Tudnivalók a hiánypótlási értesítésekről

A jelentkezők a napokban általános tájékoztatást kapnak a felvételi eljárás ezen időszakában esedékes teendőikről. Azok pedig, akiknek a jelentkezésénél valamilyen (elsősorban dokumentum-) hiány tapasztalható, hiánypótlási felszólítást is kapnak.

Fontos, hogy minden jelentkező figyelje a jelentkezéskor megadott e-mail címét, az általános és az egyedi (névre szóló) hiánypótlási tájékoztatások (a kettő nem azonos), illetve az ezekről szóló értesítések ugyanis ide érkeznek.

Az idei évben a hiánypótlási felszólításokat új formában küldik ki, ezért összegyűjtöttük, mit kell tudniuk ezekről és mire kell figyelniük a jelentkezőknek.

Fontos!
Adatmódosításra, még hiányzó dokumentumok feltöltésére legkésőbb 2018. július 11-ig van lehetőség.
A jelentkezők mindenképp kísérjék figyelemmel az e-mail postafiókjukat, illetve az E-felvételi felületét, ahová az értesítések, tájékoztatások érkeznek!
A hiánypótlási felszólítást mielőbb olvassák el! A benne foglaltaknak általában 8 napon belül kell eleget tenniük, de legkésőbb július 11-ig.

 

Általános tájékoztatás

Elsőként ezt kapják meg a jelentkezők. A tájékoztató e-mail a jelentkezéskor megadott e-mail címükre érkezik majd, és azt foglalja össze , mire kell figyelniük a felvételi eljárás ezen szakaszában, milyen teendőik vannak, lehetnek a módosítási, dokumentumpótlási határidőig, 2018. július 11-ig.

Az általános tájékoztató levélben pontokba szedve megtalálható, hogy mit ellenőrizzenek a jelentkezők az E-felvételiben (pl. beérkeztek-e az érettségi adatok, feltöltöttek-e minden szükséges, pontszámot igazoló dokumentumot, valóban azt a dokumentumot töltötték-e fel, amit szerettek volna stb.).

Egyedi hiánypótlási felszólítás

Ha a feldolgozáskor kiderül, hogy a jelentkezésében valamilyen hiányosság van, a jelentkező felszólítást kap a hiányok pótlására a jelentkezéskor megadott e-mail címére. A felvételi eljárást szabályozó jogszabályok alapján az alábbi hiányok esetén érkezik felszólítás: oktatási azonosító, oklevél, érettségi bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsga-bizonyítvány. Minden más, a jelentkezéshez, pontszámításhoz szükséges dokumentum pótlólagos benyújtásáról a jelentkezőnek kell – külön felszólítás nélkül – gondoskodnia.

A hiánypótlási felszólítás formája – a jogszabályi előírások miatt – végzés, amelyet egy elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott pdf-ben kap meg a jelentkező, és amit az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában tud megnézni és letölteni. A felszólítás E-felvételibe való kikerüléséről értesítő e-mailt kap a jelentkező a megadott e-mail címére.

Az Ügyfélkapus jelentkezők a hiánypótlási felszólítás pdf-jét az értesítési tárhelyükre is megkapják, amelyről az Ügyfélkapu is küld nekik értesítő levelet. (Elképzelhető, hogy az ügyfélkapus értesítés hamarabb megérkezik.)

Figyelem! Fontos, hogy akár az E-felvételiben, akár az Ügyfélkapuban megnézze a jelentkező a hiánypótlási értesítést, és ha szükséges, annak megfelelően intézkedjen (töltse fel a hiányzó dokumentumot stb.). Az értesítés kiküldésétől számított 5 napon belül ugyanis beáll az ún. kézbesítési vélelem, vagyis akár megnézte E-felvételiben vagy az Ügyfélkapu értesítési tárhelyen, akár nem foglalkozott vele, az Oktatási Hivatal úgy veszi, hogy a jelentkező megkapta és elolvasta.

Előfordulhat olyan eset is, amikor valaki felszólítást kap, még sincs teendője. Például aki jelentkezéskor megadott középiskolai év végi eredményeket, de dokumentumot nem csatolt, vagy csatolt középiskolai bizonyítványt, de nem az összes szükséges oldalt, felszólítást kap ennek pótlására. De ha időközben úgy döntött, hogy mégsem szeretne tanulmányi pontot számíttatni, vagy csak az oklevele alapján kéri a pontszámítást, akkor neki ez esetben nem kell ezeket pótolnia.

Aki időközben feltöltötte, beküldte azt a dokumentumot, adatot, amire vonatkozóan hiánypótlási felszólítást kap, nem kell újra megtennie, neki elegendő csak a feldolgozás eredményét figyelnie.