EXECUTIVE MBA SZAKKÖZGAZDÁSZ

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

executive MBA szakközgazdász

495 000 Ft

4

 10<20

általában kéthetente péntek, szombat

Győr

GAZD

A legmagasabb szinten képeznek

 

Megnevezés (engedélyszám): executive MBA szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak, OH-FHF/378-3/2010

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakközgazdász Executive MBA szakon

Tudományterület: gazdaságtudományok képzési terület

Felvételi követelmények:

 • gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél és
 • legalább 3 év szakmai gyakorlat és
 • legalább B2 (korábban: középfokú) szintű angol nyelvtudás.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák: Az Executive MBA szakközgazdász szakirányú továbbképzés az üzleti terület minden fontosabb részterületét felölelő, kifejezetten generalista program, így alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges készségekkel, eligazodnak a nemzetközi gazdaságban, valamint irányítani képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeit. Mivel a képzés alapvető célja a karrier-gyorsítás, azaz a hallgatók további előmenetelének segítése a vállalati vezetői pozíciókban, így természetesen ennek támogatása is fontos célként fogalmazható meg.

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:

 • a tanterv erősen gyakorlati és hivatásos jellegű orientációja okán e területen nem csak birtokolják és uralják az ismeretanyagot, hanem képessé válnak önálló munkavégzésre, döntésre, nagyobb ívű vállalati gondolkodásra is,
 • a szilárd és elmélyült alaptudásukat gyakorlati helyzetekben is tudják alkalmazni, képesek tervezni, szervezni és irányítani a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten, valamint képesek vezetni embereket, csoportokat,
 • képesek az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
 • alkalmasak az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
 • képesek stratégiai jellegű kérdéseket felismerni, ezek megválaszolásában érdemben részt venni,
 • ismerik az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs szokásait,
 • a vonatkozó szakirodalomban tájékozottak, ezt képesek a gyakorlati problémák megoldásában kamatoztatni.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
 • önálló problémafelismerő és -megoldó készség,
 • innovációs készség,
 • kritikai elemző és javaslattevő készség,
 • vezetői készségek,
 • tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése,
 • üzleti etika és részben a társadalmi kérdések iránti érzékenység,
 • szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

 

Ismeretkörök:

Managing Yourself and Others: 15 kredit

Managing in Global and Regional Context: 15 kredit

Managing Business Performance: 15 kredit

Managing Operations and Systems: 15 kredit

Managing the Market: 15 kredit

Competition and Strategy: 15 kredit

Választható tárgyak: 15 kredit

(például: Corporate Social Responsibility, Go-to-Market Strategy, Leadership, Management and Accounting, Managing the Enterprise, Mergers and Acquisitions, Microeconomics of Competitiveness)

Szakszeminárium, kutatásmódszertan: 5 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Tanterv letölthető INNEN.

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
 • a diplomamunka megvédése
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

Kapcsolattartó: Wandraschekné Jakab Erzsébet, tel: (96) 503-408, email: jakab.erzsebet@sze.hu

Szakfelelős: dr. Földesi Péter

Képzés kezdete: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes magyar nyelvű önéletrajz. 

Jelentkezés díja: 9000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre:jakab.erzsebet##kukac##sze.hu

A Széchenyi István Egyetem mindig figyel a munkaerő-piac fejlődési tendenciáira. Az Egyetemet körülvevő üzleti partnerek igényei hívták életre az Executive MBA képzést.

Az MBA program szakmai koordinálásában meghatározó szerepet tölt be a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és az AUDI Hungaria Zrt. által közösen alapított Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék.   A képzés hangsúlyt helyez a régióhoz és a járműgyártáshoz kapcsolódó gazdasági folyamatok megértésére is. Az MBA-program szakfelelőse Prof. Dr. Földesi Péter rektor, szakmai tanácsadó Prof. Dr. Szegedi Zoltán,  operatív vezető Dr. Kovács Gábor dékán-helyettes,  ügyfélkapcsolati/program vezető Dr. Patrick Waldbuesser tanszékvezető. A képzésben a Széchenyi István Egyetem kiemelkedő oktatói, illetve elismert külső vállalati szakemberek is közreműködnek.  Az MBA-program az interaktív, gyakorlatorientált oktatás mellett külön hangsúlyt helyez a csapatépítésre, a résztvevők sikermintáinak megosztására.

