SPORTDIPLOMÁCIAI SZAKTANÁCSADÓ

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

sportdiplomácia

320 000 Ft

2

10 < 30

hetente

Budapest

TÁRS

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Sportdiplomácia

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Sportdiplomáciai szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalom-tudomány; Sporttudomány;

A felvétel feltételei: Bölcsészettudomány; társadalomtudomány; természettudomány; gazdaságtudományok; műszaki; pedagógusképzés; művészet; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek szakjainak valamelyikén legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség. 

A képzés időtartama: 2 félév. Munka mellett is végezhető, levelező munkarendű képzés, az oktatás a szombati napokon zajlik.

 

Képzés helyszíne: Külügyi és Külgazdasági IntézetBudapest, Bérc u. 13-15, 1016

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

Az egyetem célja olyan sportdiplomáciai szaktanácsadók képzése, akik a sportszektor különböző szervezeteit képviselik mind hazai, mind nemzetközi szinten. A végzettek ismerik a diplomácia és a protokoll alapfogalmait, a hazai és nemzetközi sporttal összefüggő politikai és diplomáciai kérdéseket. Széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkeznek a sport szervezeti (pl.: klubok, hazai sportági szövetségek, nemzetközi sportszervezetek, az olimpiai mozgalom) és üzleti területein (pl. versenyszervezés, a sportmarketing, a kommunikáció, szponzoráció, lobby). A végzettek megszerzett tudásukkal képesek részt venni a hazai és nemzetközi sportszervezetek munkájában, valamint hatékonyan képviselni azok érdekeit az sportélet minden szegmensében, legyen az az üzleti, civil vagy éppen a közszféra.

A sportdiplomácia területén végzett hallgatók tevékenységükkel hozzájárulnak ágazat modernizálásához, fejlesztéséhez, a magyar sport nemzetközi szervezetekben való érvényesüléséhez.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a sporttal kapcsolatos átfogó szakmai, gazdasági, jogi szabályozásban való tájékozódás;
 • problémahelyzetek menedzsment szemléletű megoldása;
 • a sportdiplomácia működésének magasabb szintű értelmezési keretében a sporthoz kapcsolódó államigazgatási és magángazdasági intézmények, valamint a sport civil szektora körében kialakult tapasztalatok és gyakorlati tudás átadása;
 • az sportszektor fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása a sport kormányzati szervezeteinek, a sportszervezetek - hazai és nemzetközi kapcsolatokkal és tevékenységekkel foglalkozó - szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül;
 • helyzetfelismerés és elemzés a sportdiplomáciai viszonyok globális, regionális és hazai jelenségeivel és a nemzetközi folyamatokkal kapcsolatosan;
 • döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges szakmai tudásanyag elsajátítása;
 • a sportdiplomáciai kapcsolatokban felmerülő feladatok és kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése;
 • sportdiplomáciai tárgyalások szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges módszertani, nemzetközi intézményi és eljárási gyakorlat megismerése; korszerű prezentációs technikák elsajátítása.

 

A sportdiplomácia szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

 • a diplomáciai alapfogalmak mellett a sportdiplomáciai területre vonatkozó legfontosabb szabályokat;
 • a diplomáciai jog időszerű kérdéseit;
 • az állami sportigazgatás, sportpolitika és a civil sportszektor területének stratégiai törekvéseit;
 • a sport hazai és nemzetközi szervezetrendszerének (olimpiai és nem olimpiai sportágak), a magyar sportigazgatás felépítését;
 • a magyar sport nemzetközi olimpiai mozgalomban betöltött szerepét;
 • a sporttal összefüggő alapvető üzleti-közgazdaságtudományi ismereteket;
 • a sportfinanszírozás forrásait - a sport iparágban megjelenő dinamikus motivációs tőke kiaknázásának lehetőségeit (állami és magángazdasági lehetőségek);
 • a sport területével összefüggő piacépítő, kereskedelmi együttműködési lehetőségek időszerű kérdéseit, pl. marketing, szponzorációs stratégia - szponzor motívumok, az invesztíció megtérülés szempontjai, kreatív aktivációs megoldások, sportoló, mint reklám- és márkaarc, arculat-átvitel;
 • a sportmédia alapvető ismereteit, a sport kommunikációs platformjainak megnyilvánulási formáit;
 • a hazai és nemzetközi sportesemény-szervezés folyamatát, módszertani hátterét;
 • az olimpiai sportágak versenyrendszerének alapvető ismereteit;    
 • Magyarország EU integrációjának sport szektorát meghatározó jellemzőit, a magyar sportágazat működését, hatékonyság-javulását elősegítő eszközök alkalmazhatóságának rendszerét.

