Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Afrika tanulmányok

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Várható önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Afrika tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

350.000 Ft

2

10<25

kéthetente

 Győr

társadalomtudományi

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1091-3/2021

Tudományterület: társadalomtudományi képzési terület

Felvételi követelmények:

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma

A képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél: A szak célja a gyakorlatban dolgozó diplomások, társadalomtudósok számára az Afrika tanulmányok szakterület magas szintű értő, elemző és tanácsadó feladatainak ellátásához szükséges ismeretek átadása.

Cél az, hogy a képzés elvégzése után a szakemberek munkájukat a XXI. század követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon legyenek képesek elvégezni. Ezen túlmenően a képzés az Afrikával kapcsolatos társadalmi, politikai, történelmi, gazdasági és kulturális ismeretek birtokában speciális területeken történő munkavégzésre (elemzésre, szakmai tanácsadásra, kapcsolattartásra) is alkalmassá teszi a végzett szakembereket.

 

Szakmai kompetenciák:

  • Olyan szakemberek képzése, akik: az Afrika tanulmányok szakterülethez kapcsolódó speciális társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális ismereteik birtokában alkalmasak munkájukat a XXI. század követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni; ismerik az afrikai nemzetekkel történő (nemzetközi) kapcsolattartás formáit, eszközeit és technikáit.
  • Képes az Afrikával kapcsolatos történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.
  • Képes az afrikai összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására.
  • Képes az afrikai eszmerendszerek szempontjából a nemzetközi kapcsolatok jelenségeit értelmezni.

 

Tanterv letölthető innen!

 

 A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • A szakdolgozat fentiekben meghatározott előírt szinten való elkészítése, benyújtása

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

 

A diploma feltétele: Szakdolgozat bizottság előtti megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Afrikai folyamatok elemzője

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:  dr. Szőke Júlia egyetemi docens

Képzés kezdete: 2025.február

Jelentkezési határidő: 2025. január 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet! A jelentkezési lap itt érhető el!

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul!