Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

A

Vidékfejlesztési agrármérnöki

támogatott

4

M

N

K

Vidékfejlesztési agrármérnöki

350 000 Ft

4

M

L

A

Vidékfejlesztési agrármérnöki

támogatott

4

M

L

K

Vidékfejlesztési agrármérnöki

350 000 Ft

4

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak.


Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. 

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint:

  • természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
  • gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

„Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.

 

A képzésről

Olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmánya- ik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

 

Elhelyezkedés

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:mezőgazdasági projektek tu- dományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, veze- tésére, ellenőrzésére, a gazdálkodás komplex szemlélet alapján történő folya- matos megújításának irányítására, az adottságokhoz igazodó földhasználat és termelési szerkezet kialakítására, a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére, szaktanácsadási feladatok ellátására, pályázati tevékenység menedzselésére, termelési folyamatok szervezésére, ellenőr- zésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására, vidéki infra- struktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére.

 

Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)