JOGI SZAKOKLEVELES NUKLEÁRIS SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

K

Jogi szakokleveles nukleáris szakember

300 000 Ft

2

5<50

havonta

Győr

Megnevezés (engedélyszám): Jogi szakokleveles nukleáris szakember szakirányú továbbképzési szak (FNYF/321-3/2018)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények:

 • alap- vagy mesterfokú (korábban szerzett diplomák esetén főiskolai vagy egyetemi) oklevél
 • legalább 1 éves munkatapasztalat a nukleáris energetika területén

 

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A hallgatók a nukleáris jogalkotásra vonatkozó technikákat, a kodifikáció alapjait képező ismeretanyagot, egyben a főként uniós jogharmonizációs kötelezettségek főbb ismereteit sajátítják el, amelyek segítségével – az elméleti tudásanyag birtokában

 • a gyakorlatban is képesek felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak;
 • a specifikus jogi ismeretek keretében a nukleáris jog nemzetközileg is szabályozott, és minden nukleáris létesítmény működése szempontjából releváns kötelezettségeket átfedő területekről kapnak teljes képet (ilyenek pl. kárfelelősség, leszerelés, biztonság, hulladékkezelés, etc.).

Ismeretkörök:

 • Műszaki szakismeretek (Nukleáris és sugárvédelmi ismeretek) – 6 kredit
 • Ágazati jogi szakismeretek (Kodifikátori ismeretek, Polgári jogi ismeretek, Hatósági igazgatás) – 20 kredit
 • Speciális jogi szakismeretek (Nemzetközi atomszervezetek, Nukleáris leszerelés problémái, Nukleáris kárfelelősségi jog, Nukleáris hulladékkezelés) – 28 kredit
 • Szakdolgozat/projektmunka: 6 kredit

Tanterv:

http://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTctMDktMDEiLCJha3RzemFrIjoiQUpJTF9UTlMiLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiQUpJTF9UTlMiLCJha3RzemFraXIiOiJBSklMX1ROUyIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 6 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
 • a szakdolgozat megvédése
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

   

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Kecskés Gábor PhD.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Jelentkezési határidő2023. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, igazolás a nukleáris energetika területén végzett legalább 1 éves tevékenységről

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!