Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Európai Uniós közbeszerzési szaktanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Európai Uniós közbeszerzési szaktanácsadó

300 000 Ft

3

        10 <

Budapest

Jogi

Megnevezés (engedélyszám): Európai Uniós közbeszerzési szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1972-6/2017)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Európai Uniós közbeszerzési szaktanácsadó

 

A felvétel feltételei:

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki vagy alapképzésben, vagy mesterképzésben (ideértve a főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettséget is) korábban már megszerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik

 

Képzési idő:  3 félév

 

Megszerezhető kreditek:  90 kredit

 

Képzési cél:

A képzés célja olyan szaktanácsadók képzése, akik képesek a hazai közbeszerzési eljárások és az Európai Uniós pályázatok során lebonyolítandó eljárások speciális követelményeinek megfelelő, magas szintű szaktanácsadói tevékenység kifejtésére. Szakmai felkészültségüknek köszönhetően alkalmasak továbbá az egyes eljárások speciális beszerzési tárgyához igazodó közbeszerzés tervezési, döntéshozatali folyamatainak támogatására.

Végzett szakembereink hatékonyan tudnak részt vállalni a közbeszerzési problémák megelőzésében és kezelésében, a jogorvoslati eljárások során való minőségi közreműködésre. 

A képzésről kikerülő szaktanácsadók magas színvonalon segítik a közbeszerzések jogi szempontú tervezését, előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését, illetve a közbeszerzési ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a közbeszerzési szerződések kidolgozásának folyamatait, azok ellenőrzését.

Szakembereink hatékonyan mozdítják elő az egyéb, ágazati szakpolitikák közbeszerzésekbe való érdemi és jogszerű integrálását, sikerrel vehetnek részt a szakma jogszabályalkotó tevékenységében.

 

A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 

  • a megszerzett tudás gyakorlati implementálására és hasznosítására, a problémamegoldó szemléletmód alkalmazására,
  • adott ajánlatkérő szervezet közbeszerzéseinek átfogó rálátással való tervezésére,
  • a lehetőségek szerint legmegfelelőbb bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására,
  • a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
  • szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat,
  • önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
  • a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
  • rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére
  • a területhez kapcsolódó jogviták hatékony kezelésében, magas szintű jogalkalmazó és jogszabályalkotó tevékenység kifejtésére.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Szakmai alapismeretek: 20 kredit - Közbeszerzési alapok és az EU közbeszerzési joga, Pénzügyi és versenyjog, Szerződések joga, Közigazgatás, államháztartás és adatvédelem

Gazdasági és humán alapismeretek: 16 kredit (Közgazdaságtan, Pénzügyi ismeretek, Projektmenedzsment)

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 24+20=44 kredit (Közbeszerzési jog, Európai Uniós források felhasználási rendje, Európai Uniós projektek menedzsmentje, Közbeszerzések ellenőrzése, Projektmunka/esettanulmány kidolgozás)

 

 A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A diploma kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga, szakdolgozat védés

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

                               Levelező tagozat

 

Tantárgy lista

Kreditpont

1.

Közbeszerzési alapok és az EU közbeszerzési joga

5

2.

Szerződések joga

5

3.

Pénzügyi és versenyjog

5

4.

Pénzügyi ismeretek

5

5.

Projektmenedzsment

5

6.

Közigazgatás, államháztartás és adatvédelem

5

1 félév összesen

30

7.

Közbeszerzési jog II.

6

8.

Speciális beszerzések

6

9.

Európai Uniós források felhasználási rendje

6

10.

Európai Uniós projektek menedzsmentje

6

11.

Közbeszerzések ellenőrzése

6

2. félév összesen

30

12.

Projektmunka/esettanulmány kidolgozás

20

13.

Szakdolgozat

10

3. félév összesen

30

Összesen

90

 

 

Kapcsolattartó: Szalai Nóra 96/613733, 20/3463626, szalain@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Tamándl László, egyetemi adjunktus

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szalain@sze.hu.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata,  önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.