Gazdálkodási szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

K

gazdálkodási szakmérnök

310 000 Ft

2

e-learning

Győr

Szakképzettség: szakmérnök gazdálkodási szakon.

Képzési terület: gazdaságtudományok

Jelentkezési feltételek: mérnök végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

Képzési idő: 2 félév

A szakképzettséghez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Elsajátítandó kompetenciák

a) Elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek:

  • a legfontosabb vállalati pénzügyi folyamatok, azok elemzési lehetőségei,
  • alapvető számviteli információs rendszer alkalmazása,
  • alapvető üzemgazdasági összefüggések.

b) A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:

alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, jó problémamegoldó és kommunikációs készség, kreativitás, pontosság.

c) Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek:

  • műszaki vagy vezető feladataikat a kor követelményeinek megfelelően, közgazdasági szempontok és módszerek alkalmazásával magasabb színvonalon megoldani,
  • egy vállalkozás gazdálkodását átfogóan elemezni, értékelni és megfelelő stratégiai és gazdálkodási döntéseket előkészíteni.

Főbb ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kreditértékek

a) Pénzügyi ismeretek 20 kredit

Banki, államháztartási, vállalati pénzügyek. A pénz- és bankrendszer, valamint az államháztartás működési mechanizmusainak ismerete. A vállalatok pénzügyi folyamatainak elemzése.

b) Számvitel és kontrolling 15 kredit

A számviteli rendszer alapelveinek megismerése. A vezetői információs rendszer alkalmazási lehetőségeinek ismerete.

c) Üzleti gazdaságtan 25 kredit

A vállalatok belső irányítási mechanizmusainak tanulmányozása. A piaci kapcsolatok szerepének megértése. Környezetgazdaságtani ismeretek.

e) Szakdolgozat 0 kredit.

Távoktatási képzési formában (e-learning)

Tanterv

 

 

Tantárgy megnevezése

krp

óra/

fév

Köv.

jav. fév.

1

Pénzügytan I.

5

15

V

1

2

Számvitel I.

5

15

V

1

3

Termelésmenedzsment

5

15

V

1

4

Vállalatgazdaságtan

5

15

V

1

5

Marketing

5

15

V

1

6

Környezetgazdaságtan

5

15

V

1

7

Pénzügytan II.

5

15

V

2

8

Vállalati pénzügyek

5

15

V

2

9

Számvitel II.

5

15

V

2

10

Emberi erőforrás menedzsment

5

15

V

2

11

Kontrolling

5

15

V

2

12

KKV pénzügyek

5

15

V

2

 

Összesen

60

90

 

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: andrea@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!