Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Élelmiszer-termékpálya szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

élelmiszer-termékpálya szakmérnök

210 000Ft

2+1

10<50

évente

Mosonmagyaróvár

agrár

Megnevezés (engedélyszám): Élelmiszer-termékpálya Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak FNYF/406-7/2018

Tudományterület: agrár képzési terület

Felvételi követelmények: Legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél élelmiszer-, agrár-, vagy műszaki tudományágban, illetve képzési területen (vagy az ezeknek megfelelő, a korábbi képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű oklevél).

Azok a jelentkezők, akik korábbi felsőoktatási tanulmányaik során Közgazdaságtan c. tárgyat nem tanultak, ebből a diszciplínából különbözeti vizsgát kell tenniük.

Képzési idő: 2+1 félév

Megszerezhető kreditek: 90

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Élelmiszer-termékpálya szakmérnök

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

A képzés célja:

Az élelmiszer-termékpálya szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmenedzserek képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmiszer alapanyag-termelés, feldolgozás és kereskedelem területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket.

A termékpálya szervező és működtető menedzseri munkakörben olyan integrátori (vezetői, szervezői- illetve koordinációs) feladatokat látnak el, melyek eredményei megteremtik (a megfelelő minőségű és mennyiségű) élelmiszer-előállítás hatékony módjának alapjait. A termékpálya menedzser az érintett szervezetek munkafolyamatainak, fejlesztési stratégiájának megfelelően látja el feladatát.

A szakról kikerülők az erre irányuló tevékenységnek mind önálló végzésére, mind tervezésére, szervezésére, irányítására képessé válnak, továbbá képesek lesznek a fejlesztési feladatok átfogó szemléletű elvégzésére, konstruktív igazgatási feladatok ellátására is.

A szak tantárgyi összetétele biztosítja a széleskörű (kellően átfogó, ugyanakkor szakterületileg speciális) ismeretek megszerzését, amelyek birtokában, valamint gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve az itt végzett szakemberek képesek az élelmiszer termékpályákkal kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek:

A képzési cél megvalósulását a megfelelő tantárgyi struktúra szolgálja, mely alapozó és alkalmazott szaktárgyak meghatározott rendszeréből áll.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:

A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmiszer termékpályákkal kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó szaktárgyak: 20 kredit

(Vállalkozás-szervezés (kooperáció, integráció), Agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; Élelmiszer (nemzetközi) piacgazdaságtan, Agrár- és élelmiszeripari termékek marketingje,)

Alkalmazott szaktárgyak: 40 kredit

(Minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek, Az EU élelmiszer termékpálya rendtartása, Élelmiszer vertikum – termékpálya modellek, rendszerek, Üzleti informatika és kommunikáció, Innováció- és projektmenedzsment, Élelmiszer termékpálya tervezés-, szervezés-, működtetés- és kontrolling)

A szakdolgozat kreditértéke: 30 kredit

 

 

 

AZ ÉLELMISZER TERMÉKPÁLYA SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

Levelező tagozat

 

S.sz.

Tantárgyak megnevezése

Kr.

Ea (óra)

Gyak. (óra)

Számonk. formája

Tantárgyfelelős

1. félév

1.

Vállalkozás-szervezés (kooperáció, integráció)

5

15

 

Vizsga

Dr. Tell Imre

2.

Agrár- és élelmiszeripari gazdaságtan

5

15

 

Vizsga

Dr. Hegyi Judit

3.

Élelmiszer (nemzetközi) piacgazdaságtan

5

15

 

Vizsga

Dr. Gombkötő Nóra

4.

Agrár- és élelmiszeripari termékek marketingje

5

15

 

Vizsga

Dr. Németh-T. Anett

5.

Minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek

10

30

 

Vizsga

Hanczné Dr. Lakatos Erika

Félév összesen

30

90

 

 

 

2. félév

6.

Az EU élelmiszer termékpálya rendtartása

5

15

 

Vizsga

Dr. Horváth Gergely

7.

Élelmiszer vertikum – termékpálya modellek, rendszerek

7

21

 

Vizsga

Dr. Kalmár Sándor

Dr. Gombkötő Nóra

8.

Üzleti informatika és kommunikáció

5

15

 

Vizsga

Dr. Teschner Gergely

9.

Innováció- és projektmenedzsment

5

15

 

Vizsga

Dr. Vér András

10.

Élelmiszer termékpálya tervezés-, szervezés-, működtetés- és kontrolling

8

 

24

Vizsga

Dr. Tell Imre

Félév összesen

30

66

24

 

 

+1 félév

19.

Szakdolgozat konzultáció

30

 

30

Félévközi jegy

 

Félév összesen

30

 

30

 

 

SZAK ÖSSZESEN

90

156

54

 

 

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 90 kredit megszerzése

- 2 bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka

- a diplomamunka megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email: sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Tell Imre

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: sulyne.mate.anita@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.(10 fő)