Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzési szak

130 000Ft

3

12<25

kéthetente

 Győr

pedagógusképzés

Megnevezés (engedélyszám): OH-FHF/1921-4/2008

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények:
Pedagógusképzés, társadalomtudomány, valamint bölcsészettudomány képzési területen alapképzésben/főiskolai alapképzésben szerzett végzettséggel rendelkezők. További jelentkezési feltétel: az alábbi területeken való képesítéssel rendelkezés: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, pedagógia, pszichológia, valamint pedagógia szakos nevelőtanár. A képzésre jelentkezhetnek azok, akik két éves szakirányú gyakorlattal rendelkeznek az alábbi területeken: óvodapedagógia, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, gyógypedagógia, nevelési tanácsadói munka, gyermekvédelmi vagy bármilyen pedagógiai munka, a gyermekek körében preventív és problémakezelés területén.

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető ITT.

Képzési idő: 3 félév

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

Kompetenciák:
- Iskolai, illetve óvodai foglalkozásokba ágyazottan a gyermek tudatos, tervszerű fejlesztése, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása.
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek, illetve a gyermek hátrányos helyzetével összefüggő tanulási problémák esetében a képességek korrekciójához szükséges eszközök és módszerek megválasztása, és a probléma jellegének megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozása.
- Egyéni és csoportszintű fejlesztési tervek készítése, kivitelezése és értékelése, valamint diagnosztikai tevékenység végzése.

Ismeretkörök:
- Elméleti stúdiumok: bevezetés a differenciálás pedagógiájába, a differenciálás pszichológiai alapjai, a fejlesztés fiziológiai alapjai, sajátos személyiségszerveződés okai, tünetei, differenciálás az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, szervezés és tervezés, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása, kötelező és szabadon választható stúdiumok.
- Gyakorlati képzés: önismereti és/vagy esetmegbeszélő csoport, hospitálás, tanulásirányítási gyakorlat, szakdolgozat.

Tanterv letölthető INNEN.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 90 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, tanulásirányítási gyakorlat érdemjegye, valamint komplex szóbeli vizsga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

Szakfelelős: Szabóné Pongrácz Petra

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább két év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető).

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.