Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Élménypedagógia és STEAM oktatás

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Élménypedagógia és STEAM oktatás

240000  Ft

2

12<25

hetente 1 nap

 Győr

TARSTUD

 

 

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1529-3/2022

Tudományterület: társadalomtudomány képzési terület

Felvételi követelmények: Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

A képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Kompetenciák: A képzés célja, hogy az óvodai és alsó tagozatos iskolai környezetben élménypedagógiai szemléletű oktatási munkára képes szakembereket képezzünk, akik ismerik és alkalmazni tudják a STEAM oktatás alapjait.

Olyan szakemberek képzése, akik az egyének és csoportok fejlesztéséhez kapcsolódó ismereteik, tudásaik, készségeik és képességeik birtokában alkalmasak magas színvonalú, komplex, személyre szabott fejlesztési tervet készíteni és azt megvalósítani.

Cél az, hogy a végzett szakemberek magas szinten ismerjék a modern módszereket, és képesek legyenek integrálni ezt a tudást mindennapi munkájuk során. Továbbá olyan átfogó szakmai ismereteket nyújtson a képzés, ami megfelelő szemléletmódot, gyakorlati ismereteket ad és innovatív gondolkodásra serkenti a végzett hallgatókat, akik a megszerzett tudást sikerrel használhatják.

 

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

Szakmai alapismeretek- Érzelmi intelligencia fejlesztése; Szövegértés fejlesztése; Matematikai fejlesztés; Nyelvi beszédhibák javítása

Szakmai kiegészítő ismeretek - Mérés, értékelés az óvodában; Robotika alapjai; Fenntarthatóságra nevelés

Speciális szakmai ismeretek - STEAM oktatás alapjai; Választható tantárgy (Drámapedagógia, Különleges bánásmódót igénylő gyerekek, Kiemelten tehetségesek fejlesztése, Iskolakert) I-II.

 

Az Élménypedagógia és STEAM oktatás szakirányú továbbképzési szak mintatanterve

(levelező tagozat)

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Érzelmi intelligencia fejlesztése

5

15

f

2.

Szövegértés fejlesztése

5

15

f

3.

Matematikai fejlesztés

5

15

f

4.

Mérés, értékelés az óvodában

5

15

f

5.

Választható tantárgy

5

15

f

6.

Projektmunka I.

5

15

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

7.

Robotika alapjai

5

15

f

8.

STEAM oktatás alapjai

5

15

f

9.

Nyelvi beszédhibák javítása

5

15

f

10.

Fenntarthatóságra nevelés

5

15

f

11.

Választható tantárgy

5

15

f

12.

Projektmunka II.

5

15

f

Összesen

30

90

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

Választható tantárgyak

 

Drámapedagógia

5

15

f

 

Különleges bánásmódót igénylő gyerekek

5

15

f

 

Kiemelten tehetségesek fejlesztése

5

15

f

 

Iskolakert

5

15

f

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma

bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • a tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • a szakdolgozat (Projektmunka) fentiekben meghatározott előírt szinten való elkészítése, benyújtása

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

 

A diploma feltétele: Szakdolgozat (Projektmunka) megvédése

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Élménypedagógus szakember

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta


9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Petzné Dr. Tóth Szilvia adjunktus

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet! A jelentkezési lap itt érhető el

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

 Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.