Ügyfélorientált marketing

Engedélyszám: E-000896/2014/D002

Önköltség: 200.000 forint/fő

Létszám: 10 fő

 

A képzés filozófiája, alapelve:
Marketingkutatásokalapján a hazai kis és középvállalkozások pozícionálhatóságát jellemzően gyengíti, hogy az érvényesíthető szakmai tudás mellett a vállalkozások képviselői, tulajdonosai és foglalkoztatottjai nem rendelkeznek a tudásérvényesítés képességével, módszereivel. A XXL sz. munkaerőpiacán e nélkül nem lehet kellő mértékű és stabilitású piacot kialakítani. A képzés ahhoz segíti hozzá, hogy a kkv-k, jellemzően szakmai tevékenységközpontú ismeretkörét kiegészítse a vállalkozási hatékonysághoz elengedhetetlen marketing ismeretekkel.

A képzés célja:
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a saját tulajdonú vagy a foglalkoztatása szerinti vállalkozása számára marketingstratégiai terv elkészítésére, vevőközpontú marketingszem­ lélet alapján.

A képzés célcsoportja:
Jellemzően kkv szektorban űködő vállalkozások tulajdonosai és alkalmazottai.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

a. Ismeret (tudás)
A felnőttképzésben résztvevő tudja a marketingterv elkészítésének lépéseit, ismeri a fogyasztói szo­ kások és a vásárlási döntéshozatal mechanizmusait. Azonosítja a vállalkozás jelenlegi marketing­ stratégiáját, felismeri a lehetséges fejlesztési irányokat, figyelembe véve a fogyasztói magatartás szabályszerűségeit

b. Készség, képesség
A felnőttképzésben résztvevő képes összeállítani egy célcsoport orientált, fogyasztói magatartás szabályain alapuló marketing tervet. Képes kezelni a különböző fogyasztói preferenciákat, fogyasz­ tói csoportokat.

c. Magatartási, viselkedésijegyek (attitűdök)
A felnőttképzésben résztvevő a képzés elvégzését követően belátja a fogyasztókkal szembeni visel­ kedés és fogyasztói preferenciák szükségességét. Elfogadja, hogy a fogyasztók hatásos meggyőzése alkalmazott technikákon alapul. Nyitottá és kíváncsivá válik a hatékony marketingstratégia és a fogyasztói megközelítés irányába.

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Iskolai végzettség, Szakmaivégzettség középfokú iskolai végzettség hiányában legalább OKJ- s szakképesítés
Szakmai gyakorlat  - 
Egészségügyi alkalmassági  -  
Bemeneti kompetenciák, kompetencia-elemek (ismeretek, készségek, attitűdök)  -  
Egyéb feltételek

Annak meghatározása a képzésbe való belépés előtt, hogy milyen termék és, vagy szolgáltatás piacra juttatásával kapcsolatos a résztvevő marketingcélja.

Kapcsolattartó:

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna

 

9026 Győr, Egyetem tér 1.

igazgatási ép. 104

+36(96) 613-690

somogyvari@sze.hu

 

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!