Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Agrárdigitalizációs szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

agrárdigitalizációs szakember

250 000Ft

3

10

évente

Mosonmagyaróvár

agrár

Megnevezés (engedélyszám): Agrárdigitalizációs szakember szakirányú továbbképzési szak, FNYF/1447-4/2019 

Tudományterület: agrár képzési terület

Felvételi követelmények:Agrár vagy műszaki. alapképzésben szerzett oklevél

Képzési idő: 3 félév

Megszerezhető kreditek: 90

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Agrárdigitalizációs szakember

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben.

A képzés célja:

Az agrárdigitalizációs szakember szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakemberek képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a mezőgazdaság területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket.

Az agrárdigitalizációs szakember munkakörében vezetői, szervezői és koordinációs feladatokat végez, a mezőgazdasági tevékenységek informatikai támogatásában. Informatikai megoldások kialakítása, bevezetése során kulcsfontosságú vezetői feladatokat tud ellátni, mivel a képzéssel mezőgazdasági ismereteit bővíti a terület modern informatikai ismereteivel. 

A szakról kikerülők az erre irányuló tevékenységnek mind önálló végzésére, mind tervezésére, szervezésére, irányítására képessé válnak, továbbá képesek lesznek a fejlesztési feladatok átfogó szemléletű elvégzésére.

A képzés biztosítja a széleskörű (kellően átfogó, ugyanakkor szakterületileg speciális) ismeretek megszerzését, amelyek birtokában, valamint gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve az itt végzett szakemberek képesek az agrárinformatikával kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására.

 

Szakmai kompetenciák:

1. Tudás:

A cél olyan szakemberek képzése, akik az agrár szakterülethez kapcsolódó informatikai ismereteiket munkájuk során a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon tudják rendszerben alkalmazni. Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális agrárinformatikai területeken történő feladatmegoldásokra.

A képzés kiterjed a modern programozási technológiák számos területére. A végzett hallgatók megszerzik a mezőgazdaságban napjainkban elterjedt informatikai eszközök (RTK rendszer, szenzorok, távérzékelési eszközök, automata rendszerek) üzemeltetéséhez szükséges tudást.

2. Képességek:

A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, amelyek alkalmassá teszik őket az agrárinformatikával kapcsolatos közép- és hosszú távú stratégiai döntések meghozatalára, ide tartozóan 

az agrárdigitalizációs technológiák kiválasztására és bevezetésére. Továbbá képessé válnak az operatív szinten a szakmai terület feladatainak koordinálására, szervezésére, tervezésére és irányítására.

A gyakorlati oktatás során a hallgatók képessé válnak a mezőgazdaság területén 

a digitalizációs technológiák alkalmazására, azok betanítására, a művelet során szerzett információk feldolgozására, következtetések levonására, valamint szükségszerű döntések meghozatalára.

A végzett hallgatók alkalmassá válnak a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozására és munkájukba való adaptálásra.

3. Attitűd:

 • kreativitás, rugalmasság; 
 • problémafelismerő és -megoldó készség;
 • intuíció és módszeresség; 
 • tanulási készség és jó memória; 
 • széles műveltség; 
 • információfeldolgozási képesség; 
 • környezettel szembeni érzékenység; 
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára; 
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás; 
 • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal; 
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

4. Autonómia és felelősség:

A képzésen végzett hallgatók képesek:

 • az agárdigitalizációs folyamatok önálló átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • az összetett, többféle vizsgálati módszer összekapcsolásával megvalósuló agrárinformatikai elemzési folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • felelősen figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Alapozó ismeretkör/ismeretek: 29 kredit

Bevezetés a digitális agráriumba; a programozás alapjai; szenzorok és adatgyűjtő rendszerek; térinformatika; a MATLAB program alkalmazása a mezőgazdaságban.

Alkalmazott ismeretkör/ismeretek: 31 kredit

OO programozás és adatbázis-kezelés; nagy adatbázisok kezelése és elemzése, IoFF; üzleti informatika és kommunikáció; IT-változásmenedzsment; mezőgazdasági IoT eszközök; agrárvállalati információs rendszerek; precíziós mezőgazdaság.

Szakmai gyakorlat ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:

 • legalább 90 kredit megszerzése
 • 2 bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
 • a diplomamunka megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email: sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Teschner Gergely

Képzés kezdete: 2024.szeptember

Jelentkezési határidő 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: sulyne.mate.anita@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul. (10 fő)