 

 

 

EXECUTIVE MBA MENEDZSER

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

executive MBA menedzser

495 000 Ft

4

10 < 20

általában kéthetente péntek, szombat

 Győr

GAZD

A legmagasabb szinten képeznek

 

Megnevezés (engedélyszám): executive MBA menedzser szakirányú továbbképzési szak, OH-FHF/377-3/2010

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: executive MBA szakirányú menedzser

Tudományterület: gazdaságtudományok képzési terület

Felvételi követelmények:

 • bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (kivéve gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél) és
 • legalább 3 év szakmai gyakorlat és
 • legalább B2 (korábban: középfokú) szintű angol nyelvtudás.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák: Az Executive MBA menedzser szakirányú továbbképzés az üzleti terület minden fontosabb részterületét felölelő, kifejezetten generalista program, így alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges készségekkel, eligazodnak a nemzetközi gazdaságban, valamint irányítani képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeit. Mivel a képzés alapvető célja a karrier-gyorsítás, azaz a hallgatók további előmenetelének segítése a vállalati vezetői pozíciókban, így természetesen ennek támogatása is fontos célként fogalmazható meg.

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:

 • a tanterv erősen gyakorlati és hivatásos jellegű orientációja okán e területen nem csak birtokolják és uralják az ismeretanyagot, hanem képessé válnak önálló munkavégzésre, döntésre, nagyobb ívű vállalati gondolkodásra is,
 • a szilárd és elmélyült alaptudásukat gyakorlati helyzetekben is tudják alkalmazni, képesek tervezni, szervezni és irányítani a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten, valamint képesek vezetni embereket, csoportokat,
 • képesek az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
 • alkalmasak az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
 • képesek stratégiai jellegű kérdéseket felismerni, ezek megválaszolásában érdemben részt venni,
 • ismerik az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs szokásait,
 • a vonatkozó szakirodalomban tájékozottak, ezt képesek a gyakorlati problémák megoldásában kamatoztatni.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
 • önálló problémafelismerő és -megoldó készség,
 • innovációs készség,
 • kritikai elemző és javaslattevő készség,
 • vezetői készségek,
 • tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése,
 • üzleti etika és részben a társadalmi kérdések iránti érzékenység,
 • szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

 

Ismeretkörök:

Managing Yourself and Others: 15 kredit

Managing in Global and Regional Context: 15 kredit

Managing Business Performance: 15 kredit

Managing Operations and Systems: 15 kredit

Managing the Market: 15 kredit

Competition and Strategy: 15 kredit

Választható tárgyak: 15 kredit

(például: Corporate Social Responsibility, Go-to-Market Strategy, Leadership, Management and Accounting, Managing the Enterprise, Mergers and Acquisitions, Microeconomics of Competitiveness)

Szakszeminárium, kutatásmódszertan: 5 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Tanterv letölthető INNEN.

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
 • a diplomamunka megvédése
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

Kapcsolattartó: Wandraschekné Jakab Erzsébet, tel: (96) 503-408, email: jakab.erzsebet@sze.hu

Szakfelelős: dr. Földesi Péter

Képzés kezdete: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes magyar nyelvű önéletrajz

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet##kukac##sze.hu

A Széchenyi István Egyetem mindig figyel a munkaerő-piac fejlődési tendenciáira. Az Egyetemet körülvevő üzleti partnerek igényei hívták életre az Executive MBA képzést.

Az MBA program szakmai koordinálásában meghatározó szerepet tölt be a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és az AUDI Hungaria Zrt. által közösen alapított Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék.   A képzés hangsúlyt helyez a régióhoz és a járműgyártáshoz kapcsolódó gazdasági folyamatok megértésére is. Az MBA-program szakfelelőse Prof. Dr. Földesi Péter rektor, szakmai tanácsadó Prof. Dr. Szegedi Zoltán,  operatív vezető Dr. Kovács Gábor dékán-helyettes. A képzésben a Széchenyi István Egyetem kiemelkedő oktatói, illetve elismert külső vállalati szakemberek is közreműködnek.  Az MBA-program az interaktív, gyakorlatorientált oktatás mellett külön hangsúlyt helyez a csapatépítésre, a résztvevők sikermintáinak megosztására.

