Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Értékesítési stratéga

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K Értékesítési stratéga szakirányú továbbképzés

650.000.-Ft

2

10<20

Győr, Budapest

GAZD

 

Megnevezés: Értékesítési stratéga szakirányú továbbképzési szak (FNYF/911-3/2022.)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Értékesítési stratéga

 

A felvétel feltételei:

 

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél:

A képzés során az alapszakos diplomával rendelkező hallgatók megismerkednek az értékesítési feladatok ellátásához szükséges korszerű ismeretekkel. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon végezni. Ezen túlmenően a képzés speciális (digitalizáció) területeken történő feladatmegoldásra, munkavégzésre is alkalmassá teszi a végzett szakembereket.

Képzés mintatanterve:

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

1.

Értékesítési stratégiák

6

18

f

2.

Értékesítési szervezetek

6

18

f

3.

Értékesítési alapfogalmak folyamat és módszertanok

6

18

f

4.

Értékesítési folyamatok

6

18

f

5.

Iparági napok

6

18

f

Összesen

30

90

 

 

2. félév

 

 

 

6.

Értékesítés és marketing kölcsönhatása

6

18

f

7.

Stakeholder menedzsment

6

18

f

8.

Digitalizáció az értékesítésben

6

18

f

9.

Értékesítési technikák és  technológiai trendek

6

18

f

10.

Kompetencia fejlesztés

6

18

f

Összesen

30

90

 

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Szakmai  alapozó ismeretkör/ismeretek: 24 kredit

 • Értékesítési stratégiák                                                      
 • Értékesítési szervezetek                                               
 • Értékesítési alapfogalmak folyamat és módszertanok  
 • Értékesítési folyamatok                                                 

Szakmai speciális  ismeretkör/ismeretek: 18 kredit

 • Értékesítés és marketing kölcsönhatása                  
 • Digitalizáció az értékesítésben                                 
 • Értékesítési technikák és  technológiai trendek        

Gazdasági és humán ismeretkör/ismeretek: 18 kredit

 • Iparági napok                                                
 • Stakeholder menedzsment                           
 • Kompetencia fejlesztés                                 

 

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A diploma feltétele:

 • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
 • A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

Kapcsolattartó: 

Wandraschekné Jakab Erzsébet (igazgatási ügyintéző 96/503-408 jakab.erzsebet@sze.hu)

 

Szakfelelős: Dr. Élő Gábor, egyetemi docens

 

Képzés kezdete: 2024. tavasz

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.