Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Balesetvizsgáló szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Balesetvizsgáló szakember

szakirányú továbbképzési szak

250.000.-

2

10<30

 

Győr, Budapest

 

MŰSZAKI

Megnevezés: Balesetvizsgáló szakember szakirányú továbbképzési szak

 (FNYF/216-3/2023.)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Balesetvizsgáló szakember

 

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Képzési idő: 2 félév

 Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél: Olyan szakemberek képzése, akik a balesetvizsgálat szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magas színvonalon elvégezni.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakterületükön felmerülő baleseti vizsgálatok elvégzésére, a bekövetkezési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására.

 

 Balesetvizsgáló szakember

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

A kötelező tantárgyak listája

 

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Baleseti helyszínelés és vizsgálat folyamata

5

15

f

2.

Baleseti helyszínelés és vizsgálat szempontjai

5

15

f

3.

Jogszabályi háttér

5

15

f

4.

Adatrögzítési technikák

5

15

f

5.

Ágazatspecifikus balestvizsgálati ismeretek I.(választható)

3

9

f

6.

Ágazatspecifikus balestvizsgálati ismeretek II.(választható)

3

9

f

7.

Projektmunka I.

4

12

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

8.

Rögzített adatok a balesetvizsgálatban

5

15

f

9.

Elemzési módszerek, technikák

5

15

f

10.

Mentés, segélynyújtás a balestvizsgálati helyszínen

5

15

f

11.

Külső szakértők a balesetvizsgálatban

5

15

f

12.

Ágazatspecifikus balestvizsgálati ismeretek III.(választható)

3

9

f

13.

Ágazatspecifikus balestvizsgálati ismeretek IV.(választható)

3

9

f

14.

Projektmunka II.

4

12

f

Összesen

30

90

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

 

A választható tantárgyak listája

 

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

1.

Közúti ágazatspecifikus  balestvizsgálati ismeretek I.

3

9

f

2.

Közúti ágazatspecifikus  balestvizsgálati ismeretek II.

3

9

f

3.

Közúti ágazatspecifikus balestvizsgálati ismeretek III.

3

9

f

4.

Közúti ágazatspecifikus balestvizsgálati ismeretek IV.

3

9

f

5.

Kötöttpályás ágazatspecifikus balestvizsgálati ismeretek I.

3

9

f

6.

Kötöttpályás ágazatspecifikus  balestvizsgálati ismeretek II.

3

9

f

7.

Kötöttpályás ágazatspecifikus balestvizsgálati ismeretek III.

3

9

f

8.

Kötöttpályás ágazatspecifikus balestvizsgálati ismeretek IV.

3

9

f

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai alapismeretek: 20 kredit

Baleseti helyszínelés és vizsgálat folyamata 5 kr

Baleseti helyszínelés és vizsgálat szempontjai 5 kr

Jogszabályi háttér 5 kr

Mentés, segélynyújtás a balestvizsgálati helyszínen 5 kr

 

Szakmai kiegészítő ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

Adatrögzítési technikák 5 kr

Rögzített adatok a balesetvizsgálatban 5 kr

Elemzési módszerek, technikák 5 kr

Külső szakértők a balesetvizsgálatban 5 kr

 

Speciális ismeretkör/ismeretek: 12 kredit

Ágazatspecifikus balestvizsgálati ismeretek I-II-III-IV.3-3-3-3 kr

 

A szakdolgozat (Projektmunka I-II. keretében) kreditértéke: 8 kredit

 

A diploma kiadásának feltétele:

  • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • A szakdolgozat (Projektmunka I-II.) meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Szalai Nóra (képzési szakreferens 96/613-733; 06203463626; szalain@sze.hu)

 

Szakfelelős: Prof. Dr. habil. Lakatos István egyetemi tanár

 

Képzés kezdete: 2024/25 tanév őszi félév

 

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, és motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szalain@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

 

Képzésünk oktatói, akikre büszkék vagyunk🏆
 
Véget ért a Budapesti Rendőr-főkapitányság által szervezett XIII. Országos Balesethelyszínelő Verseny háromnapos viadala.
A megmérettetés záróünnepségén, 2024. június 13-án a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság balesethelyszínelő csapatához került az I. helyezésért járó serleg. Vármegyénket a Soproni Rendőrkapitányság munkatársa Puklér András rendőr törzszászlós és a Győri Rendőrkapitányságon szolgáló Czövek Csaba rendőr főtörzsőrmester képviselte, csapatvezető-kísérőjük Makó László rendőr alezredes, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője volt.
Kollégáink az összetett csapatversenyben – a korábbi évek sikeres versenyzését követően – idén ismét kiváló szinten adtak tanúbizonyságot elméleti- és szakmai tudásukról.
Első helyezést elért munkatársainknak gratulálunk!👏