Agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök

munkarend

finnanszírozási forma

szakirányú továbbképzés neve

önköltség (félév)

képzési idő (félév)

irányszám (fő)

képzés gyakorisága

képzés helye

L

K

Agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök

210 000 Ft

4

5≤10

félévente

Mosonmagyaróvár

Megnevezés (engedélyszám): Agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak OH-FHF/207-5/2010.sz. határozat

Tudományterület: agrár képzési  terület

Képzési idő: 4 félév, a tanórák száma: 300

Megszerezhető kreditek: 120

 

Összességében az agrármarketing és kereskedelmi szak a mezőgazdasági- és élelmiszertermékeket előállító vállalkozások, az üzleti szféra marketing és kereskedelmi területein menedzselési és különböző végrehajtó feladatokat ellátó munkakörök betöltésére alkalmas szakembereket bocsát ki.

 

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában szervezési és irányítási feladatokat tudnak ellátni a mezőgazdasági- és élelmiszertermékek kereskedelme területén
 • kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére
 • gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkeznek, amivel kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezését és irányítását tudják végezni
 • ismerik az agrárágazat összefüggéseit, tudják az erőforrások felhasználásának európai uniós normák szerinti értelmezését és komplex értékelését
 • el tudják végezni marketing-programok kidolgozását, megvalósítását és a cégek marketing-tevékenységének menedzselését
 • a képzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy munkájuk során az informatikát magas szinten alkalmazzák

 

Személyes adottságok és készségek

 • az agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök rendelkezik szintetizáló és ökonómiai szemléletű gondolkodásmóddal
 • képes a hasznos információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások általi felhasználhatóság elősegítésére
 • az agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök ismeri:
  • az agrár-marketing funkcióját, módszertanát, alkalmazási lehetőségeit,
  • a kereskedelem és az élelmiszergazdaság kapcsolatát,
  • az agrár- és élelmiszerkereskedelem különböző szintjeinek általános és ágazati szervezeti, működési és kommunikációs sajátosságait,
  • az agrár- és gazdaságtámogatási rendszerek működését hazánkban és az Európai Unióban.
 • a szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással.

                                                                                                                                

A szakképzettség alkalmazása konkrét gazdasági környezetben, tevékenységrendszerben 

A megszerzett ismeretek birtokában az agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök képes:

 • agrár- és élelmiszergazdasági ismeretei birtokában a kereskedelmi területeken menedzsment feladatok ellátására,
 • marketing-módszerek alkalmazására az agrár- és élelmiszertermékek értékesítésénél,
 • marketing technikák fejlesztésében történő közreműködésre - célcsoportok általi felhasználhatóság elősegítésére - az agrár- és élelmiszertermékek kereskedelménél,
 • kereskedelmi és marketing felhasználói szolgáltatások ellátására az agrárgazdaságban,
 • az agrárgazdaság külkereskedelmének fejlesztésében közreműködni képes.

Az agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök alkalmas:

 • a piaci és fogyasztói elemzések elvégzésére,
 • a stratégiai és operatív piaci tervezés megvalósítására,
 • a termék- és szolgáltatásfejlesztés piacorientáltságának biztosítására,
 • az értékesítés megszervezésére,
 • a kereskedelmi és kereskedő vállalkozások működtetésére,
 • a marketing szakmai funkcióihoz kötődő kommunikációs tevékenység végrehajtására.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték és kontaktóra

Tantárgyak   (270 kontakt óra)                                                                            110 kredit

A képzés ismeretterületei:

 • alapozó ismeretek:
  Agrármarketing I, Agrárpolitikai ismeretek, Agrárstatisztika, Gazdasági jogi ismeretek, Vállalkozás-gazdaságtani ismeretek
 • szakmai ismeretek:
  Agrármarketing II, Agrárközigazgatási ismeretek, Árutőzsdei ismeretek, Gazdasági informatikai ismeretek, Külkereskedelemtani ismeretek, Logisztikai ismeretek, Mezőgazdasági készletgazdálkodási modellek, Pénzügyi ismeretek, Üzleti kommunikációs ismeretek, Vállalkozások menedzselése
 • speciális ismeretek:
  Élelmiszer-minőségbiztosítási ismeretek, Környezet-gazdaságtani ismeretek, Regionális marketing ismeretek

Szakdolgozat  ( 30 kontakt óra)                                                                             10 kredit

Összesen         (300 kontakt óra)                                                                            120 kredit

AGRÁRMARKETING ÉS KERESKEDELMI SZAKMÉRNÖK TANTERV

Kód

Tantárgy

Oktató

vizsga típusa

I/1.

