Afrika tanulmányok

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Várható önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Afrika tanulmányok szakirányú továbbképzési szak

350.000 Ft

2

10<25

kéthetente

 Győr

társadalomtudományi

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1091-3/2021

Tudományterület: társadalomtudományi képzési terület

Felvételi követelmények:

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma

A képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél: A szak célja a gyakorlatban dolgozó diplomások, társadalomtudósok számára az Afrika tanulmányok szakterület magas szintű értő, elemző és tanácsadó feladatainak ellátásához szükséges ismeretek átadása.

Cél az, hogy a képzés elvégzése után a szakemberek munkájukat a XXI. század követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon legyenek képesek elvégezni. Ezen túlmenően a képzés az Afrikával kapcsolatos társadalmi, politikai, történelmi, gazdasági és kulturális ismeretek birtokában speciális területeken történő munkavégzésre (elemzésre, szakmai tanácsadásra, kapcsolattartásra) is alkalmassá teszi a végzett szakembereket.

 

Szakmai kompetenciák:

  • Olyan szakemberek képzése, akik: az Afrika tanulmányok szakterülethez kapcsolódó speciális társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális ismereteik birtokában alkalmasak munkájukat a XXI. század követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni; ismerik az afrikai nemzetekkel történő (nemzetközi) kapcsolattartás formáit, eszközeit és technikáit.
  • Képes az Afrikával kapcsolatos történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.
  • Képes az afrikai összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására.
  • Képes az afrikai eszmerendszerek szempontjából a nemzetközi kapcsolatok jelenségeit értelmezni.

 

Tanterv letölthető innen!

 

 A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • A szakdolgozat fentiekben meghatározott előírt szinten való elkészítése, benyújtása

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

 

A diploma feltétele: Szakdolgozat bizottság előtti megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Afrikai folyamatok elemzője

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:  dr. Szőke Júlia egyetemi docens

Képzés kezdete: 2024.február

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet! A jelentkezési lap itt érhető el!

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!