 

EXECUTIVE MBA MENEDZSER (ANGOL)

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Executive MBA menedzser (angol)

6800 €

4

10 < 20

Online

(folyamatos a képzés és a konzultációs lehetőség a szorgalmi időszakban a SzE-learning elektronikus keretrendszerben)

Győr, Budapest Kingston, RI (USA)

GAZD

Megnevezés (engedélyszám): Executive MBA menedzser szakirányú továbbképzés (angol), FNYF/586-3/2019

A képzés nyelve: angol

A Széchenyi István Egyetem (Győr) és a University of Rhode Island (Kingston, RI, USA) kettős MBA diploma megszerzését célzó programot hirdet.

A University of Rhode Island Master of Business Administration mesterfokozat (MA) AACSB által akkreditált. Az AACSB világszerte az üzleti iskolákban folyó alap-, mester-, és doktori szinten meghirdetett képzések legrégebben működő nemzetközi szakmai akkreditációs szervezete. Az általuk akkreditált üzleti képzések világszínvonalúak, amit nemzetközi viszonylatban az üzleti iskolák csupán 5%-a mondhat magáénak. A képzés során a résztvevőknek egyedülálló szakmai ismeretszerzésre lesz lehetősége a közös tanterv és az amerikai professzorok világszínvonalú oktatása révén.

Bővebb információ az AACSB akkreditációról itt: https://bestbizschools.aacsb.edu/aacsb-accredited/students

 

Megszerezhető szakképzettség neve:
A hallgatók a képzés sikeres teljesítését követően két diplomát szereznek:

 • Executive MBA szakirányú menedzser szakképzettség a Széchenyi István Egyetemen (Győr) és
 • Master of Business Administration (MBA) mesterfokozatú diploma University of Rhode Island (Kingston, RI, USA)

 

Tudományterület: gazdaságtudományok képzési terület

Felvételi követelmények:

 • bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (kivéve gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél),
 • legalább 80 pont a TOEFL iBT nyelvvizsgán (elmúlt két évben szerzett), vagy legalább 6,5 pont az IELTS nyelvvizsgán (elmúlt két évben szerzett), vagy legalább 105 pont a Duolingo nyelvvizsgán (2020. február 3.-a után szerzett), *
 • angol nyelven írt “Statement of Intent”** (1-1,5 oldal terjedelemben), amelyben a jelentkező a tanulmányi és szakmai előmenetelét, valamint a képzéssel kapcsolatos szakmai célkitűzéseit fejti ki, és
 • felvételi elbeszélgetés angol nyelven (a két képző egyetem képviselőiből álló bizottság előtti videó elbeszélgetés keretében).

*A nyelvvizsga követelmény alól felmentés adható abban az esetben, ha:

 • a jelentkező diplomája olyan intézményből származik, ahol az oktatás hivatalos nyelve angol, vagy
 • a jelentkező igazolja, hogy olyan nemzetközi munkakörnyezetben (2-3 éves) szerzett munkatapasztalattal rendelkezik, olyan vállalatnál, nemzetközi szervezetnél, intézménynél, ahol a kommunikáció hivatalos szakmai nyelve az angol.

** A Statement of Intent elkészítéséhez segédanyagok az alábbi oldalakon találhatók:

 

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek:

 • 120 kredit (Széchenyi István Egyetem, Győr)
 • 42 kredit (University of Rhode Island, Kingston, RI, USA)

 

Ösztöndíj lehetőség:

A felvételt nyert hallgatók ösztöndíj pályázaton vehetnek részt. A teljesítmény alapú ösztöndíj mértéke a teljes önköltséget fedezheti.* Az ösztöndíj megpályázásának feltétele, hogy a jelentkező

 • a) magyar állampolgár, vagy
 • b) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy, vagy
 • c) határon túl élő magyar nemzetiségű személy, akkor is ha nem tartozik a b) pont hatálya alá,
 • kiemelkedő teljesítménnyel felvételt nyert a képzési programba,
 • beiratkozással aktív hallgatói jogviszonyt szerez,
 • a képzés során a féléves eredményével kiemelkedően sikeresen eleget tesz a tanulmányi kötelezettségének.

* A tananyag (könyvek, jegyzetek, stb.) költségét az ösztöndíj nem tartalmazza.

 

Ösztöndíj elnyerésének folyamata:

 1. Eredményes felvétel.
 2. Beiratozás (az ösztöndíj folyósításának feltétele az aktív félévre történő beiratkozás).
 3. Ösztöndíj pályázat benyújtása.
 4. Döntéshozatal.
 5. Ösztöndíj folyósítás a hallgató számlájára (a féléves önköltségi díj kiírásra kerül a Neptun rendszerben).
 6. Féléves önköltségi díj befizetése.

 

Kompetenciák:

A kettős MBA diploma megszerzését célzó képzés az üzleti élet minden fontosabb részterületét felölelő, kifejezetten generalista program, így alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges készségekkel, eligazodnak a nemzetközi gazdaságban, valamint irányítani képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeit. Mivel a képzés alapvető célja a karrier-gyorsítás, azaz a további előmenetel segítése a vállalati vezetői pozíciókban, így természetesen ennek támogatása is fontos célként fogalmazható meg.

 

A kettős MBA diplomás képzésen végzettek:

 • a tanterv erősen gyakorlati és szakmai orientációja révén nem csak birtokolják az ismeretanyagot, hanem képessé válnak önálló munkavégzésre, döntésre, nagyobb ívű vállalati gondolkodásra is,
 • a szilárd és elmélyült alaptudásukat gyakorlati helyzetekben is tudják alkalmazni, képesek tervezni, szervezni és irányítani a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten, valamint képesek vezetni embereket, csoportokat,
 • képesek az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
 • alkalmasak az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
 • képesek stratégiai jellegű kérdéseket felismerni, ezek megválaszolásában érdemben részt venni,
 • ismerik az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs szokásait,
 • a vonatkozó szakirodalomban tájékozottak, ezt képesek a gyakorlati problémák megoldásában kamatoztatni.

 

Az MBA végzettség jelentősége a karrier-építésben:

www.thedailymba.com

www.mastersportal.com

www.postgrad.com

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
 • önálló problémafelismerő és -megoldó készség,
 • innovációs készség,
 • kritikai elemző és javaslattevő készség,
 • vezetői készségek,
 • tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése,
 • üzleti etika és részben a társadalmi kérdések iránti érzékenység,
 • szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

 

Ismeretkörök:

 • Managing Yourself and Others: 15 kredit
 • Managing in Global and Regional Context: 15 kredit
 • Managing Business Performance: 15 kredit
 • Managing Operations and Systems: 15 kredit
 • Managing the Market: 15 kredit
 • Competition and Strategy: 15 kredit
 • Választható tárgyak: 15 kredit
 • Szakszeminárium, kutatásmódszertan: 5 kredit
 • A diplomamunka kreditértéke: 10 kredit

Tanterv:
Elérhető a következő linken:
https://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMjAtMDktMDEiLCJha3RzemFrIjoiR1RJTF9URUEiLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiR1RJTF9URUEiLCJha3RzemFraXIiOiJHVElMX1RFQSIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333  

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:

 • 120 kredit megszerzése a Széchenyi István Egyetemen,
 • 42 kredit megszerzése a University of Rhode Island-en,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka

 

Kapcsolattartó: Dr. Bukor Emese (mail: bukor.emese@sze.hu)

Szakfelelős: Prof. Dr. Földesi Péter

Képzés kezdete: 2022. szeptember 

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (ide kattintva)

 

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevélmásolat,
 • egyetemi tanulmányokról hivalatos, angol nyelvű leckekönyvmásolat („transcipts”),
 • nyelvvizsga bizonyítvány (TOEFL iBT, vagy IELTS, vagy Duolingo),
 • angol nyelven írt “Statement of Intent”,
 • fényképes önéletrajz, valamint
 • igazolás a jelentkezési díj utalásáról.

