Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc

Érettségi követelmények – kettőt kell választani:


biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák) v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

A

Vidékfejlesztési agrármérnöki

támogatott

7

A

N

K

Vidékfejlesztési agrármérnöki

210 000 Ft

7

A

L

A

Vidékfejlesztési agrármérnöki

támogatott

7

A

L

K

Vidékfejlesztési agrármérnöki

210 000 Ft

7


A szakmáról

A szakon végzettek alkalmasak arra, hogy megfelelő vidékfejlesztési ismeretek birtokában irányító feladatokat végezzenek el.

Az elsajáítandó tananyag ismerete kiterjed a mezőgazdaságot érintő pénzügyi, szakmai területekre, továbbá megismerkednek a tanulmányaik során a mezőgazdaság alapvető szerkezetével, így a növény és állattenyésztési ismeretekkel. Az elhelyezkedési lehetőségük széleskörű, az itt végzettek nagy száma helyezkedik el a banki szférába, önkormányzatoknál, pályázatíró irodáknál és egyéb végzettségüknek megfelelő szakterületen.


A képzésről

Az agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, környezetvédelmi, térségi ismereteik, valamint a szakigazgatás és az agrárgazdaság ismeretében végzett hallgatóink képesek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezésére, vidékfejlesztési programok tervezésére, lebonyolítására a munkaerő- piaci elvárásoknak megfelelően.


Továbbtanulás

Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc


Elhelyezkedés

A vidékfejlesztési agrármérnök elsősorban mezőgazdasági, élelmiszeripari gazdálkodást folytató társaságok gazdaságirányításának, döntéselőkészítésének, pénzügyi tevékenységének aktív szereplője lehet. Szerteágazó, elsősorban pénzügyi ismereteinek köszönhetően szívesen alkalmazott munkatárs a mezőgazdasági hitelezést folytató pénzintézetek körében. Az EU mezőgazdaság és vidékfejlesztési politikájának jó ismerője. Kiváló elhelyezkedési lehetőséggel élhetnek különböző országos, regionális, megyei hivatalokban, helyi önkormányzatoknál, valamint a szaktanácsadásban. Ugyancsak komoly lehetőség az egyre szaporodó pályázati tanácsadó cégeknél történő elhelyezkedés.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemben SEM lehet!)