Elektromos járműhajtás szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Elektromos járműhajtás szakmérnök

350.000 Ft

2

15 < 25

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): Elektromos járműhajtás szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1539-3/2017)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Elektromos járműhajtás szakmérnök

 

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnök szakképzettséget igazoló oklevél.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél: Olyan szakmérnökök képzése, akik az elektromos meghajtású járművek szakterülethez kapcsolódó speciális műszaki , informatikai és gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a villamos járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, vizsgálatára és a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint ezen járművek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.

 

A képzés mintatanterve:

Tárgykód Tárgynév Félév szám Tárgyfelvétel típusa Tárgy kredit
GKLS_AUTM023 Elektrotechnika - Választható törzsanyag 5 5
GKLS_AMTM012 Mechanika alapjai - Választható törzsanyag 5  
GKLS_AUTM040 Villamos gépek működése 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM042 Projektmunka 1 Kötelező törzsanyag 5  
AJLS_JFTM014 Termomenedzsment 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_TATM060 Járműakusztikai alapismeretek 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_KVTM027 Elektromos jármű 1 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM041 Teljesítményelektronika 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM043 Villamos gépek méréstechnikája 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM024 Villamos hajtások 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_MGTM022 Erőátvitel 2 Kötelező törzsanyag 5  
GKLS_AUTM045 Szakdolgozat 2 Kötelező törzsanyag 10  

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).
  • A szakdolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

A diploma kiadásának feltétele: szakdolgozat megvédése

 

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

Szakfelelős: dr. Kuczmann Miklós dékán, egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Jelentkezési határidő2023. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)  Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul!

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!