Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Coaching szemléletű vezetés szakirányú továbbképzési szak

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Coaching szemléletű vezetés szakirányú továbbképzési szak

350.000.-Ft

2

10 < 20

Győr/Budapest TÁRS

 

 

 

Megnevezés: Coaching szemléletű vezetés szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1788-3/2020.)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Coaching szemléletű vezető

 

A felvétel feltételei:

 

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A képzési program célja a coaching készségek fejlesztése, és a coach-típusú vezetéshez szükséges alapkompetenciák erősítése, melynek kiemelt területei a kommunikáció, a motiváció, az együttműködési és a problémamegoldó képesség.  Célja továbbá új, hatékonyabb eszközök, módszerek, viselkedési alternatívák megismertetése, gyakorlatban történő elsajátítása az eredményesebb munkavégzés és a vezetői feladatok sikeresebb ellátása érdekében. Olyan vezetési stílus, szemlélet elsajátítása és begyakorlása, amely önérvényesítésre és a munkatársakban rejlő lehetőségek kiaknázására törekszik, a mesterfogások elsajátítását teszi lehetővé.

 

Képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

 

 1.

Coaching alapok, önismeret, emberismeret

8

24

 

v

 2.

A coaching típusú vezetés

7

21

 

v

 3.

Coaching módszertan, eszköztár I.

7

21

 

v

 4.

Coaching szakirodalmak és források

3

9

 

v

 5.

Vezetői kommunikáció, visszajelzés, kérdezés technika, asszertivitás

5

15

 

v/f

Összesen

30

90

 

 

 

2. félév

 

 

 

 

 6.

Csapat építés és együttműködés támogatása coaching eszközökkel

7

21

 

f

 7.

Coaching módszertan, eszköztár II.

7

21

 

f

 8.

Motiváció és konfliktuskezelés coaching módszerekkel

7

21

 

f

 9.

Coaching gyakorlat

4

12

 

f

 10.

Szakdolgozat

5

15

 

f

Összesen

30

90

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

Szak kreditek összesen

60

 180

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Pszichológiai, andragógiai, humán alapismeretek: 15 kredit

A coaching és a vezetés pszichológia, önismereti és andragógia elméleti alapjai, csoportdinamikai folyamatok működése.

Vezetéselméleti szakmai alapismeretek: 19 kredit

Asszertivitás, motiváció és konfliktuskezelés a vezetői munkában.

Coaching szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 21 kredit

Coaching szakirodalmak és források, coaching folyamatmodellek, coaching módszertan és eszközök, coaching beszélgetés, vezetési módszerek és gyakorlat

Szakdolgozat: 5 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A diploma feltétele:

szakdolgozat szemléletes prezentációja és megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Pongrácz Attila, egyetemi docens

 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: elektronikus formában IDE kattintva érhető el

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.