Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Alkalmazott média szakember szakirányú továbbképzési szak

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Alkalmazott média szakember szakirányú továbbképzési szak

320.000.-Ft

2

10<20

Győr, Budapest

 

TÁRS

 

 

Megnevezés: Alkalmazott média szakember szakirányú továbbképzési szak (FNYF/29-1/2021.)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alkalmazott média szakember

 

A felvétel feltételei:

 

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A szak célja kommunikációs és médiakapcsolati feladatkörökben dolgozó leendő szakemberek gyakorlatorientált képzése és a gyakorlati munkára való felkészítése, személyes kompetenciáik fejlesztése. További cél, hogy a képzés elvégzése után a szakemberek önállóan, ember- és társadalomközpontúan, a média alapelveit, etikai normáit, módszertanát betartva és alkalmazva végezzék munkájukat. A hallgatók képessé válnak a szervezeten belüli és kívüli elvárások rugalmas ellátására, a hagyományos és az új médiafelületek párhuzamos használatára és a technológiai kihívások kezelésére. A képzés során nagy hangsúllyal jelenik meg a hallgatók kiscsoportos médiakommunikációs hatékonyságának és személyes kompetenciáinak fejlesztése.

 

Képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Kommunikáció elmélet és médiatörténet

5

15

f

2.

Műfajok

5

15

f

3.

Soft skill kompetenciák a médiában, médiapszichológia

4

12

f

4.

Kreatív írás

5

15

f

5.

Média jog és etika

4

12

f

6.

Projektfeladat 1.

7

21

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

7.

A média határterületei

4

12

f

8.

Önismereti tréning

5

15

f

9.

Beszédtechnika és retorika

4

12

f

10.

Elektronikus média

5

15

f

11.

Képalkotás és szerkesztés

5

15

f

12.

Projektfeladat 2.

7

21

f

Összesen

30

90

 

 

Szak kreditek összesen

60

180

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai alapismeretek ismeretkör/ismeretek: 18 kredit

Kommunikáció elmélet és gyakorlat: 5 kredit

Kreatív írás: 5 kredit

A média határterületei: 4 kredit

Beszédtechnika: 4 kredit

 

Gazdasági és humán vagy műszaki alapismeretek ismeretkör/ismeretek: 13 kredit

Média jog és etika: 4 kredit

Soft skill kompetenciák: 4 kredit

Önismeret: 5 kredit

 

Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek: 29 kredit

Projektfeladat I. 7 kredit

Projektfeladat II. 7 kredit

Műfajok: 5 kredit

Elektronikus média: 5 kredit

Képalkotás és szerkesztés: 5 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 A diploma feltétele:

-       a tanterv szerinti tantárgyak teljesítése

-       a Projektfeladat 2. tantárgy keretében elkészült projektmunka bizottság előtti bemutatása, megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka, egyetemi adjunktus

 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módjaelektronikus formában IDE kattintva érhető el

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.