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

 

EXECUTIVE MBA SZAKKÖZGAZDÁSZ (ANGOL)

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Executive MBA szakközgazdász

(angol)

6800 €

4

10 < 20

Online

(folyamatos a képzés és a konzultációs lehetőség a szorgalmi időszakban a SzE-learning elektronikus keretrendszerben)

Győr, Budapest Kingston, RI (USA)

GAZD

Megnevezés (engedélyszám): Executive MBA szakközgazdász szakirányú továbbképzés (angol), FNYF/1529-3/2020

A képzés nyelve: angol

A Széchenyi István Egyetem (Győr) és a University of Rhode Island Kingston, RI, USA) kettős MBA diploma megszerzését célzó programot hirdet.

A University of Rhode Island Master of Business Administration mesterfokozat (MA) AACSB által akkreditált. Az AACSB világszerte az üzleti iskolákban folyó alap-, mester-, és doktori szinten meghirdetett képzések legrégebben működő nemzetközi szakmai akkreditációs szervezete. Az általuk akkreditált üzleti képzések világszínvonalúak, amit nemzetközi viszonylatban az üzleti iskolák csupán 5%-a mondhat magáénak. A képzés során a résztvevőknek egyedülálló szakmai ismeretszerzésre lesz lehetősége a közös tanterv és az amerikai professzorok világszínvonalú oktatása révén.

Bővebb információ az AACSB akkreditációról itt: https://bestbizschools.aacsb.edu/aacsb-accredited/students

 

Megszerezhető szakképzettség neve:
A hallgatók a képzés sikeres teljesítését követően két diplomát szereznek:

 • Szakközgazdász executive MBA szakon szakképzettség a Széchenyi István Egyetemen (Győr) és
 • Master of Business Administration (MBA) mesterfokozatú diploma University of Rhode Island (Kingston, RI, USA)

Tudományterület: gazdaságtudományok képzési terület

Felvételi követelmények:

 • gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél,
 • legalább 80 pont a TOEFL iBT nyelvvizsgán (elmúlt két évben szerzett), vagy legalább 6,5 pont az IELTS nyelvvizsgán (elmúlt két évben szerzett), vagy legalább 105 pont a Duolingo nyelvvizsgán (2020. február 3.-a után szerzett), *
 • angol nyelven írt “Statement of Intent”** (1-1,5 oldal terjedelemben), amelyben a jelentkező a tanulmányi és szakmai előmenetelét, valamint a képzéssel kapcsolatos szakmai célkitűzéseit fejti ki, és
 • felvételi elbeszélgetés angol nyelven (a két képző egyetem képviselőiből álló bizottság előtti videó elbeszélgetés keretében).

*A nyelvvizsga követelmény alól felmentés adható abban az esetben, ha:

 • a jelentkező diplomája olyan intézményből származik, ahol az oktatás hivatalos nyelve angol, vagy
 • a jelentkező igazolja, hogy olyan nemzetközi munkakörnyezetben (2-3 éves) szerzett munkatapasztalattal rendelkezik, olyan vállalatnál, nemzetközi szervezetnél, intézménynél, ahol a kommunikáció hivatalos szakmai nyelve az angol.

** A Statement of Intent elkészítéséhez segédanyagok az alábbi oldalakon találhatók:

 

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek:

 • 120 kredit (Széchenyi István Egyetem, Győr)
 • 42 kredit (University of Rhode Island, Kingston, RI, USA)

 

Ösztöndíj lehetőség:

A felvételt nyert hallgatók ösztöndíj pályázaton vehetnek részt. A teljesítmény alapú ösztöndíj mértéke a teljes önköltséget fedezheti.* Az ösztöndíj megpályázásának feltétele, hogy a jelentkező

 • a) magyar állampolgár, vagy
 • b) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy, vagy
 • c) határon túl élő magyar nemzetiségű személy, akkor is ha nem tartozik a b) pont hatálya alá,
 • kiemelkedő teljesítménnyel felvételt nyert a képzési programba,
 • beiratkozással aktív hallgatói jogviszonyt szerez,
 • a képzés során a féléves eredményével kiemelkedően sikeresen eleget tesz a tanulmányi kötelezettségének.

* A tananyag (könyvek, jegyzetek, stb.) költségét az ösztöndíj nem tartalmazza.

 

Ösztöndíj elnyerésének folyamata:

 1. Eredményes felvétel.
 2. Beiratozás (az ösztöndíj folyósításának feltétele az aktív félévre történő beiratkozás).
 3. Ösztöndíj pályázat benyújtása.
 4. Döntéshozatal.
 5. Ösztöndíj folyósítás a hallgató számlájára (a féléves önköltségi díj kiírásra kerül a Neptun rendszerben).
 6. Féléves önköltségi díj befizetése.

 

Kompetenciák:

A kettős MBA diploma megszerzését célzó képzés az üzleti élet minden fontosabb részterületét felölelő, kifejezetten generalista program, így alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges készségekkel, eligazodnak a nemzetközi gazdaságban, valamint irányítani képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeit. Mivel a képzés alapvető célja a karrier-gyorsítás, azaz a további előmenetel segítése a vállalati vezetői pozíciókban, így természetesen ennek támogatása is fontos célként fogalmazható meg.

 

A kettős MBA diplomás képzésen végzettek:

 • a tanterv erősen gyakorlati és szakmai orientációja révén nem csak birtokolják az ismeretanyagot, hanem képessé válnak önálló munkavégzésre, döntésre, nagyobb ívű vállalati gondolkodásra is,
 • a szilárd és elmélyült alaptudásukat gyakorlati helyzetekben is tudják alkalmazni, képesek tervezni, szervezni és irányítani a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten, valamint képesek vezetni embereket, csoportokat,
 • képesek az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
 • alkalmasak az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
 • képesek stratégiai jellegű kérdéseket felismerni, ezek megválaszolásában érdemben részt venni,
 • ismerik az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs szokásait,
 • a vonatkozó szakirodalomban tájékozottak, ezt képesek a gyakorlati problémák megoldásában kamatoztatni.

Az MBA végzettség jelentősége a karrier-építésben:

www.thedailymba.com

www.mastersportal.com

www.postgrad.com

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
 • önálló problémafelismerő és -megoldó készség,
 • innovációs készség,
 • kritikai elemző és javaslattevő készség,
 • vezetői készségek,
 • tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése,
 • üzleti etika és részben a társadalmi kérdések iránti érzékenység,
 • szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

 

Ismeretkörök:

 • Managing Yourself and Others: 15 kredit
 • Managing in Global and Regional Context: 15 kredit
 • Managing Business Performance: 15 kredit
 • Managing Operations and Systems: 15 kredit
 • Managing the Market: 15 kredit
 • Competition and Strategy: 15 kredit
 • Választható tárgyak: 15 kredit
 • Szakszeminárium, kutatásmódszertan: 5 kredit
 • A diplomamunka kreditértéke: 10 kredit

Tanterv:

Elérhető a következő linken:
https://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMjAtMDktMDEiLCJha3RzemFrIjoiR1RJTF9URVoiLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiR1RJTF9URVoiLCJha3RzemFraXIiOiJHVElMX1RFWiIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:

 • 120 kredit megszerzése a Széchenyi István Egyetemen,
 • 42 kredit megszerzése a University of Rhode Island-en,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka

 

Kapcsolattartó: Dr. Bukor Emese (mail: bukor.emese@sze.hu)

Szakfelelős: Prof. Dr. Földesi Péter

Képzés kezdete: 2022. szeptember 

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.  

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (ide kattintva)

 

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevélmásolat,
 • egyetemi tanulmányokról hivalatos, angol nyelvű leckekönyvmásolat („transcipts”),
 • nyelvvizsga bizonyítvány (TOEFL iBT, vagy IELTS, vagy Duolingo),
 • angol nyelven írt “Statement of Intent”,
 • fényképes önéletrajz, valamint
 • igazolás a jelentkezési díj utalásáról.

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!