Turizmus-vendéglátás

Érettségi követelmény (kettő tárgyat kell választani): gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek).

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

K

Turizmus-vendéglátás

175 000 Ft

7

A

L

K

Turizmus-vendéglátás

175 000 Ft

7

 

Választható specializációkidegenforgalom és szállodavendéglátás és szállodavallási turizmus.

A szakot gondozó tanszék, a Turizmus Intézet, Idegenforgalmi Intézeti Tanszék. Az alapképzési szak szakfelelőse Dr. Darabos Ferenc PhD főiskolai docens.

 

A szak létesítése

 

A nyugat-dunántúli régióban, az ország nyugati kapujában, a magyar-osztrák-szlovák háromszögben dinamikusan fejlődik az idegenforgalom. A meglévő adottságok és a már megépült és jövőben megépülő turisztikai célpontok egyaránt vonzzák a belföldi és külföldi turistákat. Vonzáskörzetünkben illetve az országban szinte minden idegenforgalmi ágazat fejlődik, ezért szakemberek képzésére is szükség van. A turizmus-vendéglátás szak hallgatói az első évfolyamon 2006-ban kezdték meg tanulmányaikat, amelynek elődje a 2002 óta működő idegenforgalmi és szálloda szak. A szak szakmai bázisa az egyre jobban fejlődő Idegenforgalmi Tanszék, a már működő tankonyha és tanétterem, valamint a 2007. szeptemberében átadott Hotel Famulus**** Oktatószálloda, amelyek a szakmai gyakorlatok színhelyei.

 

A képzési cél

 

Olyan közgazdászok képzése, akik a gazdaságtudományi felsőfokú alapképzés gazdálkodási-üzleti ága közös követelményeinek való megfelelésen túlmenően ismerik a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét, a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, lovaspanziók, vendéglátóhelyek, utazásszervezők, szabadidős- lovaslétesítmények) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket, valamint a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek, funkcióinak (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás menedzsment, kontrolling, stb.) sajátosságait, elveit és módszereit.

 

Kompetenciák

 

A szakot elvégző hallgatók a turisztikai ágazat egészének jellegzetességein túl ismerik a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenység-szálláshelyek, vendéglátás, lovasközpontok, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés, lovas rendezvényszervezés stb. –működését, folyamatait, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen magas színvonalú szolgáltatások nyújtására, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására és irányítására. Képesek továbbá a szakterületükön elvárt – többnyelvű és különböző funkciójú – kommunikációra, valamint az informatikai ismeretek hatékony alkalmazására.

 

Rendelkeznek az adott szervezet-típusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, melyek lehetővé teszik a munkatársakkal való hatékony együttműködést és a vendégek színvonalas kiszolgálását.

 

A képzésről

 

A hallgatók nappali és levelező tagozaton folytathatják tanulmányaikat.

Az indítani tervezett specializáció(k) megnevezése:

  • idegenforgalom és szálloda
  • vendéglátás és szálloda
  • vallási turizmus szakirányon

 

A képzési idő: 6 + 1 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180 + 30 kredit

Az összóraszám: 2300 óra

 

Szakmai gyakorlat

 

A turizmus-vendéglátás szakos hallgatók az 5., illetve 6. félév szorgalmi időszaka alatt szakmai gyakorlaton vesznek részt. A 6/7. félév csak a gyakorlat teljesítése után kezdhető el.

A következő gyakorlatok kötelezőek:

  • ételkészítési és felszolgálási tanüzemi gyakorlat
  • minden hallgatónak egyhetes déli felszolgálási gyakorlat a tanári étteremben
  • csoportos projektekben való részvétel – évente 1 alkalommal
  • négy – a főiskola által szervezett – rendezvényen való aktív részvétel

 

A végzettség szintje: alap (bachelor, rövidítve BA) fokozat.

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése: közgazdász, turizmus-vendéglátás alapképzési szakon (idegenforgalom és szálloda, vendéglátás és szálloda ill. vallási turizmus)

 

Kimeneti feltételek

A diploma megszerzésének feltétele:

  • a tanulmányok alatt 180+30 kredit megszerzése
  • sikeres záródolgozat megvédése, záróvizsga teljesítése
  • nyelvi követelmény két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga – amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható – vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

A turizmusra specializálódott közgazdászok az alapfokozatú diploma megszerzését követően néhány év gyakorlat után vezető szerepet tölthetnek be az üzleti világban. A felsőfokú képzettséggel rendelkező idegenforgalmi szakemberek idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, idegenforgalmi szakreferensi és a közigazgatási intézményekben előadói tevékenységet folytathatnak.

 

Az idegenforgalmi egységben, utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenforgalmi szálláshelyeken, vendéglátóipari egységekben idegenforgalmi hivatalokban, szabadidő központokban, ügynökségekben és egyéb idegenforgalmi szolgáltató vállalkozásokban (pl. teniszklub, Kongresszusi Központ stb.), valamint a turizmus koordinálásával is foglalkozó más szervezetekben (pl. helyi és megyei önkormányzatok, kamarák, helyi és regionális információs hálózat) végez önálló, felelős, szakmai, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet.