Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Közúti szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

 

Képzés gyakorisága

 

Képzés helye

Képzési terület

L

K Közúti szakember

250.000 Ft

2

10<50

kéthetente

 

Győr-Budapest

 

MUSZ

Megnevezés (engedélyszám): Közúti szakember szakirányú továbbképzési szak, FNYF/1222-4/2022.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Közúti szakember Tudományterület: műszaki tudományi képzés

Felvételi követelmények: Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a közúthálózat üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatainak ellátást segítik saját szakterületükön, ehhez kapcsolódóan a szakirányú továbbképzéssel új útügyi szakmai ismereteik birtokában alkalmassá válnak a kor követelményeinek megfelelően a magasabb színvonalú komplex tudásra épülő munkavégzésre.

 

A KÖZÚTI SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

Levelező tagozat

A kötelező tantárgyak listája

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

Tantárgyfelelős oktató

Kar/tanszék

 

1. félév

 

 

 

 

 

1.

Geodézia, térinformatika

4

12

f

Hegyi Pál

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

2.

Fenntartható települések

4

12

f

dr. Szakonyi Petra

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

3.

Fenntartható közúthálózatok

4

12

f

dr. Makó Emese

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

4.

Útépítés, utak vízelvezetése

4

12

f

Nagy Richárd

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

5.

Úttervezés

4

12

f

Szántósi Bence

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

6.

Közművek

4

12

f

dr. Koch Róbert

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

Összesen

24

72

 

 

 

 

2. félév

 

 

 

 

 

7.

Talajmechanika, földművek

4

12

f

dr. Koch Edina

ÉÉKK/Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

8.

Hidak

4

12

f

dr. Major Zoltán

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

9.

Útpályaszerkezetek és anyagaik

4

12

f

Nagy Richárd

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

10.

Utak felújítása, fenntartása és üzemeltetése

4

12

f

dr. Németh Attila

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

11.

Közúti forgalomtechnika

4

12

f

Szántósi Bence

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

12.

Építésmenedzsment

4

12

f

dr. Borsos Attila

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

13.

Szakdolgozat

12

36

f

dr. Makó Emese

ÉÉKK/Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék

Összesen

36

108

 

 

 

 

Szak kreditek összesen

60

 180

 

 

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

eredményes záróvizsga teljesítése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft) 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Makó Emese

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

A jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001 számot.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT! 

(Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz)

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul. A képzés helyszíne Budapest.Oktatási napok száma 12 nap/félév.