Változások a 2020-as általános felsőoktatási felvételi eljárásban

A koronavírus miatti veszélyhelyzet során a felsőoktatási intézményeket, hallgatókat, valamint az általános felsőoktatási felvételi eljárást érintő intézkedésekről is döntést hozott a kormány.

A veszélyhelyzet miatt egyes, a felsőoktatási intézményeket és hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. Korm. rendelet (IV.10.) felvételi eljárással kapcsolatos rendelkezései érintik a pontszámítást, a nyelvvizsga igazolását, az alkalmassági, gyakorlati vizsgákat – különösen a tanár- és tanítóképzésre, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezők esetében –, valamint érintik a mesterképzésen tartandó felvételi vizsgákat.

Nyelvvizsgáért járó többletpontok

Ha a jelentkező a 2019/2020-as tanévben megkezdte, de a veszélyhelyzet miatt nem tudta befejezni a komplex nyelvvizsgáját, akkor a nyelvvizsga-bizonyítványát a részvizsga eredményéből kell kiállítani (például az írásbelit már letette októberben, de a szóbeli vizsgájára csak áprilisban került volna sor).

A 2020. évi általános felvételi eljárásban a részvizsga eredményéből kiállított nyelvvizsga-bizonyítványért ugyanúgy jár a többletpont, mint a komplex nyelvvizsgáért (B2 – középfokú – bizonyítványért 28 pont, C1 – felsőfokú – bizonyítványért 40 pont).

Ez a külföldi nyelvvizsgák honosítására is vonatkozik: a már meglévő részeredményt, illetve a külföldi vizsgát kell elfogadni a fentiek alapján komplex nyelvvizsgának.

Emellett lehetővé teszik, hogy az arra alkalmas nyelvvizsga-központok online is tarthassanak vizsgákat – első körben angol és német nyelvből érhető majd el ez a lehetőség. Így aki még az idei tanévben online tudja teljesíteni akár az írásbeli, akár a szóbeli résznyelvvizsgát, az általános felsőoktatási felvételi eljárásban megkapja az érte járó többletpontokat (ld. következő bekezdés az igazolásról).

Többletpontok igazolása

Amennyiben a jelentkező már letette a nyelvvizsgát, de a bizonyítványt a dokumentumpótlási határidőig (azaz 2020. július 9-ig) nem tudják kiállítani (a nyelvvizsga-bizonyítványok kiállítása általában 60 nap), a felvételi eljárásban – a bizonyítvány helyett – a nyelvvizsga-központ által kiadott igazolással is igazolhatja a többletpontra való jogosultságát.

Felsőoktatási intézmények által szervezett vizsgák

Általános alapelv, hogy a személyes jelenlétet igénylő vizsgát a felsőoktatási intézményeknek lehetőség szerint úgy kell megszervezniük, hogy az ne igényeljen személyes érintkezést, és közben végig biztosítani kell a legalább 1,5 méteres távolságot is.

Osztatlan tanárképzés esetében a jelentkező előzetesen megküldött motivációs levele lesz az alapja a tanárképzés pályaalkalmassági vizsgájának.

tanító, konduktor, óvodapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésben pedig a jelentkezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nincs olyan betegsége vagy más körülmény, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányait.

A változásokról az intézmények a Felvi.hu-n, a Felsőoktatási felvételi tájékoztató intézményi meghirdetéseiben tájékoztatják a felvételizőket, ezért kérjük az érintetteket, hogy figyeljék a honlapot! A változások megjelenéséről e-mailben is tájékoztatjuk a jelentkezőket.

 

Záróvizsgák

A felsőoktatási tanulmányokat lezáró záróvizsgákat az intézményeknek a felvételi vizsgákhoz hasonlóan kell megszervezniük.

A 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett hallgatók mentesülnek az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga-letételi kötelezettség alól. Az általános felvételi eljárásban a dokumentumok pótlásának határideje július 9-e. Addig a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot az Oktatási Hivatalhoz be kell nyújtani.

Forrás: felvi.hu

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!