Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Élelmiszer logisztikai folyamatmenedzser

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Élelmiszeripari logisztikai folyamatmenedzser 320.000 Ft

2

10

Győr, Budapest

agrár

Megnevezés (engedélyszám):

Élelmiszeripari logisztikai folyamatmenedzser / Food logistics process manager szakirányú továbbképzési szak, FNYF/1982-3/2021.

 

Tudományterület: agrár képzési terület

Felvételi követelmények: Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Élelmiszeripari logisztikai folyamatmenedzser / Food logistics process manager

 

A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség)

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a természettudományos, agrár- és élelmiszeripari, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai és jogi ismereteik birtokában alkalmasak az élelmiszertermeléshez kapcsolódó ágazatokban működő vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai - áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési - folyamatok és rendszerek, valamint a kapcsolódó kereskedelmi ügyletek elemzésére, tervezésére, szervezésére, és irányítására.

A végzett hallgatók a tanulmányaik során szerzett ismereteik és képesítéseik alapján alkalmasak lesznek mezőgazdasági termelést megvalósító vállalatok, élelmiszeripari cégek és logisztikai szolgáltató cégek közép- és felsővezetői munkaköreinek betöltésére.

Mintatanterv:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Élelmiszerismeret

6

18

f

2.

Agrárgazdaságtan 1.

6

18

f

3.

Csomagolás

6

18

f

4.

Agrár- és élelmiszerjog

6

18

f

5.

Logisztika 1.

6

18

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

6.

Logisztika 2.

6

18

f

7.

Logisztikai informatika

6

18

f

8.

Minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek

6

18

f

9.

Projektmunka

12

36

f

Összesen

30

90

 

 

Szak kreditek összesen

60

180

 

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

Alapozó ismeretkör/ismeretek: 18 kredit

Élelmiszerismeret 6 kredit

Agrárgazdaságtan 6 kredit

Csomagolás 6 kredit

Szakmai alapismeretkör/ismeretek: 18 kredit

Logisztika 1. 6 kredit

Logisztika 2. 6 kredit

Minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek 6 kredit

Kiegészítő szakmai ismeretkör/ismeretek: 12 kredit

Agrár- és élelmiszerjog 6 kredit

Logisztikai informatika 6 kredit

 A szakdolgozat (Projektmunka c. tantárgy keretében) kreditértéke: 12 kredit

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 A diploma feltétele: a tanterv szerinti tantárgyak teljesítése és a szakdolgozat záróvizsga bizottság előtti bemutatása, megvédése

 

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email:sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős:  Hanczné Dr. Lakatos Erika

 

Képzés kezdete: 2024/25 tanév őszi félév

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján IDE kattintva

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata,önéletrajz.

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot csatolja a jelentkezési felületen! (Regisztrációs díj - befizetési igazolás)

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: sulyne.mate.anita@sze.hu

 

Egyéb információ: A képzés elegendő számú jelentkező esetén indul.