Új felvételi követelmény a 2020. szeptemberében induló képzések felvételi eljárásától

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

Ezt a szabályt nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amelyen a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján állapítják meg (edző alapképzési szak, művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai, illetve a kétszakos osztatlan tanár szakok, amelyeknél csak gyakorlati vizsga van).

A felvételi követelményként előírt és az érettségi pont számításához előírt emelt szintű érettségi vizsgatárgy nem ugyanaz.

1) A felvételi követelmény BÁRMELY emelt szintű érettségi vizsgával teljesíthető a következő képzési területeken: 2) Felvételi követelmény a bemeneti feltételként meghatározott emelt szintű érettségi tárgyak közül teljesíthető a következő képzési területeken:
 • agrár (alapképzés és agrármérnöki osztatlan képzés),
 • gazdaságtudományok (alapképzés)
 • informatika,
 • jogi (alapképzés),
 • orvos- és egészségtudomány (alapképzés),
 • pedagógusképzés (alapképzés),
 • sporttudomány.
 • agrár (osztatlan képzés)
 • államtudományi,
 • bölcsészettudomány,
 • gazdaságtudományok (osztatlan képzés és alkalmazott közgazdaságtan alapszak)
 • jogi (osztatlan képzés)
 • műszaki,
 • orvos és egészségtudomány (osztatlan képzés),
 • társadalomtudomány,
 • természettudomány.
Többletpontszámítás:
A felvételi követelményként választott emelt szintű érettségiért akkor adható többletpont, ha a választott tárgyból lehet érettségi pontot számítani, és legalább 45%-os eredményű. A legalább 45%-os emelt szintű érettségi vizsgáért jár a többletpont.

 

Példák a felvételi követelmény és az érettségi pont számítás közti kapcsolatra

1) Felvételi követelmény teljesül a társadalomismeret érettségi vizsgatárggyal, de abból érettségi pont nem számítható, tehát többletpont sem adható érte:


2) Felvételi követelmény az érettségi ponthoz meghatározott – bemeneti – érettségi vizsgatárgyak közül teljesíthető, jár érte többletpont, mivel biológia (és kémia) érettségi vizsgatárgyból kerül kiszámításra az érettségi pont:


Az emelt szintű érettségi követelménye teljesíthető:

 • érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal;
 • felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (jogszabályban meghatározott jelentkezők részére);
 • bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.

A felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentkező mentesül az emelt szintű érettségi követelménye alól, de felvételi összpontszám csak akkor számolható belőle, ha az adott szakon a felsőoktatási intézmény így dönt.

 

Ki nyerhet felvételt?

Az a jelentkező, aki

1. a jelentkezési határidőig érvényes jelentkezést nyújtott be,
2. továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik,
3. alap, osztatlan képzés esetén teljesíti a felvételi követelményt (egy emelt szintű érettségi),
4. teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi követelményt az előírt szinten,
5. pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot,
6. a felvételi összpontszáma eléri jelentkezési helyeinek valamelyikén az eljárás végén megállapított ponthatárt,
7. megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek (pl. alkalmassági vizsga, orvosi alkalmasság),
8. felvételt nyer.

 

Többletpontszámítás

A többletpontszámítás elve és rendszere nem változik.

 • nyelvtudás (maximum 40 pont)
  • B2 (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont,
  • C1 (felsőfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont.
 • emelt szintű érettségi (maximum 100 pont)
  • min. 45%-os eredmény, amennyiben annak százalékos eredményéből történik az érettségi pont számítása, illetve a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán való megfelelés: vizsgatárgyanként 50 többletpont.
 • előnyben részesítés
  • hátrányos helyzetű, vagy fogyatékossággal élő, vagy gyermekét gondozó: 40 többletpont.
 • felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
  • azonos képzési területre történő jelentkezés esetén: jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpont, jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont, közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont.
 • képzési területenként eltérő módon adható
  • tanulmányi, szakmai, művészeti vagy sportverseny eredményéért, valamint OKJ-s szakképesítésért adható többletpontok.

 

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás részletes szabályai a decemberben megjelenő Tájékoztatóban olvashatók!

Forrás: felvi.hu

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610; +36 70 646 3106; +36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu


Beiratkozási időpontok


 Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!