Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Átjelentkezés intézményen belül

A hallgatói jogviszony módosítását (a továbbiakban belső átvételt) a TVSZ szerint az Egyetem azon hallgatója kérheti, aki

  • a kérelem beadásakor saját szakján legalább 30 kreditponttal már rendelkezik,
  • elégtelen érdemjegyeinek (folyamatos számonkérés esetében a vizsgaidőszaki pótlást is ideértve) száma nem több mint 10,
  • az Egyetemmel szemben lejárt fizetési kötelezettsége nincs,
  • nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A belső átvétel évente egyszer, a tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó hetében kérelmezhető a HIR-ben beadott kérelemmel.

A TO/FK a belső átvételi kérelmet továbbítja a döntésre, illetve rangsorolásra jogosult TAB-hoz.

A belső átvétel során módosított hallgatói jogviszony, a finanszírozási forma kivételével, ismételten nem módosítható.

A hallgatói jogviszony módosítása alatt értendő, amikor az Egyetem hallgatója kezdeményezi, hogy az Egyetemen belül

  • más szakra, ill. szakképzésre (évente lehetséges) - csak az eredeti szak képzési területével megegyező szakra lehetséges
  • más szakirányra (évente lehetséges)
  • más tagozatra (félévente lehetséges)

kerüljön át , illetve a felsoroltak közül egyidejűleg több is módosuljon.

Mindhárom esetben a Neptun rendszeren lehet beadni a kérelmet, amihez ne felejtsétek el a Tárgyteljesítési lapot sem csatolni, amit szintén a Neptunban érhettek el!

A kreditátvitel általános szabályairól a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat 1. mellékletében olvashattok. A szabályzat elérhető a neptun.sze.hu oldal Gyorslinkek menüpontjában.