 

Személyes képességek fejlesztése:

 • problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati megoldást kereső megközelítés;
 • kommunikációs és együttműködési készség;
 • stratégiai gondolkodásmód;
 • szervezési készség;
 • csoportmunkában való részvételhez szükséges alkalmasság;
 • lényeglátás és kreativitás;
 • értéktudatosság és érdeksemlegesség;
 • etikus magatartás;
 • társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;
 • önálló szakmai vélemény kialakításának képessége;
 • szakmai elkötelezettség és igény a sportdiplomáciai szakterület továbbfejlesztésében;

 

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont

 

Oktatói kar

Név

Foglalkozás

Oktatott tárgy

Ádámfi Attila

Nemzetközi Súlyemelő Szövetség főigazgató

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

Ambrus Jenő

volt miniszterelnöki protokoll főosztályvezető

Protokoll ismeretek

Balogh Balázs

Puskás Akadémia kommunikációs igazgató

Sport és média

Balogh Csaba Dr.

Külgazdasági és Külügyminisztérium, közigazgatási államtitkár, Nagykövet

Diplomáciai alapismeretek

Balogh Gábor

sportügyekért felelős miniszterelnöki tanácsadó, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, kétszeres világbajnok öttusázó

Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)

Bánhegyi Zsófia

Telekom marketing- igazgató

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

Bóné Zoltán

Nemzeti Versenysport Szövetség főtitkára

Hazai és nemzetközi szövetségek

Csampa Zsolt

Magyar Vívó Szövetség elnöke

Versenyszervezés

Császári Attila

ADIDAS marketing- igazgató, világbajnoki ezüstérmes öttusázó

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

Csisztu Zsuzsa

Magyar Sportújságírók Szövetsége, alelnök

Sport és média

Dancs Ferenc Dr.

Külgazdasági és Külügyminisztérium
helyettes államtitkár

Nemzetközi (diplomáciai) jog

Fábián László

olimpiai bajnok, Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

Dr. Fürjes Balázs

Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár

Versenyszervezés

Grúber Károly ph.D.

főosztályvezető Külgazdasági és Külügyminisztérium, nagykövet, habil. egyetemi docens 

Diplomáciai alapismeretek

Gyömörei Tamás Dr. ph.D.

Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpont vezetője, egyetemi docens

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

Hegyi Péter Dr.

Egyetemi tanár, MTA doktor, FIFA bíró; UEFA bizottsági tag

Sportdiplomácia

Iglói-Nagy István

KKM Sportdiplomácia Főosztály főosztályvezető

Sportdiplomácia

Josep Pujante Dr.ph.D.

Katalán tartományi egészségügyi tárca nemzetközi igazgatója, agysebész, University of Antwerpen és az Universitat de Barcelona díszdoktora, 

Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban

Kamuti Jenő Dr.

Fairplay bizottság elnöke, a Nemzetközi Vivószövetség volt alelnöke, kétszeres oilimpiai ezüstérmes

Sportdiplomácia

Karger Kocsis László

Sportszaktanácsadó

Nem olimpiai sportágak

Kemény Dénes Dr.

magyar vízilabda válogatott háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya, a Magyar Vizilabda Szövetség elnöke,

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

Kovács Barnabás Dr.

főkonzul, barcelonai magyar Főkonzulátus

Diplomáciai (nemzetközi) jog

Kovács Magdolna

vezető tréner (Newcode Felnőttoktatási Intézet- partner)

Nemzetközi tárgyalástechnika

Kováts Endre

Spanyol Öttusa Szövetség elnöke

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

Máté Pál

Sport TV igazgatója

Sport és a nemzetközi média

Mizsér Attila

Budapest 2024 Nonprofit Zrt. sportigazgató

Sportdiplomácia

Pákozdi Csaba Dr. ph.D.

