Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Digitáliskompetencia-fejlesztő szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Digitáliskompetencia-fejlesztő szakember 250.000 Ft

2

20< 25

Győr MŰSZ

 

 

Megnevezés (engedélyszám) 

Digitáliskompetencia-fejlesztő szakember szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1219-4/2022.)

Digital competence development expert postgraduate specialisation programme

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

digitáliskompetencia-fejlesztő szakember/ digital competence development expert

 

 

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

 (A korábban szerzett ismeretek elismeréséről az Egyetem dönt)

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

 

Olyan szakemberek képzése, akik a digitális tudásátadás elméleti, technológiai tervezéséhez, működtetéséhez magasan képzett, speciális elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, továbbá akik a korábbi szakterületükön belül szerzett tudásukat kiegészítve ismerik a digitális fejlesztést támogató eszközöket és a digitális adminisztratív rendszerek alapvető körét. A hallgatók magabiztosan és önállóan képesek legyenek a digitális eszközök, adminisztratív rendszerek integrált használatára, tananyag létrehozására, továbbá más szakemberek számára módszertani és technikai támogatást tudjanak nyújtani a digitális tartalom, tananyag, oktatás kialakításában, megvalósításában.

 

 

A képzés mintanterve:

 

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

 

1. félév

 

 

 

 

1.

Digitális tanulási környezet

5

15

f

 

2.

Oktatástámogató rendszerek

5

15

f

 

3.

E-learning keretrendszerek

5

15

f

 

4.

Mérés, értékelés digitális környezetben

5

15

f

 

5.

Virtuális osztályterem

5

15

f

 

6.

Választható tantárgy

5

15

f

 

Összesen

30

90

 

 

 

2. félév

 

 

 

 

7.

E-tananyag készítés elmélete és gyakorlata

5

15

f

 

8.

Együttműködő tanulás és tanítás, monitorozás

5

15

f

 

9.

Szinkron és asszinkron oktatás lehetőségei

5

15

f

 

10.

Gamifikáció, játékos tanulás

5

15

f

 

11.

Választható tantárgy

5

15

f

 

12.

Szakdolgozat (Projektmunka)

5

15

f

 

Összesen

30

90

 

 

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

 

Választható tantárgyak

 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók a digitális oktatásban  (SNI, BTMN)

5

15

f

 

 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók a digitális oktatásban  (kiemelten tehetséges tanulók)

5

15

f

 

 

Kiterjesztett valóság az oktatásban

5

15

f

 

 

Robotika, programozás

5

15

f

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

  • Szakmai alapismeretkör/ismeretek: 15 kredit

 

Digitális tanulási környezet, E-learning keretrendszerek, virtuális osztályterem

 

  • Speciális szakmai ismeretkör/ismeretek: 25 kredit

T Mérés, értékelés digitális környezetben, oktatástámogató rendszerek, E-tananyag készítés elmélete és gyakorlata, szinkron- és aszinkron-oktatás lehetőségei, gamifikáció, játékos tanulás

 

  • Kiegészítő ismeretkör/ismeretek: 15 kredit

(Választható tantárgyak: különleges bánásmódot igénylő tanulók a digitális oktatásban (SNI, BTMN), különleges bánásmódot igénylő tanulók a digitális oktatásban (kiemelten tehetséges tanulók), kiterjesztett valóság az oktatásban, robotika, programozás)

 

  • Szakdolgozat: 5 kredit”

 

A diploma kiadásának feltétele:

 

A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)

A szakdolgozat (Projektmunka c. tárgy keretében) meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése.

 

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

 

Szakfelelős:  Dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus

 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

 

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu) 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

 

 

Egyéb információk : A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITTCsatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre, nyelvvizsga bizonyítvány

 

2023 októberétől az alábbi 8 alkalmas modult tervezzük elindítani:  

Robotika,programozás

Bővebb információ: https://felveteli.sze.hu/robotika-programozas