Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Élelmezésszervező szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

élelmezésszervező szakmérnök

210 000 Ft

3

10 < 50

évente

Mosonmagyaróvár

AGRÁR

Megnevezés (engedélyszám): Élelmezésszervező Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak FNYF/406-8/2018

Tudományterület: agrár képzési terület

Felvételi követelmények: Legalább alapképzésben szerzett oklevél élelmiszer-, agrár-, természet- vagy egészségtudomány képzési területen, illetve közgazdaság-tudományok tudományágban (vagy az ezeknek megfelelő, a korábbi képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű oklevél).

Azok a jelentkezők, akik korábbi felsőoktatási tanulmányaik során Közgazdaságtan, Általános mikrobiológia és Élelmiszertechnológia tantárgyakat nem tanultak, ezekből a diszciplínákból különbözeti vizsgát kell tenniük.

Képzési idő: 3 félév

Megszerezhető kreditek: 90

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Élelmezésszervező szakmérnök

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

A képzés célja:

Az élelmezésszervező szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmérnökök képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmezés-menedzsment területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket.

Az élelmezésszervező (élelmezési menedzser) munkakörében vezetői, szervezői és koordinációs feladatokat végez, különböző élelmezési feladatokat ellátó és/vagy funkcionális egységekben (közintézmények, cégek, vendéglátóipar). A szervezet munkafolyamatainak, fejlesztési stratégiájának megfelelően látja el feladatát.

A szakról kikerülők az erre irányuló tevékenységnek mind önálló végzésére, mind tervezésére, szervezésére, irányítására képessé válnak, továbbá képesek lesznek a fejlesztési feladatok átfogó szemléletű elvégzésére, konstruktív igazgatási feladatok ellátására is.

 

A képzés során elsajátítandó tudáselemek:

A képzési cél megvalósulását a megfelelő tantárgyi struktúra szolgálja, mely alapozó és alkalmazott szaktárgyak meghatározott rendszeréből áll.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmezés-ellátással kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó szaktárgyak: 29 kredit

(Agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; Nyersanyagismeret; Élelmiszer-ismeret I-II.; Számvitel a vendéglátásban, Táplálkozástudományi ismeretek)

 

Alkalmazott szaktárgyak: 31 kredit

(Minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek; Szervezés- és vezetésmódszertan; Élelmezési modellek, rendszerek; Üzleti informatika és kommunikáció; Helyi termék és vállalkozásfejlesztés; Élelmiszer-minőség és –biztonság jogi és etikai szabályozása)

 

Szakmai (élelmezés-üzemi) gyakorlat: 20 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

AZ ÉLELMEZÉSSZERVEZŐ SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

Levelező tagozat

 

Ssz.

Tantárgyak megnevezése

Kr.

Ea. (óra)

Gyak. (óra)

Számonk.

formája

Tantárgyfelelős

1. félév

 

1.

Agrár-élelmiszeripari gazdaságtan

5

15

 

Vizsga

Dr. Hegyi Judit

2.

Nyersanyagismeret

5

15

 

Vizsga

Dr. Szalka Éva

3.

Élelmiszer-ismeret I.

5

15

 

Vizsga

Dr. Ásványi Balázs

4.

Minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek

10

30

 

Vizsga

Hanczné Dr. Lakatos Erika

5.

Szervezés- és vezetésmódszertan

4

12

 

Vizsga

Dr. Kalmár Sándor

Félév összesen

29

87

 

 

 

2. félév

 

6.

Számvitel a vendéglátásban

5

15

 

Vizsga

Dr. Hegyi Judit

7.

Élelmezési modellek, rendszerek

4

12

 

Vizsga

Dr. Németh-T. Anett

8.

Üzleti informatika és kommunikáció

5

15

 

Vizsga

Dr. Teschner Gergely

9.

Helyi termék és vállalkozásfejlesztés

4

12

 

Vizsga

Dr. Kacz Károly

10.

Táplálkozástudományi ismeretek

4

12

 

Vizsga

Dr. Ásványi Balázs

11.

Élelmiszer-ismeret II.

5

15

 

Vizsga

Dr. Ásványi Balázs

12.

Élelmiszer-minőség és -biztonság jogi és etikai szabályozása

4

12

 

Vizsga

Dr. Horváth Gergely

Félév összesen

31

93

 

 

 

3. félév

 

13.

Élelmezés-üzemi gyakorlat

20

 

60

Félévk. jegy

Dr. Kacz Károly

14.

Szakdolgozat konzultáció

10

 

30

Félévk. jegy

 

Félév összesen

30

 

90

 

 

SZAK ÖSSZESEN

90

180

90

 

 

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:

  • legalább 90 kredit megszerzése
  • 2 bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
  • a diplomamunka megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email: sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Kacz Károly

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.  Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: sulyne.mate.anita@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul. (10 fő)