Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Agrárpiaci sales specialista

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Agrárpiaci sales specialista

680.000Ft

2

10 < 20

Győr, Budapest

GAZD

Megnevezés (engedélyszám: Agrárpiaci sales specialista szakirányú továbbképzési szak, FNYF/1659-3/2022.

Tudományterület: Gazdaságtudományi képzési terület

Felvételi követelmények: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Agrárpiaci sales specialista

 

Szakmai kompetenciák:

A képzés célja, hogy a gyakorló és leendő agrárpiaci értékesítők kezébe olyan korszerű sales kompetenciákat és munkamódszereket adjon, amelyek helyes alkalmazásával tudatos, költséghatékony és eredményes kereskedelmi munkát tudnak végezni a napi gyakorlatban.

A foglalkozások a teljesítmény- és hatékonyságtudatos értékesítői szemlélet kialakítására, a gyakorlati sales munkamódszerek és értékesítési technikák készség szintű elsajátítására fókuszálnak, a hazai agrárpiacok sajátos körülményei között. A teljes mértékben gyakorlatorientált képzést az agrárpiaci viszonyokat jól ismerő, tapasztalt oktatók és sales trénerek tartják, kiscsoportos workshop formátumban.

 

Oktatott kompetenciák:

 • ÉRTÉKESÍTŐI MUNKAHATÉKONYSÁG ÉS ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS
 • PIACI ADATBÁZISOK ÉPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA
 • PARTNER-PRIORIZÁLÁS ÉS LÁTOGATÁS-OPTIMALIZÁLÁS
 • ÉRTÉKESÍTÉSI KOMMUNIKÁCIÓ TELEFONON
 • CÉGPREZENTÁCIÓ ÉS -POZÍCIONÁLÁS
 • STRATÉGIAI PARTNERINFORMÁCIÓK FELDERÍTÉSE
 • ELADÁSI HELYZETEK FELISMERÉSE ÉS KIHASZNÁLÁSA
 • AJÁNLATI ÉS ÉRVELÉSI STRATÉGIÁK
 • ELLENVETÉS-KEZELÉSI TECHNIKÁK
 • LÁTOGATÁSOK LEZÁRÁSA ÉS UTÁNKÖVETÉSE
 • ELADÁSTÁMOGATÓ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA
 • SALES REPORTING RENDSZEREK KEZELÉSE

 

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Piacépítés és partnergondozás az agrárpiacokon

6

18

f

2.

Értékesítői hatékonyság és erőforrás-menedzsment

6

18

f

3.

Sales adatbázisok felépítése és kezelése

6

18

f

4.

Vevőinformáció-szerzési technikák

6

18

f

5.

B2B Sales látogatások menedzselése

6

18

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

7.

Sales tárgyalástechnika I.(prezentáció és felderítés)

6

18

f

8.

Sales tárgyalástechnika II. (ajánlati és érvelési stratégiák)

6

18

f

9.

Sales tárgyalástechnika III. (ellenvetés-kezelés és lezárás)

6

18

f

10.

Sales reporting rendszerek

6

18

f

11.

Szakdolgozat

6

18

f

Összesen

30

90

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai alapismeretek: 12 kredit

Piacépítés és partnergondozás az agrárpiacokon (6 kr)

Értékesítői hatékonyság és erőforrás-menedzsment (6 kr)

 

Speciális szakmai ismeretek: 24 kredit

B2B Sales látogatások menedzselése (6 kr)

Sales tárgyalástechnika I.(prezentáció és felderítés) (6 kr)

Sales tárgyalástechnika II.  (ajánlati és érvelési stratégiák) (6 kr)

Sales tárgyalástechnika III. (ellenvetés-kezelés és lezárás) (6 kr)

 

Szakmai kiegészítő ismeretkör/ismeretek: 18 kredit

Sales adatbázisok felépítése és kezelése (6 kr)

Vevőinformáció-szerzési technikák (6 kr)

Sales reporting rendszerek (6 kr)

 

A szakdolgozat kreditértéke: 6 kredit

 

A diploma kiadásának feltétele:

 • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
 • A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

Kapcsolattartó:Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email:sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Szalka Éva    Szakmai Vezető: Dr. Horváth Ákos    +36 30 226 8170    horvath.akos@agrarium-gyor.hu

Képzés kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő: 2023. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre is: sulyne.mate.anita@sze.hu

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul!