Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Építőipariprojekt-szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Építőipariprojekt-szakmérnök

350 000 Ft

2

10 < 50

kéthetente

Győr

GAZD

Megnevezés (engedélyszám): Építőipariprojekt-szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, FNYF/295-3/2021

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Építőipariprojekt-szakmérnök

Tudományterület: gazdaságtudományi képzési terület

Felvételi követelmények: Az alábbi képzési területen szerzett minimum BSc, vagy ezzel egyenértékű mérnöki diploma:

- agrár képzési terület

- informatikai képzés terület

- műszaki képzési terület

- természettudományi képzés terület

 

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

Az építőipar igényei szerint, az építőipari projektek területére olyan speciális tudással – mérnöki előképzettséggel – rendelkező, magasan képzett szakemberek képzése, akik mérnöki megközelítésben, az építőipari projekt menedzsment szakterületéhez kapcsolódóan, gazdasági, jogi, műszaki ismereteik birtokában alkalmassá válnak kockázatelemző és kockázatértékelő munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magas színvonalon elvégezni. 

 

Tanterv: ide kattintva érhető el! 

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

szakdolgozat bizottság előtti megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Kovács Norbert egyetemi docens

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. auguszus 31.

A jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ide kattintva érhető el! Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz.