Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő szakirányú továbbképzési szak

130 000Ft

2

12<25

kéthetente

 Győr

sporttudomány

 

Megnevezés (engedélyszám): OH-FHF/451-2/2009

Tudományterület: sporttudomány képzési terület

Felvételi követelmények: pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák:
A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokába jutva

  • alkalmasak a 3-12 éves egészséges gyermekek optimális mozgásfejlesztésének biztosítására,
  • alkalmasak a könnyített és gyógytestnevelést igénybe vevők foglalkozásainak szervezésére,
  • rendelkezzenek megfelelő áttekintéssel a mozgásterápiákról.

Ismeretkörök:

  • Általános elméleti alapozás
  • Módszerspecifikus elméleti alapok
  • A mozgásfejlesztés anyaga elméletben és gyakorlatban
  • Visszacsatolás és értékelés / szakdolgozat készítése

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 60 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős: Kovácsné Dr. Tóth Ágnes PhD

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető). Képzés kezdete: 2017. február 04.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.