KKM főtanácsos, egyetemi docens

Nemzetközi (diplomáciai) jog

Robák Ferenc

nagykövet

Nemzetközi tárgyalástechnika; Protokoll ismeretek

Schmitt Pál

volt NOB alelnök, volt köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok

Nemzetközi Olimpiai Mozgalom története

Schmidt Gábor

Golf Szövetség elnöke

Hazai és nemzetközi szövetségek

Schneller Domonkos Dr.

Kiemelt Kormányzati Beruházások Központ, stratégiai igazgató

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

Stelbaczky Tibor
Dr. ph.D.

nagykövet, Brüsszel (COREPER)

Diplomáciai alapismeretek; Sportdiplomácia; Diplomáciai (nemzetközi) jog

Szabó László dr.

Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke

Sportdiplomácia

Szabó Tünde Dr.

Sportért felelős államtitkár, olimpiai ezüstérmes

Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)

Szöllősi György

Nemzeti Sport főszerkesztő, Magyar Sportújságírók Szövetsége, elnök

Sport és média

Szűcs Ernő Dr.

az MLSZ Fellebviteli Bizottságának tajga, Pick Szeged elnöke, címzetes egyetemi tanár, ügyvéd

Sportjog; Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

Takács Bence

sportújságíró, a M5 Sport munkatársa

Sport és nemzetközi média

Tari András

Ritmikus Gimnasztika Szövetség

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

Tóth László dr. 

Magyar Judo Szövetség, elnök

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezeteik

Vérten Sándor dr.

Porsche Hungária marketing-igazgató (emeritus főkonzul)

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

Horváth Gabriella

Nemzetközi Kézilabda Szövetség vezető testületének tagja, a MKSZ főtitkár-helyettese

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

Szántó Éva

A 2017-es budapesti vizes világbajnokságot szervező Budapest2017 vállalat vezérigazgatója

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere;

Vajda László

vezérigazgató-helyettes BP2024-es olimpiai pályázat

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

Deutsch Tamás

volt sportminiszter

Sportdiplomácia

 

A képzés mintatanterve:

 

Tantárgy megnevezése

Félév

Félévi óraszám (előadás / szeminárium)

Félévi óraszám össz.

Kredit

Számonkérés módja

ea.

szem.

 

 

 

1.

Diplomáciai alapismeretek

1. félév

10

0

10

4

kollokvium

2.

Nemzetközi tárgyalástechnika

1. félév

0

8

8

3

gyakorlati jegy

3.

Protokoll ismeretek

1. félév

0

10

10

3

gyakorlati jegy

4.

Diplomáciai (nemzetközi) jog

1. félév

10

0

10

3

kollokvium

5.

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

1. félév

10

0

10

3

kollokvium

6.

Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)

1. félév

8

0

8

3

kollokvium

7

Sportjog

1. félév

10

0

10

4

kollokvium

 

I. félév összesen

 

48

18

66

23

 

8

Sport és a nemzetközi média

2. félév

0

10

10

3

beszámoló

9

Nemzetközi Olimpiai Mozgalom története

2. félév

8

0

8

3

kollokvium

10

Sportdiplomácia

2. félév

10

0

10

4

kollokvium

11

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

2. félév

0

18

18

7

beszámoló

12

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

2. félév

0

18

18

7

beszámoló

13

Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban

2. félév

10

0

10

3

kollokvium

 

II. félév összesen

 

28

46

74

27

 

 

Összes tantárgyi követelmény

-

76

64

140

50

-

 

Oklevél megszerzésének kritériuma: Szakdolgozat

-

-

-

-

10

-

 

Összesen

-

76

64

140

60

-

 

Kapcsolattartó: Wandraschekné Jakab Erzsébet

Telefonszám: (96) 503-408

Email: jakab.erzsebet@sze.husportdiplomacia@sze.hu

Szakfelelős: dr. Grúber Károly

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Jelentkezés: intézmény honlapján

Jelentkezésének befogadására a regisztrációs díj befizetését követően van lehetőségünk, melynek díja 9. 000 Ft. A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltűntetni a 32-3926-01 kódot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el a sportdiplomacia@sze.hu e-mail címre.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, esszé jövőbeli tervekről.

 

Egyéb: A  képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul.

A diplomaátadós sajtóanyagok:

https://youtu.be/vLXdNB98lFU

http://tv.gyorplusz.hu/cikk/nepszeru-a-sportdiplomacia.html