Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Építőipariprojekt-menedzser

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Építőipariprojekt-menedzser

350 000 Ft

2

10 < 50

kéthetente

Győr

GAZD

Megnevezés (engedélyszám): Építőipariprojekt-menedzser továbbképzési szak, FNYF/294-3/2021

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Építőipariprojekt-menedzser

Tudományterület: gazdaságtudományi képzési terület

Felvételi követelmények: Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskola vagy egyetemi diploma.

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

Az építőipar igényei szerint, az építőipari projektek területére olyan speciális tudással rendelkező, magasan képzett szakemberek képzése, akik az építőipari projekt menedzsment szakterületéhez kapcsolódóan, gazdasági, jogi, műszaki ismereteik birtokában alkalmassá válnak kockázatelemző és kockázatértékelő munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magas színvonalon elvégezni. 

 

Tanterv: ide kattintva érhető el!

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

szakdolgozat bizottság előtti megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Kovács Norbert egyetemi docens

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

A jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ide kattintva érhető el! Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz.