Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

ALTERNATÍV VITARENDEZŐ, KÖZVETÍTŐ SZAKJOGÁSZ

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

230 000 Ft

2

10<25

kéthetente

Székesfehérvár/Győr

Jogi

Megnevezés (engedélyszám): Alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FNYF/324-3/2018)

Tudományterület: Jogi képzési terület

 

Felvételi követelmények:

 • jogász osztatlan képzésben szerzett egyetemi oklevél

 

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzési szak a meglévő jogi ismereteket bővíti a polgári, büntető és kereskedelmi jogi kompetenciákkal. A képzés alapozó ismeretei biztosítják, hogy a részvevők a közvetítés és alternatív vitarendezési formák alapvető kommunikációs, pszichológiai, társadalmi, jogi hátterét megismerjék. A szakmai törzsanyag tárgyai tételesen bevezetik a hallgatókat az alternatív vitarendezési módok elméleti és gyakorlati alkalmazási területeibe, az egyes részterületek különleges ismérveit is bemutatva. A képzést lezáró gyakorlati órák szerepe, hogy az elméleti ismereteket a hallgatók a gyakorlatban minél hatékonyabban alkalmazzák.

A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók:

 • megismerik a személyiségpszichológia, az interperszonális jelenségek vonatkozó összefüggéseit;
 • elsajátítják az alternatív vitarendezési módokra vonatkozó jogi előírásokat;
 • megismerik, és készség szinten alkalmazzák a konfliktus-megoldási módszereket;
 • elsajátítják a közvetítői eljárásban alkalmazható viselkedési szabályok betartásának és betartatásának rendjét;
 • képessé válnak a közvetítési folyamat lebonyolítására, a közvetítés keretei között egyezség megkötésére a felek között;
 • készségszinten alkalmazzák a mediációs tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

Ismeretkörök:

Általános és alapozó ismeretek

 • Civilisztikai szakmai ismeretek fejlesztése
 • Büntető anyagi és eljárási jogi szakismeretek
 • A közvetítés szabályozása és elméleti alapjai

Szakmai törzsanyag

 • Konfliktus-lélektan és konfliktus-elmélet
 • A vitarendezés kommunikációt elmélete és gyakorlata
 • A közvetítés módszertana – a közvetítés technikája
 • A közvetítés módszertana – téma-specifikus ismeretek
 • Közvetítői gyakorlatok I. – családi jog, társas kapcsolatok
 • Közvetítői gyakorlatok II. – büntetőjog és resztoratív technika, közigazgatási ügyek
 • Közvetítői gyakorlatok III. – gazdasági és munkaügyek, különleges konfliktusfajták
 • Az alternatív vitarendezési módok nemzetközi elmélete és gyakorlata
 • A fogyasztói jogviták békés rendezése

Szakdolgozat

 

Tanterv:

http://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTctMDktMDEiLCJha3RzemFrIjoiQUpJTF9UQVYiLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiQUpJTF9UQVYiLCJha3RzemFraXIiOiJBSklMX1RBViIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 5 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
 • a szakdolgozat megvédése
 • egy elméleti tétel ismertetése
 • gyakorlati feladat megoldása
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

   

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Glavanits Judit PhD.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.