I/2.

II/1.

II/2.

 

 

 

 

óra

kre

dit

óra

kre

dit

óra

kre

dit

óra

kre

dit

1

Agrárpolitikai ismeretek

Dr. Vincze Judit

K

15

6

 

 

 

 

 

 

2

Agrármarketing I

Dr. Németh-T. Anett

K

15

7

 

 

 

 

 

 

3

Agrárstatisztika

Dr. Csatai Rózsa

K

15

6

 

 

 

 

 

 

4

Gazdasági jogi ismeretek

dr. Domiczi Endre

K

15

5

 

 

 

 

 

 

5

EU szervezete és működése

Dr. Troján Szabolcs

B

15

6

 

 

 

 

 

 

6

Agrármarketing II

Dr. Németh-T. Anett

K

 

 

15

7

 

 

 

 

7

Gazdasági informatikai ismeretek

Dr. Csatai Rózsa –

Dr. Teschner Gergely

B

   

15

5

 

 

 

 

8

Pénzügyi ismeretek

Dr. Csatai Rózsa  

K

 

 

15

6

 

 

 

 

9

Üzleti kommunikációs ismeretek

Dr. Troján Szabolcs

K

   

15

6

       

10

Vállalkozás-gazdaságtani ismeretek

Dr. Kacz Károly

K

 

 

15

6

 

 

 

 

11

Agrárközigazgatási ismeretek

Dr. Hegyi Judit

K

 

 

   

15

6

 

 

12

Környezet-gazdaságtani ismeretek

Dr. Troján Szabolcs

K

 

 

 

 

15

6

   

13

Logisztikai ismeretek

Dr. Teschner Gergely

B

 

 

 

 

15

6

 

 

14

Mezőgazd.készletgazdálkodási.modellek

Dr. Csatai Rózsa

K

 

 

 

 

15

7

 

 

15

Szakdolgozat

 

G

 

 

 

 

15

5

 

 

16

Árutőzsdei ismeretek

Dr. Tell Imre

B

 

 

 

 

 

 

15

6

17

Élelmiszer-minőségbiztosítási ismeretek

Dr. Ajtony Zsolt

K

 

 

 

 

 

 

15

6

18

Külkereskedelemtani ismeretek

Dr. Tell Imre

K

 

 

   

 

 

15

7

19

Regionális marketing ismeretek

Dr. Németh-T. Anett

K

           

15

6

20

Szakdolgozat

 

G

 

 

 

 

 

 

15

5

 

összesen

   

75

30

75

30

75

30

75

30

                       
 

Kontakt órák száma

összesen: 300

                 
 

Kreditek száma

összesen:120

                 
 

Vizsgák száma

összesen: 14

 

4

 

4

 

3

 

3

 
 

Gyakorlati jegyek száma

összesen: 2

         

1

 

1

 
 

Beszámolók száma

összesen: 4

 

1

 

1

 

1

 

1

 


Jelmagyarázat: K=kollokvium    B=beszámoló    G=gyakorlati jegy   

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

 • 120 kredit megszerzése a tantervben előírt módon
 • két bíráló által elfogadott szakdolgozat
 • záróvizsga bizottság előtt a szakdolgozat megvédése, valamint agrárkereskedelmi és marketing ismeretekből sikeres komplex jellegű szóbeli vizsga

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 

Kapcsolattartó:

Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email:sulyne.mate.anita@sze.hu

Práger Zsuzsanna, (96) 566.626, email: prager.zsuzsanna@sze.hu

 

Szakfelelős: Dr. habil. Csatai Rózsa, egyetemi docens

 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.

 

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címekre:

sulyne.mate.anita@sze.hu vagy prager.zsuzsanna@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. önéletrajz

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!