beruházások Központ, stratégiai igazgató

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

32

Stelbaczky Tibor 
Dr. ph.D.

nagykövet, Brüsszel (COREPER)

Diplomáciai alapismeretek; Sportdiplomácia; Diplomáciai (nemzetközi) jog

33

Szabó László dr.

Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke

Sportdiplomácia

34

Szabó Tünde Dr.

Sportért felelős államtitkár, olimpiai ezüstérmes

Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)

35

Szöllősi György

Nemzeti Sport főszerkesztő, Magyar Sportújságírók Szövetsége, elnök

Sport és média

36

Szűcs Ernő Dr.

az MLSZ Fellebviteli Bizottságának tajga, Pick Szeged elnöke, címzetes egyetemi tanár, ügyvéd

Sportjog; Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

37

Takács Bence

sportújságíró, a M5 Sport munkatársa

Sport és nemzetközi média

38

Tari András

Ritmikus Gimnasztika Szövetség

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

39

Tóth László dr. 

Magyar Judo Szövetség, elnök

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezeteik

40

Vérten Sándor dr.

Porsche Hungária marketing-igazgató (emeritus főkonzul)

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

41

Horváth Gabriella

Nemzetközi Kézilabda Szövetség vezető testületének tagja, a MKSZ főtitkár-helyettese

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

42

Szántó Éva

A 2017-es budapesti vizes világbajnokságot szervező Budapest2017 vállalat vezérigazgatója

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere;

43

Vajda László

vezérigazgató-helyettes BP2024-es olimpiai pályázat

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

44

Deutsch Tamás

korábbi sportminiszter, Európai Parlament képviselő

Sportdiplomácia

45

Elisa Álvarez

LaLiga magyarországi képviselő

Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban

46

Tiszeker Ágnes dr.

Magyar Antidopping Csoport ügyvezető igazgató

Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban

47

Volly György

Fradi kommunikációs igazgató

Sport és nemzetközi média

48

Palanovics Norbert dr.

Magyarország tokiói nagykövete

Versenyszervezés

49

Vári Attila

Magyar Vízilabda Szövetség elnök

Hazai és nemzetközi sportszövetségek

50

Szántó Dávid

Magyar Úszószövetség, nemzetközi igazgató

Versenyszervezés

52

Sárfalvi Péter

Sportért felelős államtitkár Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)

53

Csörgits Lajos Dr.

Győr Megyei Jogú Város aljegyző

Sportjog; Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

54

Munkácsi Lilla Dr.

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Nemzetközi (diplomáciai) jog

55

Papp Nikolett Dr.

Széchenyi István Egyetem

Nemzetközi (diplomáciai) jog
A képzés mintatanterve:
 

 

Tantárgy megnevezése

Félév

Félévi óraszám (előadás / szeminárium)

Félévi óraszám össz.

Kredit

Számonkérés módja

ea.

szem.

 

 

 

1.

Diplomáciai alapismeretek

1. félév

10

0

10

4

kollokvium

2.

Nemzetközi tárgyalástechnika

1. félév

0

8

8

3

gyakorlati jegy

3.

Protokoll ismeretek

1. félév

0

10

10

3

gyakorlati jegy

4.

Diplomáciai (nemzetközi) jog

1. félév

10

0

10

3

kollokvium

5.

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

1. félév

10

0

10

3

kollokvium

6.

Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)

1. félév

8

0

8

3

kollokvium

7

Sportjog

1. félév

10

0

10

4

kollokvium

 

I. félév összesen

 

48

18

66

23

 

8

Sport és a nemzetközi média

2. félév

0

10

10

3

beszámoló

9

Nemzetközi Olimpiai Mozgalom története

2. félév

8

0

8

3

kollokvium

10

Sportdiplomácia

2. félév

10

0

10

4

kollokvium

11

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

2. félév

0

18

18

7

beszámoló

12

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

2. félév

0

18

18

7

beszámoló

13

Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban

2. félév

10

0

10

3

kollokvium

 

II. félév összesen

 

28

46

74

27

 

 

Összes tantárgyi követelmény

-

76

64

140

50

-

 

Oklevél megszerzésének kritériuma: Szakdolgozat

-

-

-

-

10

-

 

Összesen

-

76

64

140

60

-

 

Kapcsolattartó: Wandraschekné Jakab Erzsébet

Telefonszám: (96) 503-408

Email: jakab.erzsebet@sze.husportdiplomacia@sze.hu

Szakfelelős: dr. Grúber Károly

Képzés kezdete: 2020. szeptember

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

Jelentkezés: intézmény honlapján

Jelentkezésének befogadására a regisztrációs díj befizetését követően van lehetőségünk, melynek díja 9. 000 Ft. 

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el a sportdiplomacia@sze.hu e-mail címre.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, esszé jövőbeli tervekről.

 

Egyéb: A  képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul.

A diplomaátadós sajtóanyagok:

https://youtu.be/vLXdNB98lFU

http://tv.gyorplusz.hu/cikk/nepszeru-a-sportdiplomacia.html

http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/kep-szalay-es-vincze-otto-is-megvedte-diplomamunkajat-2707187

https://felveteli.sze.hu/gorbicz-anita-a-gyori-audi-eto-jatekosa-sikeres-zarovizsgat-tett

https://felveteli.sze.hu/sportdiplomaciai-hallgatok-latogatasa-a-sport-tv-szerkesztosegeben

2017.07.10. Az első sportdiplomata évfolyam sajtótájékoztatója: https://www.youtube.com/watch?v=jc-6tVeNKHI